Skutky apoštolov 25:1–27

  • Pavol na súde pred Festom (1 – 12)

    • „Odvolávam sa na cisára“ (11)

  • Festus sa radí s kráľom Agrippom (13 – 22)

  • Pavol je predvedený pred Agrippu (23 – 27)

25  Tri dni po tom, čo Festus+ prišiel do provincie a ujal sa svojho úradu, odišiel z Cézarey do Jeruzalema.  Tam sa naňho obrátili hlavní kňazi a poprední Židia a podali na Pavla žalobu.+ Prosili Festa,  aby im urobil láskavosť a dal Pavla priviesť do Jeruzalema. Plánovali, že ho cestou prepadnú a zabijú.+  Ale Festus odpovedal, že Pavol zostane v Cézarei a že aj on sa tam čoskoro vráti.  Povedal: „Nech vaši vodcovia idú so mnou, a ak ten muž niečo spáchal, nech naňho podajú žalobu.“+  Nezdržal sa tam dlhšie ako osem alebo desať dní a vrátil sa do Cézarey. Na druhý deň sa posadil na sudcovskú stolicu a rozkázal, aby predviedli Pavla.  Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, ktorí prišli z Jeruzalema. Vznášali proti nemu mnohé vážne obvinenia, no nemohli ich dokázať.+  Pavol sa bránil slovami: „Ničím som sa neprevinil ani proti židovskému Zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi.“+  Festus si chcel nakloniť Židov,+ preto sa Pavla opýtal: „Chceš ísť do Jeruzalema a tam byť súdený v mojej prítomnosti?“ 10  Ale Pavol odpovedal: „Stojím pred cisárovou sudcovskou stolicou a tu mám byť súdený. Ako sám dobre vieš, Židom som neurobil nič zlé. 11  Ak som sa previnil a spáchal som niečo, za čo si zaslúžim smrť,+ neprosím o milosť. Ale ak obvinenia, ktoré proti mne vzniesli títo muži, nie sú pravdivé, nikto nemá právo vydať ma do ich rúk, len aby sa im zavďačil. Odvolávam sa na cisára!“+ 12  Festus to prebral so svojimi poradcami a povedal: „Odvolal si sa na cisára, pôjdeš k cisárovi.“ 13  O niekoľko dní prišiel do Cézarey kráľ Agrippa* s Bernikou, aby vykonali oficiálnu návštevu u Festa. 14  Keď tam pobudli viac dní, Festus predložil kráľovi Pavlov prípad. Povedal: „Félix tu nechal vo väzení jedného muža. 15  Keď som bol v Jeruzaleme, hlavní kňazi a židovskí starší sa na mňa obrátili s jeho prípadom+ a žiadali, aby bol odsúdený. 16  Povedal som im, že u Rimanov nie je zvykom odsúdiť človeka na žiadosť žalobcov predtým, ako dostane možnosť obhajovať sa v ich prítomnosti.+ 17  Keď teda prišli sem, neváhal som a hneď na druhý deň som sa posadil na sudcovskú stolicu a prikázal som, aby priviedli toho muža. 18  Očakával som, že ho žalobcovia obvinia z nejakých zločinov, ale keď proti nemu vystúpili, žiadne také obvinenia nepredložili.+ 19  Mali s ním iba akési spory o ich náboženstve*+ a o nejakom Ježišovi, ktorý zomrel, ale o ktorom Pavol tvrdí, že žije.+ 20  Nevedel som, ako tento spor vyriešiť, preto som sa ho opýtal, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam byť súdený v tejto veci.+ 21  Ale keď Pavol požiadal, aby zostal vo väzbe až do rozhodnutia Vznešeného,*+ prikázal som ho strážiť, kým ho nepošlem k cisárovi.“ 22  Vtedy Agrippa povedal Festovi: „Aj ja by som si rád vypočul toho človeka.“+ „Zajtra si ho budeš môcť vypočuť,“ povedal. 23  Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika s veľkou pompéznosťou a vstúpili do prijímacej siene spolu s vojenskými veliteľmi a poprednými mužmi mesta. Potom na Festov príkaz priviedli Pavla 24  a Festus povedal: „Kráľ Agrippa a všetci prítomní, stojí pred vami muž, na ktorého sa sťažovala celá židovská obec tu aj v Jeruzaleme a kričali, že si zaslúži smrť.+ 25  Zistil som však, že neurobil nič, za čo by mal zomrieť.+ Keďže sa odvolal na Vznešeného, rozhodol som sa poslať ho k nemu. 26  Ale nemám nič určité, čo by som o ňom napísal svojmu pánovi. Preto som ho predviedol pred vás, a zvlášť pred teba, kráľ Agrippa, aby som po tomto výsluchu mal čo napísať. 27  Lebo sa mi nezdá rozumné poslať väzňa a neuviesť, z čoho je obvinený.“

Poznámky pod čiarou

Čiže Herodes Agrippa II. Pozri Slovník pojmov.
Al. „o ich uctievaní božstva“.
Titul rímskeho cisára.