Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Koniec sveta nemusí byť taký, aký si predstavujete

Koniec sveta nemusí byť taký, aký si predstavujete

PREDCHÁDZAJÚCE scenáre konca sveta majú okrem totálneho pesimizmu ešte tri spoločné črty. Po prvé, sú založené na ľudských úvahách — a z minulosti vieme, že ľudské predpovede budúcnosti zďaleka nie sú spoľahlivé. Po druhé, ak by vôbec niekto prežil, bola by to len vec náhody. A po tretie, po konci sveta by prežijúci ešte nemali vyhraté.

Naproti tomu Biblia vykresľuje budúcnosť oveľa krajšie. Podľa nej sa určite blíži významná zmena. Ale všetci, ktorí konajú v súlade s Božou vôľou, zaručene prežijú. Navyše, Biblia nepredpovedá, že Zem zhorí do tla alebo že na nej zavládne doba ľadová. Naša Zem sa stane rajom.

Pre mnohých je však ťažké uveriť takýmto biblickým predpovediam. Skeptici považujú biblické učenie o veľkom súžení, Armagedone, tisícročnej vláde a raji za výplod fantázie. Teológovia vedú o týchto náukách nekonečné diskusie a debaty a poskytujú nespočetné množstvo výkladov. Pretekajú sa v teóriách a nedokážu sa zhodnúť. O čase konca spisovateľ Bruce A. Robinson poznamenal: „O tejto téme bolo napísaných zrejme viac zahmlených teologických spisov než o akejkoľvek inej kresťanskej náuke.“ A výsledok? Zmätok.

No Písmo sa nevyjadruje zahmlene. Biblia je posolstvo od Boha a on nechce, aby sme tápali, pokiaľ ide o budúcnosť. Pouvažujte o niektorých otázkach, ktoré si ľudia často kladú, a o tom, ako na ne odpovedá samotná Biblia. Ak si prajete dozvedieť sa viac, požiadajte o knihu Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

 Bude zničená Zem a ľudstvo?

„Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ (Žalm 37:29)

Príde niekto o život?

„Priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí.“ (Príslovia 2:21, 22)

Zasiahol už Boh niekedy proti bezbožným ľuďom?

Boh „neupustil od potrestania starého sveta, ale Noacha, zvestovateľa spravodlivosti, zachoval v bezpečí so siedmimi inými, keď uviedol potopu na svet bezbožných ľudí; a... tým, že obrátil mestá Sodomu a Gomoru na popol, ich odsúdil, a tak dal bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí.“ (2. Petra 2:5, 6)

Vieme zistiť dátum, kedy Boh vykoná tento rozsudok?

„O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako boli Noachove dni, práve taká bude aj prítomnosť Syna človeka. Lebo akí boli v tých dňoch pred potopou, keď jedli a pili, muži sa ženili a ženy sa vydávali, až do dňa, keď Noach vstúpil do korábu; a nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla, taká bude prítomnosť Syna človeka.“ (Matúš 24:36–39)

Dá sa z niečoho zistiť, či je koniec blízko?

„V posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať. Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sebaistí, pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní, bez prirodzenej náklonnosti, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha, ktorí majú spôsob zbožnej oddanosti, ale vzhľadom na jej silu sa preukazujú ako falošní.“ (2. Timotejovi 3:1–5)

Aká budúcnosť čaká ľudstvo na Zemi?

Boh im „zotrie... každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ (Zjavenie 21:4)

Boh ‚im zotrie každú slzu z očí‘

Písmo nám umožňuje nahliadnuť do budúcnosti a zároveň nás uisťuje, že ľudstvo nie je odsúdené na zánik. Ani si nedokážeme predstaviť, aká nádherná budúcnosť je pred nami! Môžete si tým byť istí, lebo to, čo Boh Jehova sľúbi, je aj schopný urobiť.