Kolosanom 4:1–18

  • Rady pre pánov (1)

  • „Vytrvávajte v modlitbe“ (2 – 4)

  • Správať sa múdro k ľuďom vonku (5, 6)

  • Záverečné pozdravy (7 – 18)

4  Páni, zaobchádzajte so svojimi otrokmi spravodlivo a nestranne, lebo viete, že aj vy máte Pána v nebi.+  Vytrvávajte v modlitbe,+ nezanedbávajte ju* a vzdávajte vďaky.+  Modlite sa aj za nás,+ aby Boh otvoril dvere nášmu zvestovaniu slova a aby sme mohli ohlasovať sväté tajomstvo o Kristovi, pre ktoré som vo väzení.+  A modlite sa, aby som o ňom hovoril tak jasne, ako by som mal.  Správajte sa múdro, keď ste v kontakte s ľuďmi vonku,* a čo najlepšie využívajte čas.*+  Nech je vaša reč vždy príjemná, akoby ochutená soľou,+ aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.+  Tychikos,+ môj milovaný brat, verný služobník a spoluotrok v Pánovi, vám povie, čo mám nové.  Posielam ho k vám, aby ste sa dozvedeli, ako sa nám darí, a aby potešil vaše srdce.  Príde spolu s Onezimom,+ mojím verným a milovaným bratom, ktorý je vaším krajanom. Porozprávajú vám všetko, čo sa tu deje. 10  Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos+ a Barnabášov bratranec Marek+ (o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali,+ keď k vám príde) 11  i Ježiš, nazývaný Justus. Títo muži patria k obrezaným. Iba oni so mnou spolupracujú na záujmoch Božieho Kráľovstva a sú pre mňa veľkým povzbudením.* 12  Pozdravuje vás Epafras,+ váš krajan. Tento otrok Krista Ježiša sa za vás neustále vrúcne modlí, aby ste si zachovávali zrelosť a boli pevne presvedčení o všetkom, čo súvisí s Božou vôľou. 13  Môžem dosvedčiť, že sa veľmi namáha vo váš prospech a v prospech tých v Laodicei a v Hierapolise. 14  Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš+ i Démas.+ 15  Pozdravujte odo mňa bratov v Laodicei a aj Nymfu a zbor, ktorý sa schádza v jej dome.+ 16  Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby si ho prečítali+ aj v laodicejskom zbore, a vy si prečítajte list, ktorý som poslal do Laodicey. 17  A Archippovi+ povedzte: „Svedomito vykonávaj službu, ktorú si prijal ako nasledovník Pána.“ 18  Toto je môj, Pavlov, vlastnoručne písaný pozdrav.+ Pamätajte na moje väzenské putá.+ Nech ste požehnaní nezaslúženou láskavosťou.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bdejte v nej“.
Al. „mimo kresťanského zboru“.
Dosl. „vykupujúc si určený čas“.
Al. „mojimi pomocníkmi, ktorí ma posilňujú“.