Zjavenie Jánovi 13:1–18

  • Z mora vystupuje divé zviera so siedmimi hlavami (1 – 10)

  • Zo zeme vystupuje dvojrohé divé zviera (11 – 13)

  • Socha divého zvieraťa so siedmimi hlavami (14, 15)

  • Znak a číslo divého zvieraťa (16 – 18)

13  A stál* nehybne na morskom piesku. Vtedy som videl, ako z mora+ vystupuje divé zviera,+ ktoré malo desať rohov a sedem hláv. Na rohoch malo desať diadémov* a na hlavách rúhavé mená.  Divé zviera, ktoré som videl, sa podobalo leopardovi, ale nohy malo ako medveď a tlamu ako lev. Drak+ mu dal svoju silu, svoj trón a veľkú právomoc.+  Jedna z jeho hláv vyzerala ako smrteľne zranená, ale jeho smrteľná rana sa zahojila.+ Celá zem šla s obdivom za divým zvieraťom.  Klaňali sa drakovi,* lebo dal divému zvieraťu právomoc, a klaňali sa aj divému zvieraťu a hovorili: „Kto sa vyrovná divému zvieraťu a kto s ním môže bojovať?“  Bola mu daná tlama, ktorá hovorí pyšné a rúhavé slová, a dostalo právomoc pôsobiť 42 mesiacov.+  Otvorilo tlamu, aby sa rúhalo+ Bohu a urážalo jeho meno, miesto jeho bývania i tých, ktorí bývajú v nebi.+  A bolo mu dovolené viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi.+ Dostalo právomoc nad ľuďmi zo všetkých kmeňov, rás, jazykov a národov.  Všetci obyvatelia zeme ho budú uctievať. Od založenia sveta nie je meno žiadneho z nich zapísané vo zvitku života+ Baránka, ktorý bol zabitý.+  Nech každý pozorne počúva.*+ 10  Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto zabíja mečom,* musí byť zabitý mečom.+ To si od svätých+ vyžaduje vytrvalosť+ a vieru.+ 11  Potom som videl iné divé zviera, ako vystupuje zo zeme. Malo dva rohy ako baránok, ale hovorilo ako drak.+ 12  Má všetku právomoc toho prvého divého zvieraťa+ a vykonáva ju pred jeho očami. Núti zem a jej obyvateľov, aby uctievali prvé divé zviera, ktorého smrteľná rana sa zahojila.+ 13  Robí veľké znamenia, dokonca spôsobuje, aby pred zrakom ľudí zostupoval z neba na zem oheň. 14  A klame obyvateľov zeme znameniami, ktoré mu bolo dovolené robiť pred očami divého zvieraťa. Hovorí obyvateľom zeme, aby postavili sochu+ divému zvieraťu, ktoré malo ranu od meča, ale zotavilo sa.+ 15  Bolo mu dovolené vdýchnuť život* soche divého zvieraťa, aby mohla hovoriť a dať zabiť všetkých, ktorí ju odmietajú uctievať. 16  A núti všetkých ľudí – malých i veľkých, bohatých i chudobných, slobodných i otrokov –, aby prijali znak na pravú ruku alebo na čelo,+ 17  aby nikto nemohol kupovať ani predávať, len ten, kto má tento znak: meno+ divého zvieraťa alebo číslo jeho mena.+ 18  Tu je potrebná múdrosť: Kto má pochopenie, nech spočíta číslo divého zvieraťa, lebo je to číslo človeka,* a to číslo je 666.+

Poznámky pod čiarou

Čiže drak.
Al. „kráľovských čeleniek“.
Al. „Uctievali draka“.
Dosl.: „Kto má ucho, nech počúva.“
Al. možno „Kto má byť zabitý mečom“.
Dosl. „dych“.
Al. „ľudské číslo“.