Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nájdi si motiváciu

Nájdi si motiváciu

Aby ťa niečo bavilo, musíš v tom vidieť praktickú hodnotu.

AKÁ je praktická hodnota školy? Pomôže ti získať múdrosť a Biblia hovorí, že „múdrosť je na ochranu“. (Kazateľ 7:12) V akom zmysle? Znázornime si to: Predstav si, že ideš cez nejakú nebezpečnú štvrť. Šiel by si radšej sám alebo s kamarátmi, ktorí by ťa mohli ochrániť, keby bolo treba? S dobrým vzdelaním získaš niekoľko silných „kamarátov“, ktorí budú pri tebe vždy stáť. Patrí k nim:

  • Schopnosť premýšľať. V škole si môžeš, slovami Biblie, vypestovať „rozumnosť a rozvahu“. (Príslovia 3:21, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Vďaka tomu budeš vedieť sám riešiť problémy a nebudeš musieť čakať, že ťa z kaše vytiahnu druhí.
  • Schopnosť vychádzať s druhými. Biblia nabáda kresťanov, aby si rozvíjali také vlastnosti, ako je trpezlivosť a sebaovládanie. (Galaťanom 5:22, 23) Keďže v škole si s rôznymi ľuďmi, máš veľa príležitostí získať nielen tieto vlastnosti, ale môžeš sa aj naučiť byť tolerantným, súcitným a rešpektovať druhých. To sa ti v dospelosti veľmi zíde.
  • Školenie do života. V škole sa dá naučiť dobrým pracovným návykom, vďaka ktorým si ľahšie nájdeš a udržíš prácu. Navyše, čím viac sa dozvieš o okolitom svete, tým lepšie spoznáš sám seba a ujasníš si, na čom ti v živote najviac záleží. (Príslovia 14:15) A to ti zase pomôže taktne si obhájiť to, o čom si presvedčený. (1. Petra 3:15)

V kocke: Keďže vzdelanie potrebuješ, asi ti nepomôže, keď sa budeš zameriavať na to, čo sa ti v škole nepáči. Radšej pouvažuj o uvedených podnetoch a nájdi si nejakú motiváciu. Možno nájdeš aj ďalšie dôvody, pre ktoré sa oplatí chodiť do školy!

Čo tak začať s týmto? Zamysli sa, čo ťa najviac motivuje k dobrým výsledkom v škole.