Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Čo o tom hovorí Biblia?

Prečo by ste sa mali chrániť pred špiritizmom?

Prečo by ste sa mali chrániť pred špiritizmom?

Démoni využívajú špiritizmus tak ako rybári návnady

V JEDNEJ ázijskej krajine prebiehajú divoké oslavy sviatku na počesť duchov. Slávnosti vrcholia, keď sú dve ženy vybraté na obrad, pri ktorom ich ovládne duch. Oči sa im vyvrátia a začnú sa celé triasť, akoby ich zasiahol elektrický prúd.

V Portoriku vedie médium (santero) seansu, pri ktorej sa snaží skontaktovať s duchom Šangó, bohom hromu. Médium opisuje videnia a všetci v miestnosti sa začínajú triasť, akoby boli posadnutí.

Zaoberať sa okultizmom je v mnohých krajinách bežné. Viera v nadprirodzené sily sa stáva populárnejšou a láka stále viac a viac ľudí. Knihy, hry, televízne programy a filmy, ktoré zobrazujú démonov, čarodejníkov a paranormálne javy, sú rozšírenejšie ako v minulosti.

Biblia však učí, že akékoľvek zaoberanie sa okultizmom je špiritizmus. Špritizmus nie je nevinná ani neškodná zábava. Nie je to iba skúmanie nepoznaného. Je to kontaktovanie sa s démonmi, skazenými anjelmi, ktorí sa vzbúrili proti Bohu. — Zjavenie 12:9, 12.

Démoni v skutočnosti využívajú špiritizmus tak ako rybári návnady. Rybár používa rozmanité návnady pre rôzne druhy rýb. Podobne aj démoni používajú rozličné druhy špiritizmu, aby dostali všetky typy ľudí pod svoj vplyv. Vodca démonov je označený ako „boh tohto [skazeného] systému vecí“. Úspešne sa mu darí zaslepovať mysle neveriacich, aby nespoznali pravdu z Božieho Slova ani pravdu o Božom predsavzatí. — 2. Korinťanom 4:4.

K čomu špiritizmus vedie

Skazení duchovní tvorovia majú za cieľ jedno: odviesť nás nesprávnym smerom a tak zabrániť tomu, aby sme si vytvárali vzťah k nášmu Stvoriteľovi. Podnecujú ľudí, aby či už vedome, alebo nevedome neposlúchali Božie spravodlivé zákony. Preto špritizmus vedie k neschválenému stavu pred Bohom, k beznádeji a napokon k zničeniu. — Zjavenie 21:8.

Luis z Portorika hovorí: „Už od detstva si pamätám, že sme sa v rodine zaoberali špiritizmom.  V našej rodine to bola súčasť nášho náboženstva a bol to náš spôsob života. Myslel som si, že schopnosť predpovedať budúcnosť a veštiť z tarotových kariet mám vrodenú. Často som vedel vybrať správnu kombináciu čísel lotérie, a tak pomôcť ľuďom vyhrať peniaze. Tieto údajné dary ma iba odvádzali od toho, aby som spoznával Bibliu a vytváral si vzťah k Bohu.“ — Ján 17:3.

Mnohí si možno myslia, že kontakt s duchovnou ríšou je neškodný, ba dokonca užitočný. Môžu hovoriť o takzvaných priateľských duchoch alebo tvrdiť, že špiritistické praktiky môžu priniesť osvietenie, bohatstvo či šťastie. Opak je však pravdou. „Všetko niečo stojí,“ hovorí Luis.

Mladý Chad začal mať desivé vidiny a pociťovať muky, keď ho démoni budili zo spánku. „Démoni ma obťažovali a mučili každú noc,“ hovorí. Ako sa dá pred takýmto obťažovaním chrániť?

Ako sa môžeme chrániť

Ak sa chceme chrániť pred špiritizmom, musíme sa strániť všetkého, čo je s ním spojené. (Galaťanom 5:19–21) Jehova Boh preto svojim služobníkom prikazuje, čomu sa majú vyhýbať: „Nemá sa nájsť v tebe nikto... kto používa veštenie, kto pestuje mágiu, ani nikto, kto hľadá znamenie, ani čarodejník, ani ten, kto spútava iných zaklínaním, ani nikto, kto sa radí so špiritistickým médiom alebo s tým, kto z povolania predpovedá udalosti, ani nikto, kto sa vypytuje mŕtvych. Lebo každý, kto robí tieto veci, je niečím odporným Jehovovi.“ — 5. Mojžišova 18:10–12.

V súlade s tým mnohí podnikajú kroky, aby sa chránili, a to tak, že sa zbavujú všetkých kníh a vecí spojených so špiritizmom. Ken, ktorý sa oslobodil od špiritizmu, hovorí: „Prehľadal som si všetky veci a čokoľvek sa mi zdalo zlé, som zlikvidoval.“ — Pozri Skutky 19:19, 20.

Najviac nás môže ochrániť to, že si vytvárame osobný vzťah s pravým Bohom, Jehovom. Všimnite si, k čomu nás povzbudzuje Biblia v Jakubovi 4:7, 8: „Podriaďte sa teda Bohu; ale vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a prečistite si srdcia, vy nerozhodní.“

Jehova Boh vyučuje tých, ktorí sa k nemu približujú, a ochraňuje ich. A tak nie sú ‚v nevedomosti o Satanových zámeroch‘ ani sa nedajú niečím oklamať len preto, že sa to javí dobré. (2. Korinťanom 2:11; 11:14) Jehova je tiež Všemohúci. Ak sa človek s vierou obracia na Jehovu, Jehova ho oslobodí, aby ho skazení duchovia neobťažovali. Chad, ktorý už bol spomenutý, hovorí: „Prestalo to až vtedy, keď som si uvedomil, kto je za tým, a keď som prosil Jehovu Boha o ochranu.“ — Žalm 91:1, 2.

Je zjavné, že ľudia so správnym sklonom srdca sa môžu tešiť z toho, že ich Boh dnes chráni a že onedlho budú démoni a všetci, ktorí sa nimi nechávajú ovplyvniť, zničení. Predstavte si, aká radosť a pokoj zavládne na zemi, keď budú ľudia úplne oslobodení od vplyvu špiritizmu! — Izaiáš 11:9; Zjavenie 22:15.