Sudcovia 5:1–31

  • Víťazná pieseň Debory a Baráka (1 – 31)

    • Hviezdy bojujú proti Siserovi (20)

    • Kišon sa vylieva z brehov (21)

    • Tí, ktorí milujú Jehovu, sú ako slnko (31)

5  V ten deň Debora+ spolu s Abinoámovým synom Barákom+ spievali túto pieseň:+   „Chváľte Jehovuza vejúce vlasy* bojovníkov v Izraeli,za to, že sa ľud dobrovoľne ponúkol!+   Počúvajte, králi! Počúvajte, vládcovia! Budem spievať Jehovovi. Budem spievať chvály* Jehovovi,+ Bohu Izraela.+   Jehova, keď si vyšiel zo Seiru,+keď si vykročil z územia Edomu,zem sa otriasala a z neba padal dážď,z oblakov sa liala voda.   Vrchy sa topili* pred tvárou Jehovu,+ešte aj Sinaj pred tvárou Jehovu,+ Boha Izraela.+   Za dní Anátovho syna Šamgara,+za dní Jáel+ boli cesty opustené,chodievalo sa bočnými cestami.   Ľudia z izraelských dedín vymizli,nebolo ich, kým som nepovstala ja, Debora,+kým som nepovstala ako matka v Izraeli.+   Vybrali si nových bohov+a v bránach nastala vojna.+ Nebolo vidieť štít ani kopijumedzi štyridsiatimi tisícami v Izraeli.   Moje srdce je s veliteľmi Izraela,+ktorí vyšli ako dobrovoľníci s ľudom.+ Chváľte Jehovu! 10  Vy, ktorí jazdíte na zlatohnedých osliciach,vy, ktorí sedíte na prepychových kobercoch,a vy, ktorí kráčate po ceste,uvažujte! 11  Pri napájadlách bolo počuť hlasy čerpačov vody. Rozprávali o Jehovových spravodlivých skutkoch,o spravodlivých skutkoch jeho ľudu z izraelských dedín. Vtedy Jehovov ľud zišiel k bránam. 12  Prebuď sa, prebuď sa, Debora!+ Prebuď sa, prebuď sa, zaspievaj pieseň!+ Povstaň, Barák!+ Odveď svojich zajatcov, syn Abinoámov! 13  Vtedy tí, ktorí zostali, zišli k urodzeným,Jehovov ľud zostúpil ku mne, aby bojoval proti mocným. 14  Z Efraima pochádzajú tí, čo prišli do údolia,nasledujú ťa, Benjamín, s tvojimi oddielmi. Z Machira+ vyšli veliteliaa zo Zebulúna tí, ktorí verbujú do vojska.* 15  Kniežatá z Isachara boli s Deborou,ako Isachar, tak aj Barák.+ Do údolia bol poslaný peši.+ A srdcia ľudí z Rúbenových rodov boli nerozhodné. 16  Prečo si sa posadil medzi dva sedlové vakya počúval pastierov, ako hrajú na píšťalách?+ Srdcia ľudí z Rúbenových rodov boli nerozhodné. 17  Gileád sa zdržiaval za Jordánom+a Dán, prečo zostal pri lodiach?+ Ašer sedel nečinne na morskom brehua zostal pri svojich prístavoch.+ 18  Svoj život riskoval* Zebulún,Naftali tiež,+ na nechránených výšinách.+ 19  Prišli králi, bojovali,vtedy bojovali kanaánski králi+v Tánachu, pri megiddských vodách,+ale žiadne striebro neukoristili.+ 20  Z neba bojovali hviezdy,zo svojich dráh bojovali proti Siserovi. 21  Bystrina Kišon ich odplavila,+bystrina odveká, bystrina Kišon. Pošliapala si mocných, moja duša.* 22  Vtedy dupotali konské kopytá,jeho žrebce divo cválali.+ 23  ‚Preklínajte Meróz,‘ povedal Jehovov anjel,‚preklínajte jeho obyvateľov,lebo neprišli na pomoc Jehovovi,na pomoc Jehovovi so svojimi mocnými bojovníkmi.‘ 24  Najpožehnanejšia medzi ženami je Jáel,+manželka Kenitu Chébera,+je najpožehnanejšia medzi ženami, ktoré bývajú v stanoch. 25  Žiadal o vodu, podala mu mlieko,vo vzácnej čaši mu ponúkla kyslé mlieko.*+ 26  Siahla po stanovom kolíku,pravicou vzala ťažké kladivo. Udrela ním Siseru, rozdrvila mu hlavu,prebodla mu spánky, prerazila ich.+ 27  Zrútil sa jej k nohám, padol a už nevstal,k nohám sa jej zrútil a padol,kde sa zrútil, tam zostal ležať mŕtvy. 28  Z okna sa dívala žena,Siserova matka vyhliadala spoza okennej mreže: ‚Prečo sa jeho bojový voz tak zdržal? Prečo sa dupot jeho záprahu tak oneskoruje?‘+ 29  Najmúdrejšie z jej urodzených dám jej odpovedali,aj ona si stále opakuje: 30  ‚Určite si rozdeľujú korisť,dievča,* dve dievčatá* pre každého bojovníka,ukoristené pestré látky pre Siseru, ukoristené pestré látky,vyšívané rúcho, pestré látky, dve vyšívané rúchana krk nájazdníkov.‘ 31  Tak nech zahynú všetci tvoji nepriatelia,+ Jehova. Ale nech sú tí, ktorí ťa milujú, ako slnko, keď vychádza vo svojej sláve.“ A v krajine nastal na 40 rokov pokoj.+

Poznámky pod čiarou

Možno to bol znak sľubu alebo zasvätenia Bohu.
Al. „hrať“.
Al. možno „triasli“.
Al. možno „tí, ktorí narábajú s pisárskymi potrebami“.
Al. „Svojou dušou opovrhoval“.
Al. „smotanu“.
Dosl. „lono“.
Dosl. „loná“.