Sudcovia 20:1–48

20  A všetci Izraeliti z územia od Dánu+ po Beer-Šebu a aj z krajiny Gileád+ vyšli a spoločne* sa zhromaždili pred Jehovom v Micpe.+  Vodcovia ľudu zo všetkých izraelských kmeňov zaujali svoje miesta v zbore Božieho ľudu. Pešiakov vyzbrojených mečom bolo 400 000.+  A Benjamínovci sa dopočuli, že sa izraelskí muži zišli v Micpe. Izraeliti sa spýtali: „Povedzte, ako sa stala tá hrozná vec?“+  Nato Lévita,+ manžel zavraždenej ženy, povedal: „So svojou vedľajšou manželkou* som prišiel do Gibey+ na území Benjamína, aby sme tam prenocovali.  A obyvatelia* Gibey v noci obkľúčili dom, kde som bol, a chceli ma zabiť. Ale namiesto toho znásilnili moju manželku a ona zomrela.+  Pretože sa v Izraeli dopustili takého hanebného a potupného skutku, zobral som jej telo a rozsekal som ho na kusy, ktoré som rozposlal po celom území Izraela.+  A teraz, všetok izraelský ľud, dajte návrhy a poraďte, čo robiť.“+  Nato všetok ľud naraz* vstal so slovami: „Nikto z nás nepôjde do svojho stanu a nevráti sa do svojho domu.  S Gibeou urobíme toto: Vytiahneme proti nej, ako určí lós.+ 10  Zo všetkých kmeňov Izraela vyberieme 10 mužov zo 100 a 100 z 1 000 a 1 000 z 10 000 a tí zaobstarajú potraviny pre vojsko, aby mohlo zasiahnuť proti obyvateľom Benjamínovej Gibey a potrestať ich za tú nehanebnosť, ktorej sa dopustili v Izraeli.“ 11  A tak sa všetci izraelskí muži zhromaždili ako jeden muž, ako spojenci, a pritiahli proti mestu. 12  Izraelské kmene potom poslali mužov ku všetkým príslušníkom kmeňa Benjamín so slovami: „Aká hrozná vec sa to stala medzi vami? 13  Vydajte tých naničhodníkov z Gibey,+ aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela.“+ Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich izraelských bratov. 14  Benjamínovci sa potom zhromaždili zo svojich miest ku Gibei, aby vytiahli do boja proti izraelským mužom. 15  Okrem 700 vycvičených mužov z Gibey povolali v ten deň zo svojich miest 26 000 mužov ozbrojených mečom. 16  V ich vojsku bolo 700 vycvičených mužov, ľavákov. Každý z nich dokázal strieľať kameňmi z praku navlas presne a neminúť cieľ. 17  Z ostatných kmeňov Izraela bolo povolaných 400 000 mužov ozbrojených mečom.+ Všetci boli skúsenými bojovníkmi. 18  Izraeliti vyšli do Bételu a opýtali sa tam Boha:+ „Kto z nás má vytiahnuť v čele do bitky proti Benjamínovcom?“ Jehova odpovedal: „Nech ako prvý vytiahne Júda.“ 19  Izraeliti ráno vstali a utáborili sa pri Gibei. 20  Potom vytiahli do boja proti Benjamínovcom a pri Gibei sa rozostavili do bojového šíku. 21  Ale Benjamínovci vyrazili z Gibey a v ten deň pobili 22 000 izraelských mužov. 22  No muži z izraelského vojska prejavili odvahu a znovu sa zoradili do bojového šíku na tom istom mieste ako v prvý deň. 23  Izraeliti vyšli do Bételu a plakali pred Jehovom až do večera a pýtali sa Jehovu: „Máme znovu vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamínovcom?“+ A Jehova povedal: „Vytiahnite proti nim.“ 24  Izraeliti sa teda na druhý deň vydali do boja proti Benjamínovcom. 25  Lenže tí aj na druhý deň vyrazili proti nim z Gibey a pozabíjali ďalších 18 000 Izraelitov+ ozbrojených mečom. 26  Všetci izraelskí muži potom vyšli do Bételu a tam sedeli a plakali pred Jehovom.+ V ten deň sa postili+ až do večera a obetovali Jehovovi zápalné obete+ a obete spoločenstva.+ 27  A pýtali sa Jehovu, čo robiť,+ lebo v tých dňoch tam bola truhla zmluvy pravého Boha. 28  V tom čase pri nej slúžil* Pinchas,+ syn Áronovho syna Eleazára. Izraeliti sa spýtali: „Máme znovu vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamínovcom alebo máme prestať proti nim bojovať?“+ Jehova im odpovedal: „Vytiahnite, pretože zajtra vám ich vydám do rúk.“ 29  A tak Izraeliti všade okolo Gibey rozostavili mužov do zálohy.+ 30  Na tretí deň Izraeliti vyšli proti Benjamínovcom a tak ako predtým sa zoradili do bojového šíku proti Gibei.+ 31  Keď Benjamínovci zaútočili na izraelské vojsko, nechali sa odlákať od mesta.+ A začali napádať a zabíjať niektorých izraelských mužov tak ako predtým. Na cestách, z ktorých jedna vedie do Bételu a druhá do Gibey, padlo asi 30 izraelských mužov.+ 32  A tak si Benjamínovci povedali: „Porazíme ich ako predtým.“+ Ale Izraeliti si povedali: „Ustúpime a odlákame ich od mesta na cesty.“ 33  Všetci muži Izraela teda vstali zo svojho miesta a zoradili sa do bojového šíku v Baal-Tamare, zatiaľ čo Izraeliti, ktorí boli v zálohe v okolí Gibey, vyrazili do útoku. 34  A tak sa 10 000 vycvičených mužov z celého Izraela presunulo pred Gibeu a strhol sa prudký boj. Benjamínovci však netušili, že im hrozí nešťastie. 35  Jehova dal Izraelitom víťazstvo nad Benjamínovcami+ a v ten deň z nich pobili 25 100 mužov ozbrojených mečom.+ 36  Keď izraelskí muži ustupovali, Benjamínovci si mysleli, že ich porazia.+ Ale oni ustupovali preto, lebo dôverovali zálohe, ktorú postavili pri Gibei.+ 37  Vojaci, ktorí striehli v zálohe, konali rýchlo a vyrazili proti Gibei. Prešli celým mestom a pobili mečom všetkých jeho obyvateľov. 38  Izraelskí muži boli dohodnutí s mužmi v zálohe, že im dajú signál dymom vystupujúcim z mesta. 39  Keď sa Izraeliti dali na ústup, Benjamínovci ich začali napádať a zabili asi 30 izraelských mužov.+ Hovorili si: „Určite ich zase porazíme, tak ako v predošlej bitke.“+ 40  Ale z mesta začal vystupovať dymový signál. Keď sa Benjamínovci otočili, videli, že celé mesto je v plameňoch a šľahajú až k nebu. 41  Vtedy sa izraelskí muži obrátili a vyrazili do útoku. Benjamínovci sa zdesili, lebo videli, že ich dostihlo nešťastie. 42  A tak sa dali pred izraelskými mužmi na ústup smerom k pustatine, ale tí ich prenasledovali a zabíjali. A pripojili sa k nim aj muži, ktorí vyšli z okolitých miest. 43  Obkľúčili Benjamínovcov a neúnavne ich prenasledovali. Rozdrvili ich priamo pred Gibeou, na východ od nej. 44  Tak padlo z kmeňa Benjamín 18 000 mužov, všetko udatných bojovníkov.+ 45  Ostatní Benjamínovci sa obrátili a dali sa na útek do pustatiny ku skale Rimmon.+ Izraeliti zabili* 5 000 z nich na cestách a ďalej ich prenasledovali až ku Gidomu. A zabili z nich ďalších 2 000 mužov. 46  V ten deň padlo z kmeňa Benjamín 25 000 mužov ozbrojených mečom,+ všetko udatných bojovníkov. 47  Ale 600 mužov utieklo do pustatiny ku skale Rimmon a zostali tam štyri mesiace. 48  A izraelskí muži sa vrátili a vo všetkých mestách kmeňa Benjamín pobili mečom ľudí aj dobytok, všetko, čo zostalo. A všetky mestá, do ktorých prišli, vypálili.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ako jeden muž“.
Al. „konkubínou“. Pozri Slovník pojmov.
Al. možno „majitelia pôdy“.
Dosl. „ako jeden muž“.
Dosl. „stál“.
Dosl. „napaberkovali“.