Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Depresia — ako ju liečiť

Depresia — ako ju liečiť

„S MANŽELOM sme sa obrátili na lekára, urobili sme zmeny v životnom štýle, a hoci to nebolo jednoduché, podarilo sa nám zaviesť si režim, ktorý mi vyhovuje,“ hovorí Ruth, ktorá trpí depresiou už veľa rokov. „Zatiaľ to vyzerá tak, že sme našli účinnú liečbu, a momentálne sa cítim lepšie. Ale vo chvíľach, keď sa zdalo, že nič nezaberá, mi vlievala silu neotrasiteľná láska môjho manžela a priateľov.“

Ako vidno zo skúsenosti Ruth, pacienti trpiaci klinickou depresiou potrebujú pomoc zo všetkých strán, teda v rozumnej miere aj od lekárov. Prehliadať depresiu je nebezpečné, lebo ak sa nelieči, môže v určitých prípadoch ohrozovať život. Pred asi dvetisíc rokmi Ježiš Kristus potvrdil, že odborníci v oblasti medicíny dokážu poskytnúť potrebnú pomoc. Povedal totiž, že ‚chorí potrebujú lekára‘. (Marek 2:17) Lekári môžu urobiť veľa pre to, aby zmiernili utrpenie mnohých pacientov s depresiou. *

Niektoré užitočné návrhy

Depresia sa dá liečiť viacerými spôsobmi v závislosti od symptómov a závažnosti choroby. (Pozri rámček  „O akú poruchu ide?“) Mnohým ľuďom môže pomôcť ich všeobecný lekár, iní potrebujú pomoc špecialistu. Lekár im môže predpísať antidepresíva alebo odporučiť iný spôsob liečby. Niektorým pomáhajú bylinné prípravky, zmena životosprávy či predpísané cvičenia.

Na čo dávať pozor

1. Priatelia, ktorí majú len obmedzené lekárske poznatky, vám môžu s tými najlepšími úmyslami radiť, ktorú liečebnú metódu prijať a ktorú odmietnuť. Môžu mať tiež vyhranené názory na prípravky z byliniek a na lieky viazané na lekársky predpis, prípadne môžu byť presvedčení, že netreba užívať nič.

Skôr než sa rozhodnete: Overte si, či názory, ktorými sa riadite, pochádzajú zo spoľahlivého zdroja. Napokon ste to vy, kto musí urobiť informované rozhodnutie.

2. Sklamanie z toho, že liečba nemá očakávaný efekt, prípadne má nežiaduce vedľajšie účinky, vedie mnohých pacientov k tomu, aby s ňou prestali.

Skôr než sa rozhodnete: „Kde niet dôverného rozhovoru, tam sú zmarené plány, ale v množstve radcov je uskutočnenie.“ ​(Príslovia 15:22) Keď je medzi lekárom a pacientom dobrá komunikácia, je pravdepodobnejšie, že liečebný program prinesie dobré výsledky. Otvorene lekárovi povedzte o svojich obavách, prípadne mu opíšte, aké ťažkosti vám liečba spôsobuje, a opýtajte sa ho, či ju netreba upraviť alebo či v nej máte jednoducho pokračovať, kým sa nedostavia pozitívne výsledky.

3. Prehnaný optimizmus z toho, že príznaky depresie ustúpili, môže spôsobiť, že pacienti po niekoľkých týždňoch liečbu náhle prerušia. Možno zabudnú, v akom zlom stave boli pred tým, ako s ňou začali.

Skôr než sa rozhodnete: Pamätajte, že náhle prerušenie liečby bez toho, aby sa pacient poradil s lekárom, môže mať vážne následky, dokonca môže ohroziť život.

Hoci Biblia nie je lekárskou príručkou, jej Autor, Jehova Boh, je naším Stvoriteľom. V nasledujúcom článku preskúmame, akú útechu a rady poskytuje Božie Slovo ľuďom trpiacim depresiou a tým, ktorí im pomáhajú.

^ 3. ods. Prebuďte sa! neodporúča žiadnu konkrétnu liečbu. Každý by mal pri rozhodovaní dobre zvážiť, aké možnosti sú k dispozícii.