Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Kazateľ

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stručný prehľad

 • 1

  • Všetko je márnosť (1 – 11)

   • Zem zostáva navždy (4)

   • Stálosť prírodných cyklov (5 – 7)

   • Nič nové pod slnkom (9)

  • Ľudská múdrosť má svoje hranice (12 – 18)

   • Honba za vetrom (14)

 • 2

 • 3

  • Všetko má svoj čas (1 – 8)

  • Radosť zo života je dar od Boha (9 – 15)

   • Ľudia majú v srdci večnosť (11)

  • Boh súdi všetkých spravodlivo (16, 17)

  • Ľudia i zvieratá nakoniec zomrú (18 – 22)

   • Všetci sa vrátia do prachu (20)

 • 4

  • Útlak je horší ako smrť (1 – 3)

  • Vyrovnaný pohľad na prácu (4 – 6)

  • Hodnota priateľstva (7 – 12)

   • Dvom je lepšie ako jednému (9)

  • Život vládcu môže byť márny (13 – 16)

 • 5

  • Predstupuj pred Boha s bázňou (1 – 7)

  • Vysoko postaveného pozoruje niekto vyšší (8, 9)

  • Bohatstvo je márnosť (10 – 20)

   • Kto miluje peniaze, nikdy sa ich nenasýti (10)

   • Spánok sluhu je sladký (12)

 • 6

  • Načo je človeku majetok, ak si ho neužije? (1 – 6)

  • Teš sa z toho, čo máš (7 – 12)

 • 7

 • 8

  • Život pod vládou nedokonalých ľudí (1 – 17)

   • Poslúchaj kráľove príkazy (2 – 4)

   • Človek vládne nad človekom na jeho škodu (9)

   • Keď nepríde okamžitý trest (11)

   • Jedz, pi a teš sa (15)

 •   9

  • Všetkých čaká rovnaký koniec (1 – 3)

  • Užívaj si život, aj keď vieš, že zomrieš (4 – 12)

   • Mŕtvi nič nevedia (5)

   • V hrobe už nie je žiadna práca (10)

   • Čas a náhoda (11)

  • Múdrosť sa nie vždy cení (13 – 18)

 • 10

  • Aj malá hlúposť skazí povesť (1)

  • Nebezpečenstvá nedostatku múdrosti (2 – 11)

  • Neutešená situácia hlupákov (12 – 15)

  • Keď vládnu nerozumní (16 – 20)

   • Vták môže prezradiť tvoje slová (20)

 • 11

  • Využi príležitosť (1 – 8)

   • Púšťaj svoj chlieb po vode (1)

   • Zasievaj od rána do večera (6)

  • Užívaj si mladosť, ale zodpovedne (9, 10)

 • 12

  • Pamätaj na Stvoriteľa, kým si mladý (1 – 8)

  • Záverečné slová zhromažďovateľa (9 – 14)

   • Slová múdrych sú ako volské bodce (11)

   • Boj sa pravého Boha (13)