Zjavenie Jánovi 6:1–17

 • Baránok rozlamuje prvých šesť pečatí (1 – 17)

  • Jazdec na bielom koni vychádza víťaziac (1, 2)

  • Jazdec na ohnivočervenom koni berie pokoj zo zeme (3, 4)

  • Jazdec na čiernom koni prináša hlad (5, 6)

  • Jazdec na mŕtvolne bledom koni sa volá Smrť (7, 8)

  • Krv zabitých pod oltárom (9 – 11)

  • Veľké zemetrasenie (12 – 17)

6  A videl som, ako Baránok+ rozlomil jednu zo siedmich pečatí,+ a počul som jednu zo štyroch živých bytostí+ zvolať hromovým hlasom: „Vyjdi!“  Vtom som uvidel bieleho koňa+ a ten, ktorý na ňom sedel, mal luk. Bola mu daná koruna+ a vyšiel víťaziac a aby dovŕšil svoje víťazstvo.+  Keď rozlomil druhú pečať, počul som druhú živú bytosť+ zvolať: „Vyjdi!“  A vyšiel iný, ohnivočervený kôň. Tomu, ktorý na ňom sedel, bolo dovolené vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali. A dostal veľký meč.+  Keď rozlomil tretiu pečať,+ počul som tretiu živú bytosť+ zvolať: „Vyjdi!“ Vtedy som uvidel čierneho koňa a ten, ktorý na ňom sedel, mal v ruke váhy.  A počul som akoby hlas uprostred tých štyroch živých bytostí, ako hovorí: „Liter* pšenice za denár*+ a tri litre jačmeňa za denár, ale olivovému oleju a vínu neškoď.“+  Keď rozlomil štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti,+ ako volá: „Vyjdi!“  A uvidel som mŕtvolne bledého koňa. Ten, ktorý na ňom sedel, sa volal Smrť. A hneď za ním šiel Hrob.* Dostali moc nad štvrtinou zeme, aby zabíjali dlhým mečom, hladom,+ smrteľnou chorobou a divými zvieratami.+  Keď rozlomil piatu pečať, uvidel som pod oltárom+ krv*+ zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali.+ 10  Silným hlasom volali: „Zvrchovaný Pane, svätý a pravý,+ až dokedy budeš čakať, aby si súdil tých, čo bývajú na zemi, a pomstil našu krv?“+ 11  A každý z nich dostal biele rúcho+ a bolo im povedané, aby ešte chvíľu počkali, kým sa nenaplní počet ich spoluotrokov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni.+ 12  Keď rozlomil šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko sčernelo ako srstená vrecovina,* celý mesiac akoby skrvavel+ 13  a nebeské hviezdy spadli na zem, ako keď figovník pod nárazmi silného vetra zhadzuje svoje nezrelé figy. 14  Nebo sa zvinulo ako zvitok+ a zmizlo a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta.+ 15  Králi zeme, vysokí úradníci, vojenskí velitelia, bohatí a mocní, každý otrok i každý slobodný sa skryli v jaskyniach a horských skalách.+ 16  A hovorili vrchom a skalám: „Padnite na nás+ a skryte nás pred tým, ktorý sedí na tróne,+ a pred Baránkovým hnevom,+ 17  lebo prišiel veľký deň ich hnevu+ a kto môže obstáť?“+

Poznámky pod čiarou

Al. „choinix“. Pozri dodatok B14.
Rímska strieborná minca, ktorej hodnota zodpovedala výške dennej mzdy. Pozri dodatok B14.
Al. „hádes“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „duše“.
Pravdepodobne z čiernej kozej srsti.