Skutky apoštolov 23:1–35

23  Pavol sa rozhliadol po Sanhedrine a povedal: „Bratia, smelo môžem pred Bohom povedať, že celý čas žijem podľa svojho najlepšieho svedomia.“+  Nato veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach.  Pavol mu povedal: „Boh udrie teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si ma súdil podľa Zákona, a pritom prestupuješ Zákon, keď ma dávaš biť?!“  Okolostojaci mu povedali: „Urážaš Božieho veľkňaza?“  „Bratia, nevedel som, že je to veľkňaz,“ odpovedal Pavol. „Je predsa napísané: ‚Nebudeš znevažovať vodcu svojho ľudu.‘“+  Keďže Pavol vedel, že jednu časť Sanhedrinu tvoria saduceji a druhú farizeji, zvolal: „Bratia, som farizej,+ syn farizejov, a súdia ma pre nádej na vzkriesenie.“  Keď to povedal, medzi farizejmi a saducejmi nastal rozkol a zhromaždenie sa rozdelilo.  Lebo saduceji hovoria, že neexistuje vzkriesenie ani anjeli, ani duchovia, ale farizeji v to všetko veria.*+  Vypukol veľký krik a niektorí znalci Zákona zo strany farizejov vstali a prudko protestovali: „Nenachádzame na tom človeku nijakú vinu. Čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?“+ 10  Keď hádka silnela, veliteľ dostal strach, že Pavla roztrhajú. Rozkázal vojakom, aby prišli, vytrhli ho spomedzi nich a odviedli do kasární. 11  V noci sa Pavlovi zjavil Pán a povedal: „Buď odvážny!+ Lebo ako si dôkladne svedčil o mne v Jeruzaleme, tak budeš svedčiť aj v Ríme.“+ 12  Keď nastal deň, Židia sa spolčili a pod kliatbou sa zaprisahali, že nebudú jesť ani piť, kým Pavla nezabijú. 13  Tých, ktorí sa takto sprisahali, bolo vyše 40. 14  Išli za hlavnými kňazmi a staršími a povedali: „Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že sa nedotkneme jedla, kým Pavla nezabijeme. 15  Preto vy spolu so Sanhedrinom požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, a to pod zámienkou, že chcete dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. My naňho budeme striehnuť a zabijeme ho skôr, než k vám príde.“ 16  Ale syn Pavlovej sestry sa dopočul o týchto úkladoch, šiel do kasární a oznámil to Pavlovi. 17  Pavol si zavolal jedného dôstojníka a poprosil ho: „Zaveď tohto mladíka k veliteľovi, lebo má preňho správu.“ 18  On ho vzal, doviedol ho k veliteľovi a povedal: „Väzeň Pavol si ma zavolal a poprosil ma, aby som k tebe zaviedol tohto chlapca. Vraj má pre teba nejakú správu.“ 19  Veliteľ vzal chlapca za ruku, zašiel nabok, a keď boli sami, spýtal sa ho: „Akú máš pre mňa správu?“ 20  On povedal: „Židia sa dohovorili, že ťa požiadajú, aby si zajtra priviedol Pavla do Sanhedrinu. Budú tvrdiť, že chcú dôkladnejšie preskúmať jeho prípad.+ 21  Ale never im, lebo naňho číha vyše 40 mužov, ktorí sa pod kliatbou zaprisahali, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú.+ Už sú pripravení, čakajú len na tvoj súhlas.“ 22  Veliteľ poslal chlapca preč a prikázal mu: „Nikomu neprezraď, že si mi to povedal.“ 23  Dal si zavolať dvoch dôstojníkov a povedal im: „Pripravte na deviatu hodinu večer* 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov. Pôjdu do Cézarey. 24  Zaobstarajte aj kone a bezpečne Pavla dopravte k miestodržiteľovi Félixovi.“ 25  Potom napísal takýto list: 26  „Klaudius Lyziáš pozdravuje Jeho Excelenciu, miestodržiteľa Félixa. 27  Tohto muža chytili Židia a chystali sa ho zabiť. Ale ja som so svojimi vojakmi zasiahol a zachránil som ho,+ lebo som sa dozvedel, že je Riman.+ 28  Keďže som chcel zistiť, z čoho ho obviňujú, priviedol som ho pred ich Sanhedrin.+ 29  Zistil som, že ho žalujú pre nejaké sporné otázky ich Zákona,+ ale neobviňujú ho ani z jedinej veci, za ktorú by si zaslúžil smrť alebo väzenie. 30  Ale pretože som sa dozvedel, že sa proti nemu pripravuje sprisahanie,+ bez meškania ho posielam k tebe a žalobcom prikážem, aby svoje obvinenia vzniesli pred tebou.“ 31  Vojaci teda vzali Pavla+ a podľa rozkazu ho v noci odviedli do Antipatridy. 32  Na druhý deň s ním pokračovali v ceste len jazdci. Ostatní vojaci sa vrátili do kasární. 33  Jazdci dorazili do Cézarey, doručili miestodržiteľovi list a odovzdali mu Pavla. 34  Miestodržiteľ si list prečítal a opýtal sa Pavla, z ktorej je provincie. Keď zistil, že je z Cilície,*+ 35  povedal: „Počkám, kým prídu tvoji žalobcovia, a potom si ťa vypočujem.“+ A prikázal, aby ho strážili v Herodesovom paláci.*

Poznámky pod čiarou

Al. „to vyznávajú“.
Dosl. „na 3. hodinu v noci“.
Al. „z Kilikie“.
Al. „pretóriu“.