Rimanom 13:1–14

13  Nech sa každý podriaďuje vládnucej moci,*+ lebo všetka moc pochádza od Boha.+ Tých, ktorí vládnu, umiestnil do ich relatívnych* postavení Boh.+  Preto ten, kto sa stavia proti vládnucej moci, stavia sa proti Božiemu usporiadaniu. A tí, ktorí tomuto usporiadaniu odporujú, budú odsúdení.  Lebo ľudí, ktorí vládnu, sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle.+ Ak sa nechceš báť vládnucej moci, konaj dobro+ a dostaneš od nej pochvalu.  Lebo je Božou služobníčkou na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, pomstiteľkou, ktorá trestá* tých, čo páchajú zlo.  Máme teda závažný dôvod, aby sme sa podriaďovali – nielen zo strachu pred trestom, ale aj kvôli vlastnému svedomiu.+  Preto aj platíte dane. Veď tí, ktorí vládnu, sú Božími služobníkmi a ich úlohou je slúžiť verejnosti.  Každému dávajte to, čo mu patrí: daň tomu, kto vyžaduje daň,+ poplatok tomu, kto vyžaduje poplatok, bázeň tomu, kto vyžaduje bázeň,+ česť tomu, kto vyžaduje česť.+  Nebuďte nikomu nič dlžní okrem vzájomnej lásky.+ Kto miluje svojho blížneho, naplnil Zákon.+  Veď prikázania „nescudzoložíš,+ nezavraždíš,+ nebudeš kradnúť,+ nebudeš žiadostivý“+ a ktorékoľvek iné prikázanie sú zhrnuté v týchto slovách: „Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.“+ 10  Láska neurobí blížnemu nič zlé.+ Preto je láska naplnením Zákona.+ 11  Toto všetko robte aj preto, lebo viete, v akom čase žijeme. Už je čas, aby ste sa prebudili zo spánku,+ lebo teraz je naša záchrana bližšie ako vtedy, keď sme uverili. 12  Noc veľmi pokročila, deň sa priblížil. Zbavme sa teda skutkov tmy+ a vezmime si* zbrane svetla.+ 13  Správajme sa slušne+ ako vo dne, neoddávajme sa divokým večierkom* a opíjaniu, nemravným stykom a bezočivému správaniu,*+ nehádajme sa a nezáviďme si.+ 14  Nezameriavajte sa na to, ako uspokojiť telesné túžby,+ ale napodobňujte* Pána Ježiša Krista.+

Poznámky pod čiarou

Al. „nadriadeným autoritám“.
Čiže vyšších alebo nižších vo vzájomnom porovnaní, ale vždy nižších v porovnaní s Bohom.
Al. „vykonáva hnev na“.
Dosl. „oblečme si“.
Al. „hýreniu“.
Al. „nehanebnému správaniu“. Množné číslo gréckeho slova aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „oblečte si“.