Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Pornografia

Pornografia

Odsudzuje Biblia pornografiu?

„Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ (Matúš 5:28)

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Dnes je pornografia populárnejšia a dostupnejšia než kedykoľvek predtým. Ak túžite robiť Bohu radosť a žiť šťastnejšie, mali by ste vedieť, aký je Boží názor na pornografiu.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Biblia sa o pornografii konkrétne nezmieňuje. Napriek tomu je pornografia v priamom rozpore s mnohými biblickými zásadami.

V Biblii je napríklad jasne napísané, že ak sa ženatý muž „stále pozerá na nejakú ženu“, s ktorou nie je zosobášený, a pestuje si túžbu mať s ňou pohlavný styk, môže to viesť k cudzoložstvu. Zásada, ktorá sa skrýva za týmito slovami, sa dá uplatniť na hocikoho, kto „sa stále pozerá“ na pornografické scény s túžbou dopustiť sa sexuálnej nemorálnosti — bez ohľadu na to, či je v manželstve, alebo nie. Takéto správanie je Bohu jednoznačne odporné.

 Je pornografia nesprávna, aj keď nevedie k sexuálne nemorálnym skutkom?

„Umŕtvujte preto svoje telesné údy... čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti.“ (Kolosanom 3:5)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Niektorí odborníci pochybujú o tom, že by bola nejaká významná spojitosť medzi pornografiou a neprístojným sexuálnym správaním. Dopúšťa sa človek niečoho nemorálneho už len tým, že sa venuje pornografii?

ČO HOVORÍ BIBLIA

Podľa Biblie je „oplzlé žartovanie“ niečím neprijateľným a nemorálnym. (Efezanom 5:3, 4) Mohla by byť potom pornografia menej závažná? Dnešnú pornografiu často tvoria vizuálne záznamy skutočných skutkov cudzoložstva, homosexuality a iných foriem smilstva. Chlipné pozeranie sa na takéto sexuálne nemorálne skutky je Bohu určite oveľa odpornejšie než oplzlá reč.

Odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, či je pravdepodobné, že by ľudia konali podľa sexuálnych predstáv vyvolaných pornografiou. Podľa Biblie však už samotné pozeranie pornografie ničí človeka duchovne a je Bohu mimoriadne odporné. V Biblii nachádzame toto nabádanie: „Umŕtvujte preto svoje telesné údy... čo sa týka smilstva [a] pohlavných vášní.“ (Kolosanom 3:5) Tí, čo prepadli pornografii, robia pravý opak: namiesto toho, aby tieto túžby umŕtvovali, ich živia a roznecujú.

Čo vám môže pomôcť, aby ste sa vyhli pornografii?

„Hľadajte to, čo je dobré, a nie to, čo je zlé... Majte v nenávisti to, čo je zlé, a milujte to, čo je dobré.“ (Ámos 5:14, 15)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Biblia sa zmieňuje o promiskuitných ľuďoch, opilcoch a zlodejoch, ktorí so svojím deštrukčným správaním dokázali skoncovať. (1. Korinťanom 6:9–11) Ako sa im to podarilo? Keď uplatnili múdre rady z Božieho Slova, naučili sa nenávidieť, čo je zlé.

Človek sa môže naučiť nenávidieť pornografiu, keď sa vážne zamyslí nad hroznými následkami tejto škodlivej neresti. Pri jednej nedávnej štúdii, ktorú zverejnila Utahská štátna univerzita, sa zistilo, že niektorí z tých, ktorí podľahli pornografii, pociťujú „depresiu, spoločenskú izoláciu, majú narušené vzťahy“ a zažívajú aj iné smutné následky. A ako bolo vysvetlené už skôr, pozeranie pornografie je v prvom rade odporné Bohu, a preto spôsobuje ešte závažnejšiu škodu. Vzďaľuje ľudí od nášho Stvoriteľa.

Biblia nám môže pomôcť naučiť sa milovať to, čo je dobré. Čím viac si ju budeme čítať, tým viac budeme milovať jej morálne normy. Táto láska nám pomôže pevne sa postaviť proti pornografii a mať postoj ako žalmista, ktorý napísal: „Nepostavím si pred oči nič neužitočné.“ (Žalm 101:3)