Zjavenie Jánovi 20:1–15

  • Satan zviazaný na 1 000 rokov (1 – 3)

  • Kristovi spoluvládcovia počas 1 000 rokov (4 – 6)

  • Satan prepustený a potom zničený (7 – 10)

  • Mŕtvi súdení pred bielym trónom (11 – 15)

20  Potom som videl z neba zostupovať anjela, ktorý mal v ruke kľúč od priepasti+ a veľkú reťaz.  Chytil draka,+ toho prahada,+ ktorý je Diabol+ a Satan,+ a zviazal ho na 1 000 rokov.  Hodil ho do priepasti,+ zavrel ju a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa neskončí 1 000 rokov. Potom musí byť na krátky čas vypustený.+  Videl som tróny a tí, ktorí sa na ne posadili, dostali právomoc súdiť. Videl som aj krv* tých, čo boli popravení* pre svedectvo, ktoré vydávali o Ježišovi, a preto, že hovorili o Bohu. Boli to tí, čo neuctievali divé zviera ani jeho sochu a neprijali znak na čelo ani na ruku.+ Ožili a vládli s Kristom+ ako králi 1 000 rokov.  To je prvé vzkriesenie.+ (Ostatní mŕtvi+ neožili, kým sa neskončilo 1 000 rokov.)  Šťastný a svätý je každý, kto má podiel na prvom vzkriesení.+ Nad tými druhá smrť+ nemá moc,+ ale budú kňazmi+ Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi 1 000 rokov.+  Len čo sa skončí 1 000 rokov, Satan bude prepustený zo svojho väzenia  a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch rohoch zeme, Góga a Magóga, a aby ich zhromaždil do vojny. A bude ich ako morského piesku.  Vyšli a prechádzali celou zemou. Obkľúčili tábor svätých a to milované mesto, ale z neba zostúpil oheň a pohltil ich.+ 10  Diabol, ktorý ich zvádzal, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde už bolo divé zviera+ a falošný prorok.+ Tam budú mučení* dňom a nocou po celú večnosť. 11  A videl som veľký biely trón a toho, ktorý na ňom sedel.+ Nebo a zem pred ním utiekli+ a nenašlo sa pre ne miesto. 12  Videl som, ako pred trónom stoja mŕtvi, veľkí i malí, a boli otvorené zvitky. Potom bol otvorený ďalší zvitok, zvitok života.+ Mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov+ podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. 13  More vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, aj smrť a hrob* vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov.+ 14  Smrť a hrob* boli hodené do ohnivého jazera.+ To ohnivé jazero+ znamená druhú smrť.+ 15  Kto nebol zapísaný v knihe života,+ bol hodený do ohnivého jazera.+

Poznámky pod čiarou

Al. „duše“.
Dosl. „popravení sekerou“.
Al. „väznení“.
Al. „hádes“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „hádes“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.