Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Raj

Raj

Čo je raj?

ČO HOVORIA ĽUDIA?

Niektorí si myslia, že raj nie je nič viac než výplod fantázie. Iní veria, že je to ideálne miesto podobné záhrade, kde dobrí ľudia žijú večne a trávia čas radostne a činorodo.

ČO HOVORÍ BIBLIA?

Slovom „raj“ bol označený prvotný domov ľudstva — záhrada Eden. (1. Mojžišova 2:7–15) Biblia opisuje túto záhradu ako skutočné miesto, kde prvá ľudská dvojica žila bez chorôb a smrti. (1. Mojžišova 1:27, 28) Títo prví ľudia neposlúchli Boha, a tak stratili svoj rajský domov. Biblia však obsahuje mnoho proroctiev o tom, že v budúcnosti budú ľudia opäť žiť v raji.

PREČO BY VÁS TO MALO ZAUJÍMAŤ?

Ak je Boh milujúcim Otcom, potom je len logické, že odmení svojich verných ctiteľov životom na takom mieste, ako je raj. S tým, samozrejme, súvisí aj to, že ľudí informuje, ako môžu získať jeho schválenie. Biblia vysvetľuje, že Božie schválenie môžete získať tak, že budete spoznávať Boha a poslúchať jeho prikázania. (Ján 17:3; 1. Jána 5:3)

„Boh Jehova vysadil záhradu v Edene... a tam dal človeka, ktorého vytvoril.“ (1. Mojžišova 2:8)

 Kde je raj?

ČO HOVORIA ĽUDIA?

Niektorí veria, že raj je v nebi. Iní tvrdia, že bude v budúcnosti zriadený na zemi.

ČO HOVORÍ BIBLIA?

Pôvodný raj bol na zemi. Boh určil zem ako trvalý domov ľudí. Biblia hovorí, že Boh vytvoril našu planétu tak, aby tu bola navždy. (Žalm 104:5) Uvádza sa v nej tiež: „Nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľudským synom.“ (Žalm 115:16)

Neprekvapuje teda, že Biblia predkladá sľub o pozemskom raji. Ľudia, ktorí tam budú žiť, dostanú od Boha večný život. Bude tam vládnuť harmónia a pokoj. Bolesť a utrpenie budú vecou minulosti. Ľudia sa budú môcť naplno tešiť z prírodných krás našej planéty. (Izaiáš 65:21–23)

„Boží stan je s ľudstvom... a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti.“ (Zjavenie 21:3, 4)

Kto bude žiť v raji?

ČO HOVORIA ĽUDIA?

Mnoho náboženstiev učí, že v raji budú žiť iba dobrí ľudia. Existujú však rôzne názory na to, čo znamená byť „dobrý“. Niektorí si myslia, že stačí len zúčastňovať sa na náboženských obradoch a odriekavať modlitby.

ČO HOVORÍ BIBLIA?

Biblia učí, že v raji budú žiť „spravodliví“. Kto je však v Božích očiach spravodlivý? Nie ten, kto sa zúčastňuje na náboženských obradoch, ale pritom ignoruje Božiu vôľu. V Biblii sa píše: „Má Jehova také potešenie v zápalných obetných daroch a obetiach ako v poslušnosti Jehovovmu hlasu? Hľa, poslúchať je lepšie ako obeť.“ (1. Samuelova 15:22) Jednoducho povedané, „spravodliví“, ktorí budú žiť večne v raji, sú tí, ktorí poslúchajú Božie príkazy zapísané v Biblii.

ČO PRE TO MÔŽETE UROBIŤ?

Poslúchať Božie prikázania neznamená len zúčastňovať sa na náboženských obradoch. Svojím každodenným správaním a konaním sa môžeme Bohu buď páčiť, alebo nepáčiť. Ako môžete zistiť, čo sa Bohu páči? Tak, že budete pozorne skúmať Bibliu. A páčiť sa Bohu nie je ťažké. Biblia hovorí, že „jeho prikázania nie sú bremenom“. (1. Jána 5:3) Boh túži odmeniť ľudí, ktorí sú mu poslušní, tým, že im umožní žiť v raji. K týmto ľuďom môžete patriť aj vy.

„Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ (Žalm 37:29)