Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Rodinný kvíz

Rodinný kvíz

ČO SA UČÍME Z PRÍBEHU O... Abrahámovi?

MYSLÍŠ SI, ŽE JE DÔLEŽITÉ BYŤ K DRUHÝM LÁSKAVÝ?

• Vyfarbi obrázky. • Prečítaj si uvedené biblické texty, prerozprávaj ich a doplň časti rozhovoru, ktoré chýbajú. • Nájdi (1) jaštericu a (2) nôž.

Aké láskavé skutky urobil Abrahám pre mužov, aby sa cítili vítaní?

POMÔCKA: 1. Mojžišova 18:2, 4, 5.

Ako môžeš druhým prejavovať láskavosť?

POMÔCKA: Rimanom 12:13.

Čo si sa z tohto príbehu z 1. Mojžišovej naučil?

Čo si myslíš?

Najmä ku komu by sme sa mali snažiť byť láskaví?

POMÔCKA: Galaťanom 6:10.

 Zbieraj a uč sa

BIBLICKÁ KARTIČKA 24 SAMSON

OTÁZKY

  1. A. Jeho otec sa volal ․․․․․.

  2. B. Aký mocný skutok urobil v meste Gaza?

  3. C. Kto zradil Samsona?

KTO TO BOL:

Výnimočný sudca, ktorý bránil Izrael 20 rokov. (Sudcovia 15:20) Jehova ho používal, aby sa ‚ujímal vedenia v záchrane Izraela z ruky Filištíncov‘. (Sudcovia 13:5) Boží duch mu dal veľkú silu. Ale najdôležitejšie je, že Samson mal silnú vieru v Jehovu. (Hebrejom 11:32–34)

ODPOVEDE

  1. A. Manoach. (Sudcovia 13:8, 24)

  2. B. Vyniesol mestskú bránu, jej bočné podpery a závoru na vrchol vrchu pred Hebronom. (Sudcovia 16:2, 3)

  3. C. Dalila. (Sudcovia 16:4, 5)

Ľudia a krajiny

Volám sa Lesly a mám 10 rokov, Cathleen má 8 a Alondra 7. Bývame v Mexiku. Hádajte, koľko Jehovových svedkov je v Mexiku. Je ich približne 295 400, 455 000 alebo 724 700?

Ktorá bodka ukazuje miesto, kde žijeme? Zakrúžkuj ju a nakresli bodku tam, kde žiješ ty. Potom sa pozri, ako ďaleko od seba bývame.

Deti, nájdite obrázok

Vieš, ktorý je to obrázok? Nájdi ho v časopise a vlastnými slovami opíš, čo na ňom je.

 ODPOVEDE

  1. Jašterica je na piatom obrázku.

  2. Nôž je na druhom obrázku.

  3. 724 700.

  4. A.