Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo je toľko nespravodlivosti

Prečo je toľko nespravodlivosti

 Prečo je toľko nespravodlivosti

PRED takmer 2 000 rokmi bol do Biblie zapísaný tento prekvapujúco presný obraz dnešnej spoločnosti: „V posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať. Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze... [budú] nevďační, neverní, bez prirodzenej náklonnosti, neprístupní akejkoľvek dohode... bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha.“ ​(2. Timotejovi 3:1–4)

Len málokto by spochybňoval, že tieto negatívne postoje sú dnes čoraz bežnejšie. Prejavujú sa mnohými spôsobmi vrátane chamtivosti, predsudkov, protispoločenského správania, korupcie a extrémnej ekonomickej nerovnosti. Zamyslime sa nad každým z nich.

CHAMTIVOSŤ „Chamtivosť je dobrá.“ „Chamtivosť funguje.“ To sú slogany, ktoré niekedy počujeme v súvislosti s touto vlastnosťou. Ale je to lož! Chamtivosť ubližuje! Často je v pozadí podvodov v účtovníctve, podvodných investičných projektov a bezuzdného, nezodpovedného zadlžovania sa. Výsledok takého správania, napríklad bankrot, spôsobil bolesť už mnohým. Je pravda, že niektorí z tých, ktorí sa stali obeťou, boli tiež chamtiví. Ale medzi obeťami sú aj bežní, ťažko pracujúci ľudia, ktorí tak prišli o strechu nad hlavou a úspory.

PREDSUDKY Predpojatí ľudia sú voči druhým nespravodliví alebo ich dokonca diskriminujú na základe etnika, farby pleti, pohlavia, spoločenského postavenia či náboženského vyznania. Napríklad jeden z výborov Organizácie Spojených národov zistil, že v istej juhoamerickej krajine zomrela tehotná žena v nemocnici preto, lebo v zdravotníckom zariadení, z ktorého bola prevezená, jej pre etnickú príslušnosť a spoločensko-ekonomické postavenie nebola poskytnutá riadna zdravotnícka starostlivosť. Predsudky boli v extrémnych prípadoch príčinou dokonca takej nespravodlivosti, ako sú etnické čistky a genocídy.

PROTISPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE V predslove knihy Handbook of Antisocial Behavior (Sprievodca protispoločenským správaním) sa píše: „Každý rok sa následkom protispoločenského správania rozpadá desaťtisíce rodín, sú zničené státisíce životov a je zdevastovaný majetok v hodnote miliónov dolárov. Násilie a agresivita sa stali súčasťou našej spoločnosti až do takej miery, že nie je ťažké predstaviť si, že budúci historici neopíšu koniec 20. storočia ako ‚kozmický vek‘ alebo ‚informačný vek‘, ale skôr ako ‚protispoločenský vek‘ — obdobie, keď spoločnosť  viedla vojnu proti sebe samej.“ Hoci bola táto kniha vydaná v roku 1997, odvtedy v postojoch a správaní nenastala žiadna zmena k lepšiemu.

KORUPCIA V jednej správe o korupcii v Južnej Afrike sa spomína, že počas obdobia siedmich rokov bolo viac ako 81 percent z 25,2 miliardy randov (čo zodpovedalo hodnote 4 miliárd amerických dolárov), určených pre úrad národného zdravia istej provincie, nekorektne zaúčtovaných. Navyše, časopis The Public Manager uviedol, že peniaze, ktoré „mali byť použité na údržbu nemocníc, kliník a zdravotných stredísk v provincii“, neboli vyčerpané.

EXTRÉMNA EKONOMICKÁ NEROVNOSŤ Takmer 30 percent príjmu Spojeného kráľovstva za rok 2005 „skončilo v rukách piatich percent najviac zarábajúcich osôb,“ písalo sa v správe časopisu Time. Aká bola situácia v rovnakom čase na druhej strane Atlantického oceánu? Ten istý zdroj uviedol, že „v Spojených štátoch viac ako 33 percent príjmov skončí v rukách piatich percent najlepšie zarábajúcich osôb“. Asi 1,4 miliarde obyvateľov našej planéty musí stačiť menej ako jedno euro na deň a každý deň zomrie následkom chudoby 25 000 detí.

Existuje riešenie?

V roku 1987 si vtedajší ministerský predseda Austrálie dal za cieľ, že do roku 1990 nebude žiadne dieťa v Austrálii žiť v chudobe. To sa nikdy nestalo. Premiér neskôr oľutoval, že si tento cieľ dal.

Áno, je to tak. Bez ohľadu na to, akú moc, bohatstvo alebo vplyv niekto má, je len človek a nedokáže odstrániť nespravodlivosť. Dokonca aj tí najmocnejší sa stávajú obeťou nespravodlivosti, starnú a zomierajú. Tieto skutočnosti nám pripomínajú nasledujúce dve biblické pasáže:

„Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ ​(Jeremiáš 10:23)

„Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana.“ ​(Žalm 146:3)

Ak si uvedomíme, aké múdre sú tieto slová, nebudeme sklamaní, keď ľudské snahy o spravodlivosť zlyhajú. Znamená to, že by sme sa mali jednoducho vzdať? Nie! V poslednom článku tejto série uvidíme, že na obzore je skutočne spravodlivý svet. Dovtedy môžeme niečo urobiť aj my. Môžeme začať od seba a položiť si otázky: ‚Môžem byť spravodlivejší v tom, ako zaobchádzam s druhými? Ako sa môžem v tejto oblasti zlepšiť?‘ Tieto otázky sú témou nasledujúceho článku.

[Obrázky na stranách 4, 5]

A. Polícia zatýka muža pre účasť na etnickom násilí, Čína

B. Rabovanie a ničenie majetku v Londýne, Anglicko

C. Žalostná chudoba v utečeneckom tábore, Rwanda

[Pramene ilustrácií]

Vľavo hore: © Adam Dean/​Panos Pictures; v strede hore: © Matthew Aslett/​Demotix/​CORBIS; vpravo hore: © David Turnley/​CORBIS