Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Zjavenie

Kapitoly

Stručný prehľad

 • 1

  • Zjavenie, ktoré dal Boh Ježišovi (1 – 3)

  • Pozdravy siedmim zborom (4 – 8)

   • „Ja som Alfa a Omega“ (8)

  • Ján sa dostáva pod vplyvom ducha do Pánovho dňa (9 – 11)

  • Videnie osláveného Ježiša (12 – 20)

 • 2

 • 3

 • 4

  • Videnie Jehovovej nebeskej prítomnosti (1 – 11)

   • Jehova sedí na tróne (2)

   • Na trónoch sedí 24 starších (4)

   • Štyri živé bytosti (6)

 • 5

 • 6

  • Baránok rozlamuje prvých šesť pečatí (1 – 17)

   • Jazdec na bielom koni vychádza víťaziac (1, 2)

   • Jazdec na ohnivočervenom koni berie pokoj zo zeme (3, 4)

   • Jazdec na čiernom koni prináša hlad (5, 6)

   • Jazdec na mŕtvolne bledom koni sa volá Smrť (7, 8)

   • Krv zabitých pod oltárom (9 – 11)

   • Veľké zemetrasenie (12 – 17)

 • 7

 • 8

  • Siedma pečať rozlomená (1 – 6)

  • Trúbenie prvých štyroch trúbok (7 – 12)

  • Oznámenie troch beda (13)

 • 9

 • 10

  • Mocný anjel s malým zvitkom v ruke (1 – 7)

   • „Čakanie sa skončilo“ (6)

   • Sväté tajomstvo sa má naplniť (7)

  • Ján zje malý zvitok (8 – 11)

 • 11

  • Dvaja svedkovia (1 – 13)

   • Prorokujú vo vrecovine 1 260 dní (3)

   • Zabití a nepochovaní (7 – 10)

   • Oživení po tri a pol dni (11, 12)

  • Druhé beda pominulo, tretie prichádza (14)

  • Siedma trúbka (15 – 19)

   • Kráľovstvo nášho Pána a jeho Krista (15)

   • Tí, ktorí ničia zem, budú zničení (18)

 • 12

  • Žena, dieťa a drak (1 – 6)

  • Michael bojuje s drakom (7 – 12)

   • Drak zvrhnutý na zem (9)

   • Diabol vie, že má málo času (12)

  • Drak prenasleduje ženu (13 – 17)

 • 13

  • Z mora vystupuje divé zviera so siedmimi hlavami (1 – 10)

  • Zo zeme vystupuje dvojrohé divé zviera (11 – 13)

  • Socha divého zvieraťa so siedmimi hlavami (14, 15)

  • Znak a číslo divého zvieraťa (16 – 18)

 • 14

  • Baránok a 144 000 (1 – 5)

  • Posolstvá troch anjelov (6 – 12)

   • Anjel letí prostriedkom neba s dobrou správou (6, 7)

  • Šťastní sú tí, ktorí zomierajú v spojení s Kristom (13)

  • Hodina žatvy a šliapanie viniča (14 – 20)

 • 15

  • Sedem anjelov prináša sedem rán (1 – 8)

   • Mojžišova a Baránkova pieseň (3, 4)

 • 16

 • 17

  • Rozsudok nad Veľkým Babylonom (1 – 18)

   • Vplyvná prostitútka na šarlátovom divom zvierati (1 – 3)

   • Divé zviera bolo, nie je, ale čoskoro vystúpi z priepasti (8)

   • Desať rohov bojuje s Baránkom (12 – 14)

   • Desať rohov znenávidí prostitútku (16, 17)

 • 18

  • Pád Veľkého Babylona (1 – 8)

   • „Vyjdite z neho, ľud môj“ (4)

  • Nárek nad pádom Babylona (9 – 19)

  • Nebo sa raduje nad pádom Babylona (20)

  • Babylon bude zvrhnutý ako kameň hodený do mora (21 – 24)

 • 19

 • 20

  • Satan zviazaný na 1 000 rokov (1 – 3)

  • Kristovi spoluvládcovia počas 1 000 rokov (4 – 6)

  • Satan prepustený a potom zničený (7 – 10)

  • Mŕtvi súdení pred bielym trónom (11 – 15)

 • 21

  • Nové nebo a nová zem (1 – 8)

   • Smrť už nebude (4)

   • „Všetko robím nové“ (5)

  • Opis Nového Jeruzalema (9 – 27)

 • 22

  • Rieka vody života (1 – 5)

  • Záverečné slová (6 – 21)

   • „Kto chce, nech si zadarmo naberie vodu života“ (17)

   • „Príď, Pán Ježiš!“ (20)