PREBUĎTE SA! 1991-10-08

Z TITULNEJ STRANY

Nevinné obete sexuálneho zneužívania

Mnohí ľudia, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní, doteraz pociťujú následky.

Z TITULNEJ STRANY

Skryté rany zo zneužitia v detstve

Sexuálne zneužívanie je prekážkou duchovného rastu a citového vývinu detí. Zneužívanie detí vedie k strate dôvery, čo často prináša následky, ktoré si obete ani nemusia uvedomovať.