Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Alternatívy transfúzií očami lekárov

Alternatívy transfúzií očami lekárov

V DŇOCH 20. až 22. mája 2011 sa poprední odborníci z vyše 40 krajín zišli v Moskve pri príležitosti 60. Výročného medzinárodného kongresu Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu a endovaskulárnu chirurgiu. „Pre lekárov je toto podujatie také významné ako olympiáda pre športovcov,“ podotkla jedna ruská televízna spravodajkyňa.

Počas všetkých troch dní pútal veľkú pozornosť stánok s informáciami o alternatívach transfúzie. Mali ho na starosti Jehovovi svedkovia, ktorí pôsobia v Nemocničných informačných službách. Lekári si z neho nadšene zobrali stovky kníh, DVD, informačných materiálov a lekárskych článkov zaoberajúcich sa touto dôležitou problematikou. Obrovský úspech malo DVD, ktoré obsahuje aj videofilm  Alternatívy transfúzie — jednoduché, bezpečné, účinné. *

Tento stánok zriadili Jehovovi svedkovia z Nemocničných informačných služieb. Lekári si z neho nadšene zobrali stovky kníh, DVD, informačných materiálov a lekárskych článkov

Mnohí lekári, ktorí navštívili tento stánok, sa zhodli na tom, že v chirurgii je nutné šetriť krvou. Istý kardiochirurg z Talianska, ktorý na kongrese prednášal, sa vyjadril, že Jehovových svedkov dobre pozná a že má s nimi skúsenosti, keďže má za sebou asi 70 úspešných operácií srdca bez použitia krvi. Spomenul tiež, že na jeho klinike sa úplne bežne operuje bez použitia transfúzie. Profesor z Nemeckého kardiologického ústavu v Berlíne si vzal jedno DVD pre seba a jedno pre kolegu. Povedal, že nedávno bez použitia krvi zoperoval dieťa, ktoré vážilo iba 2,5 kilogramu, a že na klinike, kde pracuje, sa robia operácie srdca aj u menších detí.

Úspešná bezkrvná operácia si vyžaduje vhodnú kombináciu prístrojov, liekov a lekárskych a chirurgických postupov šetriacich krvou

Mesiac po kongrese v Moskve sa lekári z rôznych krajín zúčastnili Štvrtého Belomorského sympózia anestéziológov a lekárov intenzívnej medicíny severozápadného regiónu Ruska, ktoré sa konalo v Archangeľsku. Nemocničné informačné služby aj tam zriadili stánok, ktorý znovu vyvolal veľký záujem. Keď istá lekárka z Petrohradu videla prezentované informácie, zvolala: „Práve toto potrebujeme!“ Vyjadrila poľutovanie nad tým, že niektorí z jej kolegov podávajú transfúzie pacientom s popáleninami iba zo zvyku. „Vaše materiály by sa veľmi zišli na konferencii o liečbe pacientov s popáleninami, ktorá sa má konať v Petrohrade,“ nadšene dodala.

Na celom svete si výhody bezkrvnej medicíny a chirurgie uvedomuje stále viac lekárov. To, či sa bezkrvná liečba jedného dňa stane celosvetovým štandardom, ukáže len čas.

^ 3. ods. Vyrobili Jehovovi svedkovia.