Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Príslovia

Kapitoly

Stručný prehľad

 • 1

 • 2

  • Hodnota múdrosti (1 – 22)

   • Hľadaj múdrosť ako skryté poklady (4)

   • Rozvaha je ochranou (11)

   • Nemravnosť vedie ku skaze (16 – 19)

 • 3

  • Buď múdry a dôveruj Jehovovi (1 – 12)

   • Cti Jehovu cennými vecami (9)

  • Múdrosť prináša šťastie (13 – 18)

  • Múdrosť prináša istotu (19 – 26)

  • Ako sa správať k druhým (27 – 35)

   • Vždy, keď je to možné, pomáhaj druhým (27)

 • 4

  • Otcove múdre rady (1 – 27)

   • Najdôležitejšia je múdrosť (7)

   • Vyhýbaj sa ceste zlých (14, 15)

   • Chodník spravodlivých je ako svetlo, ktoré svieti stále viac (18)

   • „Stráž svoje srdce“ (23)

 • 5

 • 6

 • 7

  • Dodržiavaj Božie prikázania a budeš žiť (1 – 5)

  • Neskúsený mladý muž sa poddáva zvádzaniu (6 – 27)

   • „Ide za ňou ako býk na porážku“ (22)

 • 8

  • Slová zosobnenej múdrosti (1 – 36)

   • Vytvorená ako prvá z Božích diel (22)

   • „Bola som po jeho boku zručným remeselníkom“ (30)

   • „Zvlášť som sa tešila z ľudských synov“ (31)

 • 9

  • Pozvanie od pravej múdrosti (1 – 12)

   • „Vďaka múdrosti budeš žiť veľa dní“ (11)

  • Pozvanie od hlúpej ženy (13 – 18)

   • „Kradnutá voda je sladká“ (17)

 • ŠALAMÚNOVE PRÍSLOVIA (10:1 – 24:34)

  • 10

   • „Múdry syn robí radosť svojmu otcovi“ (1)

   • Usilovnosť prináša bohatstvo (4)

   • „Kto veľa rozpráva, nevyhne sa priestupku“ (19)

   • „Jehovovo požehnanie obohacuje“ (22)

   • „Bázeň pred Jehovom predlžuje život“ (27)

  • 11

   • „Kde je pokora, tam je múdrosť“ (2)

   • Odpadlík ničí druhých ľudí (9)

   • „V množstve radcov spočíva úspech“ (14)

   • Štedrému sa bude dobre dariť (25)

   • Kto sa spolieha na bohatstvo, padne (28)

  • 12

   • „Kto nenávidí karhanie, nemá rozum“ (1)

   • „Bezmyšlienkovité slová bodajú ako meč“ (18)

   • Šírenie pokoja prináša radosť (20)

   • „Falošné pery sú Jehovovi odporné“ (22)

   • „Starosti ubíjajú človeka“ (25)

  • 13

   • Múdri ľudia sa radia s inými (10)

   • „Dlhým čakaním ochorie srdce“ (12)

   • Verný posol prináša uzdravenie (17)

   • „Kto sa stretáva s múdrymi, zmúdrie“ (20)

   • Dôsledná výchova je dôkazom lásky (24)

  • 14

   • „Srdce pozná svoj žiaľ“ (10)

   • Cesta, ktorá sa zdá správna, môže viesť k smrti (12)

   • „Neskúsený človek verí všetkému“ (15)

   • „Bohatý má veľa priateľov“ (20)

   • Pokojné srdce dáva telu život (30)

  • 15

   • „Mierna odpoveď odvracia zúrivosť“ (1)

   • „Jehovove oči sú všade“ (3)

   • Modlitba čestných robí Bohu radosť (8)

   • „Keď sa ľudia neradia, plány zlyhávajú“ (22)

   • Pred odpoveďou treba premýšľať (28)

  • 16

   • „Jehova skúma pohnútky“ (2)

   • Všetko, čo robíš, zver Jehovovi (3)

   • „Poctivé váhy sú od Jehovu“ (11)

   • „Pýcha predchádza pád“ (18)

   • „Šediny sú korunou krásy“ (31)

  • 17

   • Neodplácať dobro zlom (13)

   • „Odíď skôr, ako vypukne hádka“ (14)

   • „Pravý priateľ miluje stále“ (17)

   • „Radostné srdce je dobrým liekom“ (22)

   • Rozumný človek sa krotí v reči (27)

  • 18

   • Odťahovať sa od druhých je sebecké a hlúpe (1)

   • „Jehovovo meno je pevnou vežou“ (10)

   • Boháč si myslí, že ho ochráni majetok (11)

   • Je múdre vypočuť si obe strany (17)

   • Priateľ oddanejší ako brat (24)

  • 19

   • „Pochopenie zmierňuje hnev“ (11)

   • Hádavá manželka je ako zatekajúca strecha (13)

   • Rozumná manželka je od Jehovu (14)

   • „Naprávaj svojho syna, kým je nádej“ (18)

   • Kto počúva rady, zmúdrie (20)

  • 20

   • „Víno je posmievač“ (1)

   • Lenivec neorie, keď je chladno (4)

   • Myšlienky človeka sú ako hlboké vody (5)

   • Varovanie pred unáhlenými sľubmi (25)

   • „Krásou mladých mužov je ich sila“ (29)

  • 21

   • Kráľovo srdce je v Jehovovej ruke (1)

   • Spravodlivosť teší Jehovu viac ako obeť (3)

   • Usilovnosť vedie k úspechu (5)

   • Kto nepočúva chudobných, sám nebude vypočutý (13)

   • Neexistuje múdrosť v odpore proti Jehovovi (30)

  • 22

   • Dobré meno je cennejšie ako bohatstvo (1)

   • Výchova ovplyvní dieťa na celý život (6)

   • Lenivec si nahovára, že vonku je lev (13)

   • Výchova odháňa pochabosť (15)

   • Zručný človek bude slúžiť u kráľov (29)

  • 23

   • Treba byť zdržanlivým hosťom (2)

   • Nehnať sa za bohatstvom (4)

   • Bohatstvu môžu narásť krídla (5)

   • Vyhýbať sa nadmernému pitiu (20)

   • Alkohol uhryzne ako had (32)

  • 24

   • „Nezáviď zlým ľuďom“ (1)

   • „Múdrosťou sa buduje dom“ (3)

   • Spravodlivý môže padnúť, ale znova vstane (16)

   • Neodplácať sa (29)

   • Vylihovanie vedie k chudobe (33, 34)

 • ŠALAMÚNOVE PRÍSLOVIA, KTORÉ PREPÍSALI MUŽI KRÁĽA EZECHIÁŠA (25:1 – 29:27)

  • 25

   • Neprezrádzať dôverné záležitosti (9)

   • Dobre zvolené slová (11)

   • Rešpektovať súkromie (17)

   • Zhrnutie uhlíkov na hlavu nepriateľa (21, 22)

   • Dobrá správa osvieži ako chladná voda (25)

  • 26

   • Opis lenivcov (13 – 16)

   • Nestarať sa do sporov druhých (17)

   • Nerobiť si žarty na úkor druhých (18, 19)

   • „Kde nie je drevo, hasne oheň“ (20, 21)

   • „Slová klebetníka sú ako maškrty“ (22)

  • 27

   • Karhanie od priateľa je na úžitok (5, 6)

   • „Syn môj, buď múdry a rob mi radosť“ (11)

   • Železo sa brúsi železom (17)

   • Všímať si svoje stádo (23)

   • „Bohatstvo nie je večné“ (24)

  • 28

   • Modlitba neposlušného je odporná (9)

   • Kto sa prizná, pocíti milosrdenstvo (13)

   • „Kto sa ženie za bohatstvom, nezostane bez viny“ (20)

   • Karhanie je lepšie ako lichotenie (23)

   • Štedrý nebude mať núdzu (27)

  • 29

   • Nevychované dieťa robí rodičom hanbu (15)

   • Bez videnia od Boha sa ľud správa neviazane (18)

   • „Hnevlivý človek vyvoláva spory“ (22)

   • „Kto je pokorný, získa slávu“ (23)

   • „Strach z ľudí je pascou“ (25)

 • 30

  • SLOVÁ AGÚRA (1 – 33)

   • „Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo“ (8)

   • „Veci, ktoré sa nikdy nenasýtia“ (15, 16)

   • Čo sa nedá vysledovať (18, 19)

   • Ako sa správa cudzoložnica (20)

   • Zvieratá s vrodenou múdrosťou (24)

 • 31

  • SLOVÁ KRÁĽA LEMUELA (1 – 31)

   • „Kto nájde dobrú manželku?“ (10)

   • Starostlivá a pracovitá (17)

   • Rozpráva láskavo (26)

   • Deti i manžel ju chvália (28)

   • Pôvab a krása sú prchavé (30)