Zjavenie Jánovi 2:1–29

2  Anjelovi+ zboru v Efeze+ napíš: Toto hovorí ten, ktorý drží v pravej ruke sedem hviezd a prechádza sa medzi siedmimi zlatými svietnikmi:+  ‚Poznám tvoje skutky, tvoju namáhavú prácu a vytrvalosť. A viem, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, ktorí hovoria, že sú apoštoli,+ ale nie sú, a zistil si, že sú to klamári.  Prejavuješ vytrvalosť, veľa si zniesol pre moje meno+ a neochabol si.+  Ale mám proti tebe to, že si stratil lásku, ktorú si mal na začiatku.  Preto si pripomeň to, čo si stratil,* rob pokánie+ a konaj skutky, aké si konal na začiatku. Ak nebudeš robiť pokánie, prídem k tebe a odstránim tvoj svietnik+ z jeho miesta.+  Ale robíš aj niečo dobré: nenávidíš skutky Mikulášovej sekty,+ ktoré nenávidím aj ja.  Nech každý pozorne počúva,* čo hovorí duch zborom:+ Tomu, kto zvíťazí,+ dám jesť zo stromu života,+ ktorý je v Božom raji.‘  Anjelovi zboru v Smyrne napíš: Toto hovorí ten Prvý a Posledný,+ ktorý bol mŕtvy a ožil:+  ‚Viem o tvojom utrpení* a chudobe, ale si bohatý.+ Viem aj o tom, ako vás urážajú tí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale v skutočnosti nimi nie sú. Sú Satanovou synagógou.+ 10  Neboj sa toho, čo máš vytrpieť.+ Diabol uvrhne niektorých z vás do väzenia, aby ste boli dôkladne vyskúšaní, a budete prenasledovaní* desať dní. Zostaň verný až do smrti a dám ti korunu života.+ 11  Nech každý pozorne počúva,+ čo hovorí duch zborom: Kto zvíťazí,+ tomu druhá smrť neublíži.‘+ 12  Anjelovi zboru v Pergame napíš: Toto hovorí ten, ktorý má dlhý, ostrý dvojsečný meč:+ 13  ‚Viem, že bývaš tam, kde je Satanov trón. Ale držíš sa môjho mena+ a nezaprel si vieru vo mňa+ ani v čase, keď u vás, tam, kde býva Satan, zabili+ môjho verného svedka+ Antipa. 14  Mám však proti tebe niekoľko vecí: Máš tam ľudí, ktorí sa držia učenia Balaama.+ Ten učil Balaka+ zvádzať Izraelitov, aby jedli mäso obetované modlám a dopúšťali sa nemravnosti.*+ 15  A máš aj takých, ktorí sa držia učenia Mikulášovej sekty.+ 16  Preto rob pokánie, inak k tebe rýchlo prídem a budem proti nim bojovať dlhým mečom svojich úst.+ 17  Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom:+ Tomu, kto zvíťazí,+ dám zo skrytej manny+ a dám mu biely kamienok. Na ňom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nikto, iba ten, kto ho dostane.‘ 18  Anjelovi zboru v Tyatíre+ napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako ohnivý plameň+ a nohy ako čistú meď:+ 19  ‚Poznám tvoje skutky a tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť a viem, že tvojich posledných skutkov je viac ako tých prvých. 20  Ale mám proti tebe to, že trpíš ženu Jezábel,+ ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich otrokov, aby sa dopúšťali nemravnosti*+ a jedli mäso obetované modlám. 21  Dal som jej čas, aby robila pokánie zo svojej nemravnosti,* ale ona nechce. 22  Postihnem ju chorobou a tých, ktorí s ňou cudzoložia, postihnem veľkým utrpením,* ak nebudú robiť pokánie zo skutkov, aké páchala ona. 23  Jej deti zabijem smrteľnou chorobou, aby všetky zbory spoznali, že skúmam srdce a najtajnejšie myšlienky* a že každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.+ 24  Vám ostatným v Tyatíre, ktorí neprijímate toto učenie a nespoznali ste takzvané „hlboké Satanove veci“,+ hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno, 25  len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.+ 26  Tomu, kto zvíťazí a bude až do konca dodržiavať to, čo som prikázal, dám moc nad národmi.+ 27  Bude ich pásť železnou palicou+ a budú rozbité ako hlinené nádoby. Takúto moc som dostal od svojho Otca aj ja. 28  A dám mu rannú hviezdu.+ 29  Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom.‘

Poznámky pod čiarou

Dosl. „odkiaľ si padol“.
Dosl. „Kto má ucho, nech počúva“.
Dosl. „súžení“.
Dosl. „budete mať súženie“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „veľkým súžením“.
Al. „najhlbšie city“, dosl. „obličky“.