Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dá sa vaše manželstvo zachrániť?

Dá sa vaše manželstvo zachrániť?

Majitelia si uvedomujú, že ich dom je v biednom stave, ale rozhodli sa opraviť ho.

CHCELI by ste urobiť to isté s vaším manželstvom? Ak áno, odkiaľ začať? Vyskúšajte nasledujúce návrhy.

1. Odhodlajte sa.

Dohodnite sa s vaším partnerom, že budete spolupracovať na tom, aby sa do vášho vzťahu vrátil pokoj. Svoje rozhodnutie si napíšte. Keď sa obaja pevne odhodláte zachrániť svoje manželstvo, stane sa to tímovým projektom. (Kazateľ 4:9, 10)

2. Definujte problém.

Čo viedlo k narušeniu vášho manželstva? Niekoľkými slovami si napíšte, čo vám chýba a akú zmenu by ste uvítali. (Efezanom 4:22–24) Je pochopiteľné, že každý z vás bude zrejme vidieť problém v niečom inom.

3. Dajte si cieľ.

Ako by malo vaše manželstvo vyzerať o šesť mesiacov? Aké konkrétne zlepšenia by ste radi videli? Svoje ciele si zapíšte. Ak máte jasnú predstavu, čo chcete vo svojom manželstve dosiahnuť, ľahšie sa vám na tom bude pracovať. (1. Korinťanom 9:26)

 4. Uplatňujte biblické rady.

Keď si už definujete problém a určíte si, aké zlepšenia by ste chceli dosiahnuť, vyhľadajte si v Biblii súvisiace rady. Biblické zásady sú nadčasové, a keď sa uplatňujú, vždy to prináša dobré ovocie. (Izaiáš 48:17; 2. Timotejovi 3:17) Napríklad Biblia nabáda vás i vášho partnera, aby ste si odpúšťali. Hovorí, že „je od [človeka] pekné, ak prejde ponad priestupok“. (Príslovia 19:11; Efezanom 4:32)

I keby sa vám spočiatku vaše úsilie zdalo márne, nevzdávajte sa! Kniha The Case for Marriage prináša správu o povzbudivých výsledkoch jednej štúdie. Píše sa v nej: „Pravda je zarážajúca: 86 percent ľudí, ktorí žijú v nešťastnom manželstve, ale nevzdajú to, si po piatich rokoch uvedomí, že ich manželstvo je šťastnejšie.“ Dokonca aj dvojice, ktoré sa považovali za veľmi nešťastné, zažili obrat k lepšiemu.

Možno to tak bude aj vo vašom prípade. Vydavatelia tohto časopisu, Jehovovi svedkovia, majú overené, že Biblia dáva manželským párom praktické rady. Napríklad v mnohých manželstvách nastane zlepšenie, keď sú partneri láskaví, prejavujú si nežný súcit a ochotne si vzájomne odpúšťajú. Manželky si uvedomujú hodnotu toho, keď prejavujú „tichého a mierneho ducha“, a manželia zisťujú, aké je dobré nebyť na svoje manželky rozhorčení. (1. Petra 3:4; Kolosanom 3:19)

Tieto biblické zásady sú účinné, lebo Autor Biblie, Jehova Boh, je Pôvodcom manželského usporiadania. Čo keby ste požiadali Jehovových svedkov, aby vám poskytli ďalšie informácie o tom, ako môže Biblia pomôcť vášmu manželstvu? *

^ 14. ods. Jehovovi svedkovia vydali 192-stranovú knihu Rodinné šťastie — aké je jeho tajomstvo?, ktorej cieľom je pomáhať rodinám. Ak máte záujem o ďalšie informácie, napíšte vydavateľom na niektorú z adries uvedených na 5. strane tohto časopisu.