Skutky apoštolov 3:1–26

  • Peter uzdravuje chromého žobráka (1 – 10)

  • Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí (11 – 26)

    • „Časy, keď sa všetko obnoví“ (21)

    • Prorok podobný Mojžišovi (22)

3  Peter a Ján išli do chrámu na popoludňajšie modlitby, ktoré sa konali o tretej hodine.*  Práve tam prinášali muža, ktorý bol chromý od narodenia. Každý deň ho kládli ku chrámovej bráne nazývanej Krásna, aby si pýtal milodary od tých, čo vchádzali do chrámu.  Keď zazrel Petra a Jána, ako idú do chrámu, poprosil ich o milodar.  Peter s Jánom naňho upreli zrak a povedali: „Pozri sa na nás.“  Pozrel sa na nich a čakal, že mu niečo dajú.  Ale Peter povedal: „Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského ti hovorím: Vstaň a choď!“+  Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho.+ Vtom mu spevneli chodidlá a členky,+  vyskočil na nohy+ a začal chodiť. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha.  Všetci ľudia ho videli chodiť a chváliť Boha. 10  Keď si uvedomili, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu,+ naplnil ich úžas a boli nadšení tým, čo sa s ním stalo. 11  Keďže sa držal Petra a Jána, všetci sa k nim v úžase zbehli na miesto nazývané Šalamúnovo stĺporadie.+ 12  Keď to Peter videl, povedal im: „Izraelskí muži, prečo sa tomu tak čudujete? Prečo na nás pozeráte, akoby sme svojou vlastnou silou či zbožnosťou spôsobili, že tento človek chodí? 13  Boh Abraháma, Izáka a Jakoba,+ Boh našich predkov, oslávil svojho Služobníka+ Ježiša,+ ktorého ste vydali na smrť+ a zapreli pred Pilátom, hoci on sa rozhodol, že ho prepustí. 14  Zapreli ste svätého a spravodlivého a žiadali ste Piláta, aby vám prepustil vraha.+ 15  Zabili ste Hlavného Sprostredkovateľa* života,+ ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.+ 16  Tento muž, ktorého vidíte a poznáte, dostal silu vďaka Ježišovmu menu a vďaka tomu, že veríme v jeho meno. Naša viera v neho úplne uzdravila tohto muža pred očami vás všetkých. 17  Bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti,+ ako aj vaši vodcovia.+ 18  Ale Boh takto splnil to, čo vopred oznámil prostredníctvom všetkých prorokov, že jeho Kristus bude trpieť.+ 19  Preto robte pokánie+ a obráťte sa,+ aby boli vaše hriechy zotreté,+ aby prišli časy osvieženia od Jehovu* 20  a aby vyslal Krista, ktorého vám určil, Ježiša. 21  Ten musí zostať v nebi až do čias, keď sa všetko obnoví, ako o tom oddávna hovoril Boh prostredníctvom svojich svätých prorokov. 22  Veď Mojžiš povedal: ‚Boh Jehova* povolá spomedzi vašich bratov proroka, ako som ja.+ Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie.+ 23  Každý,* kto nebude počúvať toho proroka, bude odstránený z ľudu.‘+ 24  Aj Samuel a všetci proroci, ktorí prorokovali po ňom, hovorili o týchto dňoch.+ 25  Vy ste synovia prorokov a dedičia zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi predkami,+ keď povedal Abrahámovi: ‚Prostredníctvom tvojho potomstva* budú požehnané všetky rody zeme.‘+ 26  Keď Boh povolal svojho Služobníka, poslal ho najprv k vám,+ aby každému pomohol odvrátiť sa od svojich zlých skutkov a tak vás požehnal.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „o 9. hodine“.
Dosl. „Hlavného Vodcu“.
Dosl. „od Jehovovej tváre“. Pozri dodatok A5.
Al. „Každá duša“.
Dosl. „semena“.