Rimanom 3:1–31

  • „Nech sa ukáže, že Boh vždy hovorí pravdu“ (1 – 8)

  • Židia aj Gréci podliehajú hriechu (9 – 20)

  • Spravodlivosť na základe viery (21 – 31)

    • Nikto nedosahuje Božiu slávu (23)

3  Akú výhodu má teda Žid alebo aký je úžitok z obriezky?  Veľký v každom ohľade. Predovšetkým v tom, že Židom boli zverené Božie sväté vyhlásenia.+  A keď niektorí Židia nemajú vieru, znamená to, že ľudia už nemôžu dôverovať Bohu?  Určite nie! Aj keby každý človek klamal,+ nech sa ukáže, že Boh vždy hovorí pravdu,+ tak ako je napísané: „Aby sa ukázalo, že máš pravdu* v tom, čo hovoríš, a aby si zvíťazil, keď ťa súdia.“+  Niektorí hovoria, že naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti. Ale vzniká otázka: Je Boh nespravodlivý, keď prejavuje svoj hnev? (To si myslia niektorí ľudia.)  V žiadnom prípade! Veď ako by inak mohol Boh súdiť svet?+  Ale ak sa mojím klamstvom jasnejšie ukáže Božia pravdovravnosť na jeho slávu, prečo som potom súdený ako hriešnik?  A prečo rovno nepovedať: „Konajme zlo, aby prišlo dobro“? Niektorí nás ohovárajú a tvrdia, že to hovoríme. Takí ľudia si zaslúžia, aby boli odsúdení.+  Sme teda na tom lepšie ako iní? Vôbec nie! Veď už sme povedali, že Židia aj Gréci podliehajú hriechu,+ 10  ako je napísané: „Nikto nie je spravodlivý, vôbec nikto.+ 11  Nie je nikto, kto by bol rozumný, nikto, kto by hľadal Boha. 12  Všetci zišli zo správnej cesty, všetci sa stali neužitočnými, nie je nikto, kto by konal dobro, ani jeden.“+ 13  „Ich hrdlo je otvorený hrob, svojím jazykom podvádzajú.“+ „Na perách majú jed vreteníc.“+ 14  „Ich ústa sú plné preklínania a horkosti.“+ 15  „Ich nohy sa ponáhľajú prelievať krv.“+ 16  „Skaza a bieda je na ich cestách 17  a cestu pokoja nepoznajú.“+ 18  „Nevedia, čo je bázeň pred Bohom.“+ 19  A vieme, že všetko, čo hovorí Zákon, platí pre tých, ktorí podliehajú Zákonu, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet usvedčený pred Bohom z viny.+ 20  Preto na základe skutkov Zákona nebude pred ním vyhlásený za spravodlivého+ nikto,* lebo Zákon nám dáva presné poznanie toho, čo je hriech.+ 21  Ale teraz sa stalo zjavným, že spravodlivé postavenie pred Bohom sa dá dosiahnuť bez dodržiavania Zákona,+ ako o tom svedčí Zákon i Proroci.*+ 22  A toto spravodlivé postavenie pred Bohom môžu prostredníctvom viery v Ježiša Krista dosiahnuť všetci, ktorí veria. Lebo medzi ľuďmi nie je rozdiel.+ 23  Veď všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu,+ 24  ale Boh im zo svojej nezaslúženej láskavosti dal dar,+ keď ich vyhlásil za spravodlivých prostredníctvom vyslobodenia výkupným, ktoré zaplatil Kristus Ježiš.+ 25  Jeho Boh predložil ako obeť zmierenia,+ ktoré je možné vďaka viere v jeho krv.+ Urobil to preto, aby ukázal, že je spravodlivý, lebo vo svojej zhovievavosti Boh v minulosti odpúšťal ľuďom hriechy, ktorých sa dopustili, 26  a tiež preto, aby ukázal svoju spravodlivosť+ aj teraz, keď vyhlasuje za spravodlivého toho, kto verí v Ježiša.+ 27  Môžeme sa teda niečím chváliť? Rozhodne nie. Ktorý zákon nám v tom bráni? Zákon skutkov?+ Nie, zákon viery. 28  Lebo si myslíme, že človek je vyhlásený za spravodlivého vďaka viere, a nie vďaka skutkom Zákona.+ 29  Je Boh iba Bohom Židov?+ Nie je aj Bohom ľudí z iných národov?+ Áno, aj ľudí z iných národov.+ 30  Keďže Boh je len jeden,+ na základe viery vyhlási za spravodlivých obrezaných aj neobrezaných.+ 31  Rušíme teda svojou vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, potvrdzujeme zákon.+

Poznámky pod čiarou

Al. „že si spravodlivý vo svojich slovách“.
Dosl. „žiadne telo“.