Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zaujíma to Boha?

Zaujíma to Boha?

RÁNO, prvého novembra 1755, zasiahlo portugalské mesto Lisabon zemetrasenie. Následné požiare a cunami zničili veľkú časť mesta a pripravili o život tisíce ľudí.

Keď v roku 2010 zasiahlo Haiti zemetrasenie, v úvodníku kanadských novín National Post sa písalo: „Všetky veľké tragédie skúšajú vieru ľudí vo vyššiu moc. No niektoré tragédie, akou je táto novodobá repríza Lisabonu, ju skúšajú viac než ostatné.“ V článku sa na záver písalo: „Boh asi na Haiti zabudol.“

Jehova Boh je ‚Všemohúci‘ a má neobmedzenú moc, takže dokáže ukončiť utrpenie. (Žalm 91:1) Okrem toho sa o nás stará. Na základe čoho môžeme mať takú istotu?

Čo o Bohu vieme

Boh súcití s trpiacimi. Keď boli Izraeliti v otroctve v Egypte a zažívali zlé zaobchádzanie, Boh Mojžišovi povedal: „Určite som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik kvôli tým, čo ich poháňajú do práce, lebo dobre poznám bolesti, ktorými trpia.“ ​(2. Mojžišova 3:7) Čo z toho vyplýva? Bohu nie je ľahostajné, keď vidí ľudí trpieť. Práve naopak. Stáročia neskôr prorok Izaiáš o tom, ako Boh vnímal utrpenie Izraelitov, napísal: „Počas všetkej ich tiesne to bolo tiesnivé pre neho.“ ​(Izaiáš 63:9)

„Všetky jeho cesty sú právom.“ ​(5. Mojžišova 32:4) Boh vždy koná spravodlivo a nestranne. „Bude strážiť i cestu svojich verne oddaných“, no zároveň ‚odplatí súžením tým, čo spôsobujú súženie‘ spravodlivým ľuďom. (Príslovia 2:8; 2. Tesaloničanom 1:6, 7) Je nestranný, lebo „nenadŕža kniežatám a vznešenému nedáva prednosť pred núdznym, lebo oni všetci sú dielom Jeho rúk“. (Jób 34:19, Evanjelický preklad) Pozná tiež najlepší spôsob, ako zbaviť ľudstvo utrpenia. Ľudské riešenia sú v porovnaní s jeho riešením ako náplasť na strelné poranenie. Hoci náplasťou možno ranu zakryť, nemožno ňou odstrániť príčinu zranenia a už vôbec nie utrpenie obete.

Ošetril by lekár strelné poranenie iba náplasťou?

Boh je „milosrdný a milostivý... a hojný v milujúcej láskavosti“. (2. Mojžišova 34:6) Slovo „milosrdenstvo“, ako sa používa v Biblii, vyjadruje myšlienku vrúcneho súcitu a ľútosti, ktorá podnecuje pomáhať druhým. Koreň hebrejského slova, ktoré sa prekladá ako „milostivý“, opisuje „vrúcnu reakciu niekoho, kto dáva niečo tomu, kto to potrebuje“. Podľa diela Theological Dictionary of the Old Testament slovo prekladané ako „milujúca láskavosť“ okrem iného znamená „zásah v prospech niekoho, kto zažíva nešťastie alebo je v tiesni“. Jehova  Boh nielenže cíti ľútosť, keď niekto trpí, ale jeho milosrdenstvo, milostivosť a milujúca láskavosť ho podnecuje poskytnúť pomoc. Preto môžeme mať istotu, že utrpenie ukončí.

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali troma faktormi, ktoré dnes do veľkej miery prispievajú k ľudskému utrpeniu, pričom ani za jedným z nich nie je Boh. Zamyslime sa, čo teda za nimi je.

Osobné rozhodnutia

Adamovi pôvodne vládol Boh. Ale keď Adam dostal na výber, rozhodol sa zavrhnúť Božiu vládu a vyskúšať, k čomu povedie nezávislosť od Boha. Nedbal na Jehovovo varovanie zapísané v 1. Mojžišovej 2:17: „Určite zomrieš.“ Keď človek odmietol podriaďovať sa Božej dokonalej vláde, výsledkom bol hriech a nedokonalosť. Biblia to vysvetľuje: „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ ​(Rimanom 5:12) Ale Boh odstráni následky hriechu.

Náhodné udalosti

Ako bolo uvedené, prvý človek Adam odmietol, aby ho Boh viedol, hoci práve to ľudia potrebujú, aby boli chránení pred rôznymi nešťastiami, napríklad aj pred prírodnými katastrofami. Jeho rozhodnutie sa dá prirovnať k rozhodnutiu pacienta, ktorý odmietne pomoc skúseného a schopného lekára. Ak pacient vedome prehliada nebezpečenstvá a možné zdravotné komplikácie, o ktorých lekár vie, môže na svoje rozhodnutie doplatiť. Podobne keď ľudia zle spravujú zem a napríklad nestavajú bezpečné budovy či nepoznajú pôsobenie prírodných síl, často to vedie ku katastrofe. Ale Boh nedovolí, aby takáto situácia trvala donekonečna.

„Vládca tohto sveta“

Prečo Boh dovolil Satanovi, aby po vzbure vládol nad svetom? Jeden zdroj uvádza: „Nový režim, nech už je akýkoľvek, má možnosť počas krátkeho obdobia po prevzatí moci zvaľovať vinu za problémy na predchádzajúcu vládu.“ Keby Jehova predčasne zvrhol ‚vládcu tohto sveta‘, Satan by ho mohol ako predchádzajúceho Vládcu viniť za svoje neúspechy. (Ján 12:31) No keď mu bol poskytnutý čas, aby v plnej miere uplatnil svoju autoritu nad svetom, dokázalo sa, že ako vládca zlyhal. No i tak zostáva otázka: Prečo si môžeme byť istí, že sa utrpenie skončí?