Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Božie Kráľovstvo

Božie Kráľovstvo

Je Božie Kráľovstvo stav srdca?

„Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ (Marek 12:34)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Mnohí ľudia veria, že Božie Kráľovstvo je „vláda Boha v srdci a živote jednotlivca“, ako to vyjadruje aj jedna z významných kresťanských denominácií.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Kráľovstvo je skutočná vláda, nie iba symbolický opis toho, keď človek v srdci prijíma Boha ako svojho vládcu. Božie Kráľovstvo bude vládnuť nad celou zemou. (Žalm 72:8; Daniel 7:14)

Ale ako máme potom rozumieť Ježišovým slovám: „Kráľovstvo Božie je vo vás“? (Lukáš 17:21, Preklad Štefana Porúbčana, kurzíva od nás) Ježiš tým nemohol myslieť, že Kráľovstvo je v srdciach jeho poslucháčov. Prečo? Lebo jeho poslucháčmi boli farizeji. A Ježiš povedal, že oni do Kráľovstva nevojdú, pretože ich spôsob uctievania bol pokrytecký, a preto Bohu neprijateľný. (Matúš 23:13) V iných prekladoch sú tieto Ježišove slová preložené nie „vo vás“, ale „medzi vami“ či „uprostred vás“. (Katolícky preklad, Evanjelický preklad, Ekumenický preklad, Preklad nového sveta) A to Ježiš mohol právom povedať, lebo on ako budúci Kráľ tohto Kráľovstva bol medzi nimi. (Lukáš 17:21)

 Čo je Božie Kráľovstvo?

„Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ (Matúš 6:10)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Božie Kráľovstvo je skutočná vláda, ktorú ustanovil Boh. Za jej Vládcu určil Ježiša Krista. (Matúš 28:18; 1. Timotejovi 6:14, 15) Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa v nebi i na zemi diala Božia vôľa. (Matúš 6:10) Prostredníctvom tohto Kráľovstva Boh vyrieši všetky problémy ľudstva. Kráľovstvo dosiahne to, čo by ľudské vlády nikdy nedosiahli.

Pod vládou Božieho Kráľovstva bude na zemi raj a ľudstvo sa bude tešiť z pokoja, bezpečia a prosperity. (Žalm 46:9; Izaiáš 35:1; Micheáš 4:4) Už nikto nebude chorý ani nebude musieť zomrieť. (Izaiáš 33:24; Zjavenie 21:4) Boh dokonca zvráti aj proces starnutia. Biblia predpovedá: „[Ľudské] telo nech sa stane sviežejším ako za mlada, nech sa vráti do dní svojej mladistvej sily.“ (Jób 33:25)

ČO MÔŽETE UROBIŤ

Pokiaľ budete robiť to, čo od vás Boh vyžaduje, môžete sa stať občanom Božieho Kráľovstva, a to bez ohľadu na svoj pôvod či miesto narodenia. Biblia hovorí: „Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť.“ (Skutky 10:34, 35)

Bude Božie Kráľovstvo výsledkom ľudských snáh?

„Nebeský Boh zriadi kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené.“ (Daniel 2:44)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Niektorí veria, že Božie Kráľovstvo zriadia na zemi ľudia, a to buď tým, že obrátia na svoju vieru ďalších, alebo tým, že sa budú usilovať o dosiahnutie svetového mieru a bratstva.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Božie Kráľovstvo zriadi Boh, nie ľudia. (Daniel 2:44) V súvislosti so zriadením tohto Kráľovstva Boh povedal: „Ja, áno ja, som ustanovil svojho kráľa.“ (Žalm 2:6) Teda toto Kráľovstvo nenastolia ľudia a ani ho nemôžu nijako ohroziť, pretože bude nad zemou vládnuť z neba. (Matúš 4:17)

PREČO BY VÁS TO MALO ZAUJÍMAŤ?

Je len prirodzené želať si, aby sa ľudstvo raz mohlo tešiť z mieru a jednoty. Možno aj vy ste sa zapojili do snáh o dosiahnutie týchto cieľov. No zrejme ste sklamaní, že sa to nedarí. Poznanie skutočnosti, že Božie Kráľovstvo dokáže nastoliť len Boh, vám môže pomôcť zamerať úsilie na lepší cieľ — stať sa občanom tohto Kráľovstva.