Skutky apoštolov 6:1–15

  • Sedem mužov poverených rozdeľovaním potravín (1 – 7)

  • Štefan obvinený z rúhania (8 – 15)

6  V tých dňoch, keď pribúdalo učeníkov, začali Židia hovoriaci po grécky reptať proti Židom, ktorí hovorili po hebrejsky, lebo zanedbávali ich vdovy pri dennom rozdeľovaní potravín.+  Dvanásti si teda zavolali všetkých učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.+  Preto si, bratia, vyberte spomedzi seba sedem mužov, ktorí majú dobrú povesť+ a sú plní ducha a múdrosti,+ a tých poveríme touto dôležitou úlohou.+  My sa budeme venovať modlitbe a vyučovaniu Božieho slova.“  S týmto rozhodnutím všetci súhlasili. Vybrali Štefana, muža plného viery a svätého ducha, ďalej Filipa,+ Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.  Priviedli ich k apoštolom a tí sa pomodlili a položili na nich ruky.+  Božie slovo sa ďalej šírilo+ a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol.+ Aj veľa kňazov prijalo vieru.+  A Štefan, ktorého Boh obdaril mimoriadnou priazňou a mocou, robil medzi ľudom veľké zázraky* a znamenia.  Vtedy voči Štefanovi vystúpili niektorí muži z takzvanej Synagógy oslobodených spolu s niektorými Kyrénčanmi a Alexandrijčanmi a s mužmi z Cilície* a Ázie a začali sa s ním prieť. 10  Ale nedokázali odporovať jeho múdrosti a duchu, s pomocou ktorého hovoril.+ 11  Preto naviedli mužov, aby povedali: „Počuli sme ho viesť rúhavé reči proti Mojžišovi a Bohu.“ 12  Poštvali proti Štefanovi ľud, starších a znalcov Zákona a oni ho chytili a násilím odviedli do Sanhedrinu. 13  A predviedli falošných svedkov, ktorí povedali: „Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti Zákonu. 14  Počuli sme, ako hovorí, že Ježiš Nazaretský zbúra toto miesto a zmení zvyky, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“ 15  Všetci, čo sedeli v Sanhedrine, naňho upreli zrak a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

Poznámky pod čiarou

Al. „predzvesti“.
Al. „z Kilikie“.