Zjavenie Jánovi 14:1–20

  • Baránok a 144 000 (1 – 5)

  • Posolstvá troch anjelov (6 – 12)

    • Anjel letí prostriedkom neba s dobrou správou (6, 7)

  • Šťastní sú tí, ktorí zomierajú v spojení s Kristom (13)

  • Hodina žatvy a šliapanie viniča (14 – 20)

14  Potom som videl Baránka,+ ako stojí na vrchu Sion+ a s ním 144 000+ tých, ktorí majú napísané na čele jeho meno a meno jeho Otca.+  A počul som aj zvuk z neba, ktorý znel ako hukot mnohých vôd a ako rachot silného hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako hlas spevákov, ktorí hrajú na harfe.  Spievajú akoby novú pieseň+ pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami+ a pred staršími.+ Tú pieseň sa nemohol naučiť nikto okrem tých 144 000+ kúpených zo zeme.  To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, sú panenskí.+ To sú tí, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.+ Boli kúpení+ z ľudstva ako prvé plody+ Bohu a Baránkovi  a v ich ústach sa nenašlo nijaké klamstvo, sú bez poškvrny.+  A videl som iného anjela letieť prostriedkom neba.* Mal večnú dobrú správu, aby ju oznamoval tým, ktorí bývajú na zemi, ľuďom zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás.+  Volal silným hlasom: „Bojte sa Boha a oslavujte ho, lebo prišla hodina jeho súdu.+ Preto uctievajte toho, ktorý stvoril nebo i zem, more+ i pramene vôd.“  Za ním letel druhý anjel a volal: „Padol! Veľký Babylon+ padol,+ ten, ktorý opíjal všetky národy vínom vášne,* vínom svojej nemravnosti!“*+  Za nimi letel tretí anjel a volal silným hlasom: „Ak niekto uctieva divé zviera+ a jeho sochu a prijíma znak na čelo alebo na ruku,+ 10  bude tiež piť z neriedeného vína Božieho hnevu, ktoré je naliate do pohára Božieho hnevu,+ a bude mučený ohňom a sírou+ pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11  Dym ich múk bude vystupovať po celú večnosť.+ A tí, ktorí uctievajú divé zviera a jeho sochu, a tí, ktorí prijímajú znak jeho mena,+ nebudú mať odpočinok vo dne ani v noci. 12  To si od svätých, ktorí sa držia Božích prikázaní a viery+ v Ježiša,* vyžaduje vytrvalosť.“+ 13  Potom som počul hlas z neba, ktorý mi povedal: „Napíš: Šťastní sú tí, ktorí odteraz zomierajú v spojení* s Pánom.+ Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojej namáhavej práce, lebo ich skutky idú s nimi.“ 14  Potom som uvidel biely oblak a na ňom sedel niekto, kto vyzeral ako syn človeka.+ Na hlave mal zlatú korunu a v ruke ostrý kosák. 15  A zo svätyne chrámu vyšiel iný anjel a volal silným hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku: „Zažeň sa kosákom a žni, lebo prišla hodina žatvy. Úroda zeme dozrela.“+ 16  A ten, ktorý sedel na oblaku, vrhol kosák na zem a zem bola zožatá. 17  Potom vyšiel zo svätyne chrámu, ktorá je v nebi, iný anjel a aj ten mal ostrý kosák. 18  Ďalší anjel vyšiel od oltára. Mal moc nad ohňom a zavolal silným hlasom na toho, ktorý mal ostrý kosák: „Zažeň sa svojím ostrým kosákom a pozberaj strapce viniča zeme, lebo jeho hrozno dozrelo.“+ 19  Anjel vrhol kosák na zem, odťal vinič zeme a hodil ho aj s hroznom do veľkého vínneho lisu Božieho hnevu.+ 20  A vinič bol šliapaný za mestom a z vínneho lisu vytekala krv, ktorá siahala koňom až po uzdy a do vzdialenosti 1 600 štádií.*

Poznámky pod čiarou

Al. „v povetrí; nad hlavou“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „hnevu“.
Dosl. „Ježišovej viery“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Asi 300 km. Jedno štádium zodpovedalo 185 m. Pozri dodatok B14.