Zjavenie Jánovi 9:1–21

9  Keď zatrúbil piaty anjel,+ uvidel som hviezdu, ktorá spadla z neba na zem, a tej hviezde bol daný kľúč od priepasti.*+  Keď ju otvorila, vyvalil sa z nej dym ako z obrovskej pece a tým dymom sa zatmelo slnko+ i vzduch.  Z dymu sa vyrojili na zem kobylky+ a dostali moc, akú majú zemské škorpióny.  Bolo im povedané, aby neškodili tráve na zemi ani žiadnej zeleni, ani žiadnemu stromu, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.+  Kobylkám bolo povolené, aby ich trápili päť mesiacov, ale nesmeli ich zabíjať. Ich trápenie bolo také, ako keď človeka uštipne škorpión.+  V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale nenájdu ju. Budú túžiť, aby zomreli, ale smrť od nich utečie.  Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja.+ Na hlavách mali akoby koruny zo zlata a ich tváre boli ako ľudské.  Vlasy mali ako ženy, zuby ako levy,+  panciere mali ako zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot bojových vozov ťahaných koňmi, ktoré sa rútia do boja.+ 10  Chvosty a žihadlá* mali ako škorpióny a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov.+ 11  Majú nad sebou kráľa, anjela priepasti.+ Po hebrejsky sa volá Abaddon* a po grécky Apollyon.* 12  Prvé beda pominulo. Po ňom prichádzajú ešte dve.+ 13  Keď zatrúbil šiesty anjel,+ počul som z rohov* zlatého oltára,+ ktorý je pred Bohom, nejaký hlas, 14  ako hovorí šiestemu anjelovi s trúbkou: „Rozviaž tých štyroch anjelov, ktorí sú zviazaní pri veľkej rieke Eufrat.“+ 15  A tí štyria anjeli, ktorí boli pripravení na tú hodinu, deň, mesiac a rok, boli rozviazaní, aby zabili tretinu ľudí. 16  Jazdecké vojsko malo dve myriady myriád* jazdcov. Počul som ich počet. 17  Kone a jazdci vyzerali vo videní takto: Mali ohnivočervené, hyacintovomodré a sírovožlté panciere, hlavy koní boli ako hlavy levov+ a z papule im vychádzal oheň, dym a síra. 18  Týmito tromi ranami, ohňom, dymom a sírou, ktoré im vychádzali z papule, bola zabitá tretina ľudí. 19  Moc tých koní je v ich papuliach a chvostoch, lebo ich chvosty sú ako hady s hlavami a škodia nimi. 20  Ostatní ľudia, ktorých tieto rany neusmrtili, nerobili pokánie z toho, čo vytvorili svojimi rukami. Neprestali uctievať démonov a modly zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré nemôžu vidieť, počuť ani chodiť.+ 21  Nerobili pokánie ani zo svojich vrážd, ani zo svojich špiritistických zvykov, ani zo svojej nemravnosti,* ani zo svojich krádeží.

Poznámky pod čiarou

Al. „od jamy priepasti“.
Al. „bodce“.
Význ. „skaza; zničenie“.
Význ. „ničiteľ“.
Čiže z výčnelkov v podobe zvieracích rohov.
Al. „20 000 krát 10 000“, čiže 200 miliónov.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.