Skutky apoštolov 5:1–42

5  Istý muž, ktorý sa volal Ananiáš, a jeho manželka Zafíra predali pozemok.  Ananiáš si s vedomím svojej manželky tajne ponechal niečo zo získaných peňazí a iba časť priniesol a položil k nohám apoštolov.+  Ale Peter sa ho spýtal: „Ananiáš, prečo ťa Satan posmelil, aby si klamal+ svätému duchu+ a aby si si tajne ponechal niečo z peňazí za pole?  Či nebolo tvoje, kým si ho nepredal? A keď si ho predal, či nebolo na tebe, čo urobíš s peniazmi? Ako ti len mohlo niečo také napadnúť? Neklamal si ľuďom, ale Bohu.“  Len čo to Ananiáš počul, padol a zomrel. A všetkých, čo sa o tom dopočuli, sa zmocnil veľký strach.  Mladší muži vstali, zavinuli ho do plátna, vyniesli a pochovali.  Asi o tri hodiny prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo.  Peter sa jej spýtal: „Povedz mi, predali ste pole za toľko?“ Ona odpovedala: „Áno, za toľko.“  Peter jej povedal: „Prečo ste sa medzi sebou dohodli, že budete skúšať Jehovovho* ducha? Počuješ kroky za dverami? To idú tí, čo pochovali tvojho manžela. A vynesú aj teba.“ 10  Ihneď padla k jeho nohám a zomrela. Keď mladí muži vošli, uvideli, že je mŕtva. Vyniesli ju a pochovali vedľa jej manžela. 11  Vtedy sa celého zboru a všetkých, čo sa o tom dopočuli, zmocnil veľký strach. 12  A prostredníctvom apoštolov sa medzi ľudom dialo mnoho znamení a zázrakov.*+ Všetci sa stretávali v Šalamúnovom stĺporadí.+ 13  Nikto z ostatných sa k nim neodvážil pridať, ale ľudia sa o nich vyjadrovali pochvalne. 14  A stále pribúdalo mužov a žien, ktorí uverili v Pána. Bolo ich veľké množstvo.+ 15  Ľudia vynášali na hlavné ulice chorých a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby keď Peter pôjde okolo, padol na niektorého z nich aspoň jeho tieň.+ 16  Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali zástupy ľudí a prinášali chorých a tých, ktorých trápili zlí* duchovia, a všetci do jedného boli uzdravení. 17  Vtedy povstal veľkňaz a všetci jeho stúpenci zo sekty saducejov. Plní žiarlivosti 18  chytili* apoštolov a dali ich do mestského väzenia.+ 19  Ale Jehovov* anjel v noci otvoril dvere väzenia,+ vyviedol ich von a povedal: 20  „Choďte, postavte sa v chráme a hovorte ľudu celé posolstvo o živote.“ 21  Počúvli ho, na úsvite vošli do chrámu a vyučovali. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali Sanhedrin a izraelských starších a dali priviesť apoštolov z väzenia. 22  Keď však strážnici prišli do väzenia, apoštolov tam nenašli. Vrátili sa a oznámili: 23  „Väzenie sme našli zamknuté, bolo dôkladne zabezpečené a pri dverách stála stráž. Ale keď sme otvorili dvere a vošli dnu, nikto tam nebol.“ 24  Keď to veliteľ chrámovej stráže a hlavní kňazi počuli, boli v pomykove a nevedeli si to vysvetliť. 25  Vtom ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste dali do väzenia, stoja v chráme a vyučujú ľud.“ 26  Veliteľ a jeho muži hneď odišli a priviedli apoštolov, ale nie násilím, lebo sa báli, aby ich ľudia nekameňovali.+ 27  Priviedli ich, postavili pred Sanhedrin a veľkňaz ich začal vypočúvať. 28  Povedal: „Prísne sme vám zakázali vyučovať v tom mene.+ Ale vy ste svojím učením naplnili celý Jeruzalem a chcete na nás uvaliť vinu za krv toho človeka.“+ 29  Peter a ostatní apoštoli odpovedali: „Boha musíme poslúchať* viac ako ľudí.+ 30  Boh našich predkov vzkriesil Ježiša, ktorého ste povesili na kôl* a zabili.+ 31  Boh ho vyvýšil, posadil ho po svojej pravici+ a urobil ho Hlavným Vodcom*+ a Záchrancom,+ aby sa Izrael mohol kajať a mohli mu byť odpustené hriechy.+ 32  My sme toho svedkami+ a aj svätý duch,+ ktorého Boh dáva tým, čo ho poslúchajú.“* 33  Keď to počuli, rozzúrili sa* a chceli ich zabiť. 34  Ale jeden z farizejov menom Gamaliel,+ učiteľ Zákona, ktorého si vážil všetok ľud, povstal uprostred Sanhedrinu a rozkázal, aby tých ľudí na chvíľu vyviedli. 35  Potom povedal: „Izraelskí muži, dobre si rozmyslite, čo urobíte s týmito ľuďmi. 36  Napríklad nedávno povstal Teudas, ktorý o sebe hovoril, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 mužov. No jeho zabili a všetci, čo ho nasledovali, sa rozpŕchli a z ich plánov nebolo nič. 37  Po ňom v dňoch súpisu povstal Judáš Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci, čo ho nasledovali, boli rozohnaní. 38  Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí na pokoji a prepustite ich. Lebo ak toto učenie alebo dielo pochádza od ľudí, zanikne samo, 39  ale ak pochádza od Boha, nebudete ho môcť zničiť.+ Nakoniec by sa mohlo stať, že by ste bojovali proti Bohu.“+ 40  A tak dali na jeho radu. Predvolali apoštolov, zbičovali ich,*+ prikázali im, aby už nehovorili v Ježišovom mene, a prepustili ich. 41  Apoštoli odišli zo Sanhedrinu a radovali sa,+ že mali tú česť znášať potupu pre Ježišovo meno. 42  A neprestávali deň čo deň učiť v chráme a z domu do domu+ a zvestovať dobrú správu, že Ježiš je Kristus.+

Poznámky pod čiarou

Al. „predzvestí“.
Dosl. „nečistí“.
Al. „zatkli“.
Al. „poslúchať ako vládcu“.
Dosl. „na drevo“.
Al. „Hlavným Sprostredkovateľom“.
Al. „poslúchajú ako vládcu“.
Al. „zaťalo to do živého“.
Al. možno „zbili ich palicami“.