Zjavenie Jánovi 18:1–24

  • Pád Veľkého Babylona (1 – 8)

    • „Vyjdite z neho, ľud môj“ (4)

  • Nárek nad pádom Babylona (9 – 19)

  • Nebo sa raduje nad pádom Babylona (20)

  • Babylon bude zvrhnutý ako kameň hodený do mora (21 – 24)

18  Potom som videl iného anjela zostupovať z neba. Mal veľkú moc a jeho sláva osvietila zem.  A zvolal silným hlasom: „Padol! Veľký Babylon padol+ a stal sa sídlom démonov a skrýšou každého nečistého ducha* a každého nečistého a nenávideného vtáka!+  Všetky národy padli za obeť vínu jeho vášne,* vínu jeho nemravnosti.*+ Králi zeme sa s ním dopúšťali nemravnosti+ a obchodníci* zeme zbohatli vďaka jeho nehanebnému prepychu.“  A počul som iný hlas z neba, ktorý volal: „Vyjdite z neho, ľud môj,+ aby ste aj vy neniesli vinu za jeho hriechy a aby vás nepostihol rovnaký trest.+  Lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo+ a Boh si spomenul na jeho zlé skutky.*+  Urobte mu to, čo on robil iným,+ a odplaťte mu to dvojnásobne.+ Namiešajte mu do pohára+ dvojnásobok toho, čo dával piť iným.+  Do akej miery sa sám oslavoval a žil v nehanebnom prepychu, do takej miery mu dajte trápenie a smútok. Lebo si v srdci hovorí: ‚Vládnem ako kráľovná, nie som vdova a nikdy nebudem smútiť.‘+  Preto ho v jednom dni zasiahnu rany: smrť, smútok a hlad. A bude spálený ohňom,+ lebo Boh Jehova,* ktorý ho odsúdil, je silný.+  Králi zeme, ktorí sa s ním dopúšťali nemravnosti* a žili s ním v nehanebnom prepychu, budú nad ním plakať a nariekať, keď uvidia dym z jeho požiaru. 10  Zo strachu pred jeho utrpením budú stáť obďaleč a hovoriť: ‚Beda, beda, ty veľké a silné mesto,+ Babylon! V jednej hodine bol na tebe vykonaný rozsudok!‘ 11  Budú nad ním plakať a smútiť aj obchodníci zeme, lebo už nikto nebude kupovať všetok ich tovar: 12  všetko to zlato, striebro, drahokamy, perly, jemné plátno, purpurové látky, hodváb, šarlátové látky, všetok tovar z voňavého dreva, najrôznejšie predmety zo slonoviny, vzácneho dreva, medi, železa a mramoru, 13  škoricu, indické korenie, kadidlo, voňavý olej, kadidlovú živicu, víno, olivový olej, jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy, otrokov a ľudské životy. 14  Prišlo si o dobré veci,* po ktorých si túžilo, a všetky lahôdky a nádherné veci sú navždy preč. 15  Obchodníci, ktorí tieto veci predávali a zbohatli vďaka nemu, budú zo strachu pred jeho utrpením stáť obďaleč. Budú plakať a nariekať: 16  ‚Beda, beda, ty veľké mesto, oblečené do jemného plátna, purpuru a šarlátu a bohato okrášlené zlatými ozdobami, drahokamami a perlami,+ 17  lebo v jednej hodine bolo zničené toľké bohatstvo!‘ A každý kapitán lode, každý moreplavec, námorníci a všetci, ktorých živí more, budú stáť obďaleč, 18  a keď uvidia dym z jeho požiaru, budú kričať: ‚Ktoré mesto je ako toto veľké mesto?‘ 19  Budú si sypať prach na hlavu a s plačom a žiaľom volať: ‚Beda, beda, veľké mesto, v ktorom všetci, čo mali lode na mori, zbohatli z jeho blahobytu, lebo v jednej hodine bolo zničené!‘+ 20  Raduj sa nad ním, nebo,+ aj vy, svätí,+ apoštoli a proroci, lebo Boh nad ním vyniesol rozsudok za to, čo vám robilo!“+ 21  Vtedy mocný anjel zdvihol kameň, ktorý vyzeral ako veľký mlynský kameň, a hodil ho do mora so slovami: „Tak prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a už sa nikdy nenájde.+ 22  Nikdy už v tebe nebude počuť hlas spevákov, ktorí hrajú na harfe, ani hru hudobníkov, flautistov a trubačov. Ani sa už v tebe nikdy nenájde nijaký remeselník akéhokoľvek remesla, ani už nikdy nebude v tebe počuť zvuk mlynského kameňa. 23  Už v tebe nikdy nebude svietiť svetlo lampy a už nikdy v tebe nebude počuť hlas ženícha a nevesty. Lebo tvoji obchodníci boli najvplyvnejší ľudia na zemi a tvojimi špiritistickými zvykmi+ boli zvedené všetky národy. 24  V tom meste sa našla krv prorokov, svätých+ a všetkých, ktorí boli zabití na zemi.“+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „dychu; výparu“.
Al. „jeho hnevu“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „cestujúci obchodníci“.
Al. „jeho zločiny“.
Dosl. „o dobré ovocie“.