Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Satan

Satan

Je Satan skutočná osoba?

„Ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan... zvádza celú obývanú zem.“ (Zjavenie 12:9)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Niektorí si myslia, že Satan Diabol nie je osoba, ale princíp zla, ktorý je v každom človeku.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Satan je skutočná osoba. Je to duchovný tvor, vzbúrený anjel, ktorý sa stavia proti Bohu. V Biblii je označený ako „vládca tohto sveta“. (Ján 12:31) „Lživými znameniami“ a „podvodom“ sa snaží dosiahnuť svoje ciele. (2. Tesaloničanom 2:9, 10)

V Biblii je zaznamenaný rozhovor, ktorý sa odohral v nebi medzi Satanom a Bohom. Ak by Satan symbolizoval zlo prítomné v každej osobe, s kým sa Boh rozprával? S nejakou zlou časťou samého seba? Určite nie! Veď je dokonalý a morálne bezchybný. (5. Mojžišova 32:4; Jób 2:1–6) Je teda jasné, že Satan je skutočná osoba, a nie akési zosobnenie zla.

PREČO BY VÁS TO MALO ZAUJÍMAŤ

Satan má dôvod, prečo chce, aby si ľudia mysleli, že neexistuje. Koná podobne ako zločinec, ktorý skrýva svoju totožnosť, aby mohol ďalej nerušene páchať zlo. Ak sa chcete pred Satanom chrániť, najprv musíte uznať, že existuje.

 Kde Satan žije?

„Beda zemi... lebo k vám zostúpil Diabol.“ (Zjavenie 12:12)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Mnohí tvrdia, že Satan žije v ohnivom pekle v strede zeme. Iní si myslia, že prebýva v zlých ľuďoch.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Keďže Satan je duchovný tvor, žije v neviditeľnej ríši. Istý čas mu bolo umožnené voľne sa pohybovať v blízkosti Boha a jeho verných anjelov. (Jób 1:6) No teraz je spred Božej tváre vyhnaný a spolu s inými zlými duchovnými tvormi môže pôsobiť iba v blízkosti zeme. (Zjavenie 12:12)

Znamená to, že žije iba na jednom konkrétnom mieste na zemi? Napríklad, možno ste niekedy čítali o starovekom Pergame, o ktorom sa hovorilo ako o meste, „kde býva Satan“. (Zjavenie 2:13) Tieto slová sa v skutočnosti vzťahujú na to, že sa tam kedysi sústredilo satanské uctievanie. Satan neprebýva na žiadnom doslovnom mieste na zemi. V Biblii sa však píše, že mu patria „všetky kráľovstvá celej obývanej zeme“. (Lukáš 4:5, 6)

Môže ľuďom ubližovať alebo ich ovládať?

„Celý svet leží v moci toho zlého.“ (1. Jána 5:19)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Satanovi sa podarilo zviesť väčšinu ľudstva, takže ju má vo svojej moci. (2. Korinťanom 11:14) Táto skutočnosť nám pomáha pochopiť, prečo ľudia nedokážu zlepšiť podmienky vo svete.

Biblia sa zmieňuje aj o extrémnych prípadoch, keď Satan alebo iní vzbúrení anjeli ovládali ľudí a fyzicky im ubližovali. (Matúš 12:22; 17:15–18; Marek 5:2–5)

ČO MÔŽETE ROBIŤ

Satanova moc vás nemusí desiť. Ak sa nechcete dostať pod jeho vplyv, musíte vedieť, ako ľuďmi manipuluje, a tak nebudete „v nevedomosti o jeho zámeroch“. (2. Korinťanom 2:11) Čítaním Biblie môžete získať životne dôležité poznanie o tom, aké taktiky Satan používa. To vám pomôže, aby ste sa nestali jeho obeťou.

Zbavte sa akýchkoľvek predmetov spojených s démonskými silami. (Skutky 19:19) Môžu to byť amulety, tlačený materiál, videonahrávky, hudba či čokoľvek v počítači, čo súvisí so špiritizmom alebo s veštením.

Biblia radí: „Vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás.“ (Jakub 4:7) Ak budete poslúchať túto múdru radu, môžete sa pred Satanovými zlomyseľnými úkladmi ochrániť. (Efezanom 6:11–18)