Rimanom 11:1–36

11  Pýtam sa teda: Zavrhol Boh svoj ľud?+ Určite nie! Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva,* z kmeňa Benjamín.  Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý si na začiatku vybral.*+ Či neviete, čo sa hovorí v Písme o tom, ako sa Eliáš sťažoval Bohu na Izrael? Povedal:  „Jehova,* tvojich prorokov zabili, tvoje oltáre zbúrali. Zostal som iba ja a teraz ma chcú pripraviť o život.“*+  Ale čo mu Boh odpovedal? „Mám ešte 7 000 ľudí, ktorí nekľakali pred Baalom.“+  A tak aj v tomto čase je tu ostatok,+ vybratý vďaka nezaslúženej láskavosti.  Ak je vybratý z nezaslúženej láskavosti,+ už to nie je za skutky,+ inak by nezaslúžená láskavosť nebola nezaslúžená.  Čo teda povieme? Izrael nedosiahol to, o čo sa tak veľmi usiluje, dosiahli to iba vyvolení.+ Vnímanie ostatných otupelo,+  ako je napísané: „Boh im dal ducha hlbokého spánku,+ oči, ktoré nevidia, a uši, ktoré nepočujú, a je to tak až dodnes.“+  A Dávid hovorí: „Ich stôl* nech sa im stane osídlom a pascou, kameňom úrazu a príčinou potrestania. 10  Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a chrbát im navždy zohni.“+ 11  Preto sa pýtam: Potkli sa a spadli tak, že nemôžu vstať? Určite nie! Ale ich chybný krok umožnil záchranu ľuďom z iných národov a to v nich vzbudzuje žiarlivosť.+ 12  A ak ich chybný krok prináša požehnanie svetu a ich zmenšený počet prináša požehnanie ľuďom z iných národov,+ o čo väčšie požehnanie prinesie ich plný počet! 13  Teraz sa obraciam na vás, ľudia z národov. Keďže som apoštolom pre národy,+ oslavujem svoju službu,+ 14  lebo dúfam, že nejako vzbudím žiarlivosť svojho ľudu* a niektorých z nich zachránim. 15  Lebo ak ich zavrhnutie+ znamená zmierenie pre svet, čo bude znamenať ich prijatie, ak nie život pre tých, ktorí boli mŕtvi? 16  Ak je časť cesta, ktorá sa prináša ako obetný dar z prvých plodov, svätá, je sväté aj celé cesto. A ak je svätý koreň, sú sväté aj vetvy. 17  Ale ak boli niektoré vetvy vylomené a ty, hoci si divou olivou, bol si medzi ne zaštepený a čerpáš z miazgy koreňa, 18  nepovyšuj sa nad tie vetvy. Ak sa povyšuješ,+ pamätaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. 19  Možno povieš: „Tie vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený.“+ 20  To je pravda! Boli vylomené,+ lebo neverili, ale ty stojíš pevne, lebo veríš.+ Nebuď namyslený, ale boj sa. 21  Lebo keď Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. 22  Preto mysli na Božiu láskavosť+ i prísnosť – prísnosť voči tým, ktorí padli,+ ale Božiu láskavosť voči tebe, ak zostaneš hodný jeho láskavosti. Inak budeš odťatý aj ty. 23  A to platí aj o nich: ak uveria, budú naštepení,+ lebo Boh ich môže znovu naštepiť. 24  Lebo ak si ty bol odťatý z olivovníka, ktorý je od prirodzenosti divý, a bol si proti prirodzenosti zaštepený na záhradný olivovník, o čo skôr budú tí, ktorí sú prirodzenými vetvami, znovu naštepení na svoj vlastný olivovník! 25  Bratia, aby ste nepovažovali sami seba za múdrych, chcem, aby ste vedeli o tomto svätom tajomstve:+ vnímanie niektorých z Izraela otupelo, kým sa nezhromaždí plný počet ľudí z iných národov, 26  a tak bude celý Izrael+ zachránený. Ako je napísané: „Vysloboditeľ* príde zo Sionu+ a odvráti bezbožné konanie od Jakoba. 27  A keď odstránim ich hriechy,+ uzavriem s nimi zmluvu.“+ 28  Pokiaľ ide o dobrú správu, sú Božími nepriateľmi na vaše dobro, ale pokiaľ ide o Božie vyvolenie, sú Božími milovanými kvôli svojim predkom.+ 29  Veď Boh nebude ľutovať dary, ktoré dal, ani povolanie ľudí, ktorých povolal. 30  Ako ste vy kedysi neposlúchali Boha,+ ale teraz vám prejavil milosrdenstvo+ pre ich neposlušnosť,+ 31  tak aj oni sú teraz neposlušní – vďaka čomu prejavil milosrdenstvo vám –, aby aj im mohlo byť teraz prejavené milosrdenstvo. 32  Boh pripustil, aby sa všetci stali väzňami neposlušnosti,+ aby im všetkým prejavil milosrdenstvo.+ 33  Aká nesmierna je hĺbka Božej štedrosti,* múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú jeho rozhodnutia a aké nevystopovateľné sú jeho cesty! 34  Veď „kto spoznal Jehovovu* myseľ a kto sa stal jeho radcom“?+ 35  Alebo „kto mu niečo dal ako prvý, aby mu to musel odplatiť“?+ 36  Lebo od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu patrí sláva navždy. Amen.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „semena“.
Al. „uznal“.
Al. „o dušu“.
Čiže stôl na obete. Al. „hostina“.
Dosl. „tela“.
Al. „Záchranca“.
Dosl. „bohatstva“.