Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Máte „stále hostinu“?

Máte „stále hostinu“?

„Všetky dni postihnutého sú zlé; ale kto má radostné srdce, má stále hostinu.“ ​(Príslovia 15:15)

ČO SA z týchto slov dozvedáme o ľudských emóciách? Vyjadrujú, že „postihnutý“ sa stále zaoberá negatívnymi myšlienkami — preto sú jeho dni „zlé“ alebo bezútešné. Naproti tomu človek, ktorý „má radostné srdce“, sa usiluje zaoberať pozitívnymi myšlienkami. Jeho postoj mu pomáha rozvíjať si v srdci radosť, a tak akoby mal „stále hostinu“.

Každý z nás zažíva problémy, ktoré nás môžu určitým spôsobom oberať o radosť. Ale aj v ťažkých situáciách môžeme urobiť niečo pre to, aby sme si radosť udržali. Všimnite si, čo o tom hovorí Biblia.

  • Nezaťažujte sa tým, čo bude zajtra. Ježiš Kristus povedal: „Nikdy nebuďte úzkostliví o nasledujúci deň, lebo nasledujúci deň bude mať svoje vlastné starosti. Každý deň má dosť svojho vlastného zla.“ ​(Matúš 6:34)

  • Zameriavajte sa na pekné veci vo svojom živote. Ak cítite, že ste na dne, spíšte si ich a premýšľajte o nich. Nezaoberajte sa chybami alebo zlými skutkami z minulosti. Poučte sa z nich a už sa k nim nevracajte. Buďte ako vodič, ktorý sa letmo pozrie do spätného zrkadla, ale nezahľadí sa doň. Majte tiež na mysli to, čo žalmista povedal Bohu: „U teba je pravé odpustenie.“ ​(Žalm 130:4)

  • Ak vás premáha úzkosť, zdôverte sa niekomu, kto vás vie povzbudiť a priviesť na iné myšlienky. „Úzkostlivá starosť“ človeka „skláňa, ale dobré slovo ho rozradostňuje,“ píše sa v Prísloviach 12:25. Toto „dobré slovo“ môže prísť od člena rodiny alebo od blízkeho priateľa — od niekoho, kto nie je sarkastický ani pesimistický, ale „miluje stále“. (Príslovia 17:17)

Múdre výroky z Biblie pomohli mnohým nájsť radosť, keď prechádzali ťažkým obdobím. Veríme, že tieto cenné výroky pomôžu aj vám!