Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Zachariáš

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stručný prehľad

 • 1

  • Jehova vyzýva svoj ľud, aby sa k nemu vrátil (1 – 6)

   • „Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám“ (3)

  • 1. videnie: Jazdci medzi myrtami (7 – 17)

   • „Jehova znovu uteší Sion“ (17)

  • 2. videnie: Štyri rohy a štyria remeselníci (18 – 21)

 •   2

  • 3. videnie: Muž s meracou šnúrou (1 – 13)

   • Jeruzalem bude zmeraný (2)

   • Jehova sa mu stane „ohnivou hradbou“ (5)

   • „Kto sa dotýka vás, dotýka sa zreničky môjho oka“ (8)

   • Mnoho národov sa pripojí k Jehovovi (11)

 • 3

  • 4. videnie: Veľkňaz si oblieka slávnostné rúcho (1 – 10)

   • Satan odporuje veľkňazovi Jozuovi (1)

   • „Privediem svojho sluhu, Výhonok“ (8)

 • 4

  • 5. videnie: Svietnik a dva olivovníky (1 – 14)

   • „Nie vojenskou silou ani mocou, ale mojím duchom“ (6)

   • Nepohŕdajte dňom malých začiatkov (10)

 • 5

  • 6. videnie: Letiaci zvitok (1 – 4)

  • 7. videnie: Nádoba na meranie (5 – 11)

   • Vnútri sedí žena menom Skazenosť (8)

   • Nádoba odnesená do Šineáru (9 – 11)

 • 6

 • 7

  • Jehova odsudzuje neúprimný pôst (1 – 14)

   • „Postili ste sa naozaj kvôli mne?“ (5)

   • „Súďte spravodlivo a prejavujte si navzájom vernú lásku a milosrdenstvo“ (9)

 • 8

  • Jehova dáva Sionu pokoj a pravdu (1 – 23)

   • Jeruzalem, „mesto pravdy“ (3)

   • „Hovorte jeden druhému pravdu“ (16)

   • Pôst bude radostným obdobím (18, 19)

   • „Poďte hľadať Jehovu“ (21)

   • Desať mužov sa chytí odevu Žida (23)

 • 9

  • Boží rozsudok nad susednými národmi (1 – 8)

  • Príchod kráľa Sionu (9, 10)

   • Je pokorný a ide na oslovi (9)

  • Jehovov ľud bude prepustený (11 – 17)

 • 10

  • O dážď proste Jehovu, nie falošných bohov (1, 2)

  • Jehova zjednocuje svoj ľud (3 – 12)

   • Vodca vyjde z Júdu (3, 4)

 • 11

  • Čo prinesie zavrhnutie pastiera, ktorého vybral Boh (1 – 17)

   • „Pas ovce určené na zabitie“ (4)

   • Dve palice: Priazeň a Jednota (7)

   • Pastierova mzda: 30 strieborných (12)

   • Peniaze hodené do pokladnice (13)

 • 12

  • Jehova bude brániť Judsko a Jeruzalem (1 – 9)

   • Jeruzalem, „ťažký kameň“ (3)

  • Budú nariekať nad tým, ktorého prebodli (10 – 14)

 • 13

  • Modly a falošní proroci budú odstránení (1 – 6)

   • Falošní proroci sa budú hanbiť (4 – 6)

  • „Udri pastiera“ (7 – 9)

   • Tretina bude prečistená (9)

 • 14

  • Víťazstvo pravého uctievania (1 – 21)

   • Olivový vrch sa rozštiepi (4)

   • Jehova bude jediný a jeho meno jediné (9)

   • Odporcov Jeruzalema postihne rana (12 – 15)

   • Slávenie Sviatku stánkov (16 – 19)

   • Každý hrniec bude svätý a bude patriť Jehovovi (20, 21)