Jozua 9:1–27

  • Gibeončania chcú uzavrieť mier (1 – 15)

  • Pravda o Gibeončanoch odhalená (16 – 21)

  • Gibeončania budú zbierať drevo a čerpať vodu (22 – 27)

9  Keď sa o týchto udalostiach dopočuli všetci králi Chetitov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebuzejcov,+ teda tí na západ od Jordánu+ – v hornatom kraji, v Šefele, pozdĺž celého pobrežia Veľkého mora*+ a pred Libanonom –,  spojili sa, aby viedli vojnu proti Jozuovi a Izraelu.+  Aj obyvatelia Gibeonu+ počuli, čo Jozua urobil s Jerichom+ a Ajom.+  Preto vymysleli lesť. Naložili na osly zásoby potravín v starých vreciach a staré kožené mechy na víno, ktoré boli popraskané a zaplátané,  obuli si obnosené a opravované sandále a obliekli si obnosené odevy. Všetok chlieb, ktorý si vzali so sebou, bol suchý a drobil sa.  Potom išli k Jozuovi do tábora v Gilgale+ a povedali jemu a izraelským mužom: „Prichádzame zo vzdialenej krajiny. Uzavrite s nami zmluvu.“  Ale izraelskí muži týmto Chivejcom+ povedali: „Možno bývate niekde blízko nás. Ako by sme s vami mohli uzavrieť zmluvu?“+  Oni povedali Jozuovi: „Sme ochotní ti slúžiť.“* Jozua sa ich opýtal: „Kto ste a odkiaľ prichádzate?“  Odpovedali mu: „Tvoji sluhovia prišli z veľmi vzdialenej krajiny+ z úcty k menu Jehovu, tvojho Boha. Počuli sme totiž o jeho sláve a o všetkom, čo urobil v Egypte,+ 10  a o všetkom, čo urobil dvom amorejským kráľom, ktorí boli na druhej strane* Jordánu, Sichonovi,+ chešbonskému kráľovi, a Ógovi,+ bášanskému kráľovi, ktorý bol v Aštarote. 11  Preto nám naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny povedali: ‚Vezmite si so sebou zásoby potravín na cestu a choďte im naproti. Povedzte im: „Budeme vám slúžiť.+ Uzavrite s nami zmluvu.“‘+ 12  Tento chlieb bol ešte horúci, keď sme odchádzali z domu sem k vám. A teraz, ako vidíte, je suchý a drobí sa.+ 13  A tieto vínne mechy boli nové, keď sme ich plnili, ale teraz sú popraskané.+ A oblečenie a sandále sa nám obnosili, lebo máme za sebou veľmi dlhú cestu.“ 14  Izraelskí muži teda preskúmali niečo z ich zásob, ale nespýtali sa Jehovu, čo majú robiť.+ 15  A tak s nimi Jozua uzavrel mierovú zmluvu+ a sľúbil im, že ich nechá žiť. Izraelskí náčelníci* im to potvrdili prísahou.+ 16  Na tretí deň od uzavretia zmluvy sa však dozvedeli, že žijú neďaleko, v ich susedstve. 17  Izraeliti sa vydali na cestu a na tretí deň prišli k ich mestám. Ich mestá boli Gibeon,+ Kefíra, Beerót a Kirjat-Jearim.+ 18  Ale Izraeliti na nich nezaútočili, lebo izraelskí náčelníci im prisahali pred Jehovom,+ Bohom Izraela. A všetok ľud* začal proti náčelníkom reptať. 19  Nato všetci náčelníci povedali celému ľudu: „Prisahali sme im pred Jehovom, Bohom Izraela, a preto im nesmieme ublížiť. 20  Urobíme to takto: Necháme ich žiť, aby sme na seba neprivolali Boží hnev, keďže sme im prisahali.“+ 21  A dodali: „Nech zostanú nažive, ale budú pre celý národ zbierať* drevo a čerpať vodu.“ Taký sľub dali náčelníci Gibeončanom. 22  Jozua si ich teda zavolal a povedal im: „Prečo ste nás oklamali? Prečo ste povedali, že prichádzate z veľmi vzdialeného miesta, keď v skutočnosti bývate celkom blízko?+ 23  Odteraz budete prekliati.+ Navždy budete otrokmi a budete zbierať* drevo a čerpať vodu pre dom môjho Boha.“ 24  A oni odpovedali Jozuovi: „Tvojim sluhom bolo povedané, že Jehova, tvoj Boh, prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi dať vám celú túto krajinu a vyhladiť pred vami všetkých jej obyvateľov.+ A tak sme z vás dostali strach+ a začali sme sa báť o svoj život.* Preto sme to urobili.+ 25  A teraz sme ti vydaní na milosť a nemilosť.* Urob s nami, čo považuješ za dobré a správne.“ 26  A Jozua to tak aj urobil. Vyslobodil ich z rúk Izraelitov a oni ich nezabili. 27  Ale v ten deň Jozua rozhodol, že budú zbierať* drevo a čerpať vodu pre ľud+ a pre Jehovov oltár na mieste, ktoré si vyberie.+ A tak je to až dodnes.+

Poznámky pod čiarou

Čiže Stredozemného mora.
Al.: „Sme tvoji otroci.“
Čiže na východnej strane.
Dosl. „Náčelníci zhromaždenia“.
Dosl. „zhromaždenie“.
Al. „rúbať“.
Al. „rúbať“.
Al. „o svoju dušu“.
Dosl. „sme v tvojich rukách“.
Al. „rúbať“.