Zjavenie Jánovi 3:1–22

3  Anjelovi zboru v Sardách napíš: Toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov+ a sedem hviezd:+ ‚Poznám tvoje skutky. Máš meno,* že žiješ, ale si mŕtvy.+  Buď bdelý+ a posilni to, čo ostalo a je na pokraji smrti, lebo vidím, že nerobíš všetko, čo od teba môj Boh očakáva.*  Preto si pripomínaj, čo si prijal a počul. Drž sa toho a rob pokánie.+ Ak sa neprebudíš, prídem ako zlodej+ a ani nebudeš vedieť, v ktorú hodinu to bude.+  Ale máš v Sardách niekoľko ľudí,* ktorí si nepoškvrnili odev.+ Tí budú so mnou kráčať v bielom rúchu,+ lebo sú toho hodní.  Kto zvíťazí,+ bude oblečený do bieleho rúcha+ a jeho meno nevymažem z knihy života,+ ale pred svojím Otcom a jeho anjelmi vyhlásim, že poznám jeho meno.+  Nech každý pozorne počúva,* čo hovorí duch zborom.‘  Anjelovi zboru vo Filadelfii napíš: Toto hovorí ten, ktorý je svätý+ a pravý,*+ ktorý má Dávidov kľúč,+ ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí:  ‚Poznám tvoje skutky. Otvoril som pred tebou dvere,+ ktoré nikto nemôže zatvoriť. Viem, že hoci máš málo sily, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno.  A tých zo Satanovej synagógy, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale klamú, lebo nimi nie sú,+ prinútim, aby prišli a poklonili sa ti* k nohám a aby spoznali, že som si ťa zamiloval. 10  Pretože si zachoval slovo o mojej vytrvalosti,*+ ochránim ťa v hodine skúšky,+ ktorá má prísť na celý svet, aby boli obyvatelia zeme vyskúšaní. 11  Prídem rýchlo.+ Pevne sa drž toho, čo máš, aby ti nikto nevzal korunu.+ 12  Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už z neho nebude musieť nikdy vyjsť. Napíšem naňho meno svojho Boha+ a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema,+ ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj moje nové meno.+ 13  Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom.‘ 14  Anjelovi zboru v Laodicei+ napíš: Toto hovorí Amen,+ verný a pravdivý+ svedok,+ počiatok Božieho stvorenia:+ 15  ‚Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Keby si len bol studený alebo horúci! 16  Pretože si však vlažný, ani horúci,+ ani studený,+ vypľujem ťa. 17  Hovoríš: „Som bohatý,+ zbohatol som, nič nepotrebujem,“ ale neuvedomuješ si, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. 18  Preto ti radím: Kúp si odo mňa zlato prečistené ohňom, aby si zbohatol, biely odev, aby si bol oblečený a skryl hanbu svojej nahoty,+ a očný balzam, ktorým by si si potrel oči,+ aby si videl.+ 19  Všetkých, ktorých milujem, karhám, trestám a vychovávam.+ Preto buď horlivý a rob pokánie.+ 20  Stojím pri dverách a klopem. Ak niekto začuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou. 21  Tomu, kto zvíťazí,+ dovolím, aby sedel so mnou na mojom tróne,+ tak ako som i ja zvíťazil a zasadol+ so svojím Otcom na jeho trón. 22  Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom.‘“

Poznámky pod čiarou

Al. „povesť“.
Al. „lebo som zistil, že tvoje skutky nie sú pred mojím Bohom úplne vykonané“.
Dosl. „niekoľko mien“.
Dosl. „Kto má ucho, nech počúva“.
Al. „pravdivý“.
Al. „vzdali ti poctu“.
Al. možno „nasledoval príklad mojej vytrvalosti“.