Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Ako byť dobrým otcom

Ako byť dobrým otcom

„V čom som spravil chybu?“ Táto otázka sužovala Michaela * z Južnej Afriky. Veľmi sa snažil byť dobrým otcom, no zakaždým, keď premýšľal o svojom spurnom 19-ročnom synovi, kládol si otázku, čo mohol urobiť lepšie.

Terry zo Španielska bol pri výchove zjavne úspešnejší. Jeho syn Andrew hovorí: „Mnohé z mojich prvých spomienok na otca sú spojené s tým, ako mi čítaval, hrával sa so mnou a brával ma na výlety, kde sme boli len my dvaja. Z učenia spravil zábavu.“

Treba pripustiť, že byť dobrým otcom nie je ľahké. No existujú základné zásady, ktoré môžu pri výchove pomôcť. Mnohí otcovia zistili, že tak oni, ako aj ich rodiny majú úžitok z toho, keď sa riadia múdrymi radami z Biblie. Pouvažujme teraz o niektorých praktických biblických radách, ktoré môžu otcom pomôcť.

 1. Trávte so svojou rodinou čas

Ako môžete svojim deťom dokázať, že vám na nich záleží? Určite toho robíte pre deti veľa, napríklad prinášate mnoho obetí, aby mali čo jesť a mali primerané bývanie. Asi by ste to nerobili, keby vám na nich nezáležalo. No ak im nevenujete dostatok času, môžu mať pocit, že vám viac záleží na iných veciach, povedzme na práci, priateľoch či záľubách.

Kedy by sa mal otec začať deťom venovať? Matka si začína tvoriť k dieťaťu vzťah, keď ešte nie je na svete. Asi 16 týždňov od počatia začína nenarodené dieťatko počuť. V tomto období si môže aj otec začať budovať jedinečný vzťah k svojmu dieťaťu. Môže počúvať tlkot jeho srdiečka, cítiť jeho pohyby a rozprávať mu, prípadne spievať.

Biblická zásada: V biblických časoch sa muži osobne zapájali do vzdelávania svojich detí. Boli povzbudzovaní, aby pravidelne trávili s deťmi čas, ako to vidieť zo správy zapísanej v 5. Mojžišovej 6:6, 7: „Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú na tvojom srdci; a budeš ich vštepovať svojmu synovi a hovoriť o nich, keď budeš sedieť v svojom dome i keď pôjdeš po ceste i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.“

2. Dobrý otec vie počúvať

Pozorne počúvajte a hneď nekritizujte

Ak nechcete, aby sa komunikácia s deťmi minula cieľa, musíte byť pozorným poslucháčom. Namiesto unáhlenej reakcie by ste sa mali naučiť počúvať.

Ak deti vedia, že ľahko vybuchnete a budete ich odsudzovať, zrejme vám nebudú chcieť hovoriť o svojich najvnútornejších pocitoch. No keď ich budete pokojne počúvať, vyšlete tým signál, že vám na nich skutočne záleží. A tak sa vám pravdepodobne budú ľahšie zdôverovať so svojimi najvnútornejšími myšlienkami a pocitmi.

Biblická zásada: Praktické a múdre rady z Biblie sú užitočné v mnohých oblastiach každodenného života. Biblia napríklad hovorí: „Každý človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči, pomalý v hneve.“ (Jakub 1:19) Otcovia, ktorí túto biblickú zásadu uplatňujú, dokážu s deťmi lepšie komunikovať.

 3. S láskou deti naprávajte a chváľte

Z toho, ako dieťa naprávate, by malo byť zjavné, že sa oň s láskou zaujímate a leží vám na srdci jeho trvalé blaho — aj keď práve cítite sklamanie či hnev. Naprávanie zahŕňa rady, usmerňovanie, vysvetľovanie, a ak je to potrebné, aj trest.

Navyše, naprávanie je oveľa účinnejšie, ak otec dieťa často chváli. Jedno staroveké príslovie znie: „Ako zlaté jablká v strieborných ozdobách, také je slovo povedané v pravý čas.“ (Príslovia 25:11) Pochvala skvalitňuje osobnosť dieťaťa. Deti prekvitajú, keď si ich druhí cenia a uznávajú. Otec, ktorý hľadá príležitosti, aby deti pochválil, im pomáha získať sebadôveru a motivuje ich, aby ďalej konali to, čo je správne.

Biblická zásada: „Vy, otcovia, nedráždite svoje deti, aby neboli skľúčené.“ (Kolosanom 3:21)

4. Milujte svoju manželku a vážte si ju

To, ako sa otec správa k svojej manželke, deti určite ovplyvňuje. Istá skupina odborníkov zaoberajúcich sa zdravým vývinom dieťaťa uviedla: „Jednou z najlepších vecí, ktoré môže otec pre deti urobiť, je prejavovať úctu ich matke... Ak deti vidia, že otec a matka si vážia jeden druhého, cítia sa bezpečne.“ (The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children [Dôležitá úloha otcov pre zdravý vývin detí]) *

Biblická zásada: „Manželia, stále milujte svoje manželky... Nech každý jeden z vás miluje svoju manželku tak, ako sám seba.“ (Efezanom 5:25, 33)

 5. Uplatňujte Božie múdre rady

Otcovia, ktorí zo srdca milujú Boha, môžu odovzdať deťom to najcennejšie dedičstvo — dôverný vzťah k ich nebeskému Otcovi.

Jehovov svedok Antonio po desaťročiach náročnej práce pri výchove šiestich detí dostal od jednej zo svojich dcér takéto vyznanie: „Milý ocko, chcem Ti poďakovať, že si ma učil milovať Boha Jehovu, blížneho aj samu seba, aby sa tak zo mňa stal vyrovnaný človek. Videla som, že miluješ Jehovu, a cítila som, že sa o mňa osobne zaujímaš. Ďakujem Ti, oci, že si v živote vždy kládol na prvé miesto Jehovu a že si s nami zaobchádzal ako s darmi od Boha!“

Biblická zásada: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou životnou silou. A tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú na tvojom srdci.“ (5. Mojžišova 6:5, 6)

Samozrejme, byť otcom si vyžaduje uplatniť aj ďalšie zásady, nielen týchto päť. A je pravda, že aj keď sa budete akokoľvek snažiť, nebudete dokonalým otcom. Ale ak budete tieto zásady láskyplne a vyrovnane uplatňovať, môžete byť dobrým otcom. *

^ 3. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.

^ 19. ods. Aj v prípade, že otec a matka už nie sú manželmi, pre vzťah detí k mame je dobré, ak sa k nej otec správa s úctou a rešpektuje jej dôstojnosť.

^ 25. ods. Ďalšie rady týkajúce sa rodinného života nájdete v knihe Rodinné šťastie — aké je jeho tajomstvo? na internetovej stránke www.jw.org/sk.