Zjavenie Jánovi 22:1–21

  • Rieka vody života (1 – 5)

  • Záverečné slová (6 – 21)

    • „Kto chce, nech si zadarmo naberie vodu života“ (17)

    • „Príď, Pán Ježiš!“ (20)

22  Potom mi ukázal rieku vody života,+ čistú ako krištáľ. Vytekala z Božieho a Baránkovho+ trónu  a tiekla prostriedkom hlavnej ulice toho mesta. Na oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré rodili každý mesiac a prinášali úrodu 12-krát ročne. Lístie stromov bolo na liečenie národov.+  Proti mestu už nebude vyslovená žiadna kliatba, ale bude v ňom Boží a Baránkov trón.+ Boží otroci mu budú slúžiť.*  Uvidia jeho tvár+ a na čele budú mať jeho meno.+  Noc už nebude.+ Nebudú potrebovať svetlo lampy ani slnečné svetlo, lebo ich bude osvetľovať Boh Jehova.*+ A budú vládnuť ako králi po celú večnosť.+  Povedal mi: „Tieto slová sú spoľahlivé* a pravdivé.+ Jehova,* Boh, ktorý hovorí prostredníctvom prorokov,+ poslal svojho anjela, aby ukázal svojim otrokom, čo sa má zakrátko stať.  Prídem rýchlo.+ Šťastný je ten, kto sa riadi prorockými slovami tohto zvitku.“+  Ja, Ján, som to všetko počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to všetko ukázal, a chcel som ho uctievať.  Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som len otrok ako ty, tvoji bratia proroci a tí, čo sa riadia slovami tohto zvitku. Uctievaj Boha!“+ 10  Potom mi povedal: „Nezapečať prorocké slová tohto zvitku, lebo určený čas je blízko. 11  Kto je nespravodlivý, nech ďalej koná nespravodlivo a nečistý nech sa ďalej znečisťuje, ale spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. 12  ‚Prídem rýchlo a so mnou odmena, ktorú dávam. Každému odplatím podľa jeho skutkov.+ 13  Ja som Alfa a Omega,*+ prvý a posledný, začiatok a koniec. 14  Šťastní sú tí, ktorí si perú svoje rúcha,+ aby mali právo jesť ovocie zo stromov života+ a mohli vstúpiť bránami do mesta.+ 15  Vonku sú psi,* tí, čo sa zaoberajú špiritizmom, tí, čo sa dopúšťajú nemravnosti,* vrahovia, modlári a všetci, čo milujú klamstvo a sami klamú.‘+ 16  ‚Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám to všetko oznámil na úžitok zborov. Ja som Dávidov koreň i potomok+ a jasná ranná hviezda.‘“+ 17  Duch a nevesta+ hovoria: „Príď!“ A každý, kto to počuje, nech povie: „Príď!“ A každý, kto je smädný, nech príde,+ a kto chce, nech si zadarmo naberie vodu života.+ 18  „Každého, kto počuje prorocké slová tohto zvitku, varujem: Kto k nim niečo pridá,+ tomu Boh pridá rán, o ktorých sa píše v tomto zvitku.+ 19  Kto niečo uberie z prorockých slov tohto zvitku, tomu Boh vezme podiel z toho, o čom sa píše v tomto zvitku – nedovolí mu jesť ovocie zo stromov života+ a vstúpiť do svätého mesta.+ 20  Ten, ktorý potvrdzuje všetky tieto veci, hovorí: ‚Áno, prídem rýchlo.‘“+ „Amen! Príď, Pán Ježiš!“ 21  Nech je nezaslúžená láskavosť Pána Ježiša so svätými.

Poznámky pod čiarou

Al. „preukazovať svätú službu“.
Dosl. „verné“.
Al. „A a Z“. Alfa a omega je prvé a posledné písmeno gréckej abecedy.
Čiže tí, ktorých správanie je v Božích očiach odporné.
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.