Jozua 23:1–16

  • Jozua sa lúči s izraelskými vodcami (1 – 16)

    • Nezlyhal ani jeden Jehovov sľub (14)

23  Uplynulo veľa času odvtedy, čo Jehova doprial Izraelu odpočinok+ od všetkých okolitých nepriateľov. Jozua zostarol a bol v pokročilom veku.+  Zvolal teda celý Izrael,+ jeho starších, náčelníkov, sudcov a vodcov,+ a povedal im: „Zostarol som, pribudlo mi rokov.  A vy ste na vlastné oči videli všetko, čo Jehova, váš Boh, kvôli vám urobil všetkým tým národom. Bol to Jehova, váš Boh, kto za vás bojoval.+  Vašim kmeňom som lósom pridelil+ ako dedičstvo územie zostávajúcich národov+ a tiež všetkých národov, ktoré som vyhladil,+ územie od Jordánu až po Veľké more* na západe.  To Jehova, váš Boh, ich pred vami vytlačil.+ Vyhnal ich* kvôli vám a vy ste zabrali ich krajinu, tak ako vám sľúbil Jehova, váš Boh.+  Buďte veľmi odvážni a dodržujte všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho Zákona,+ a konajte podľa neho. Nikdy sa od neho neodchyľujte napravo ani naľavo+  a nestýkajte sa* s národmi,+ ktoré medzi vami ešte zostávajú. Nespomínajte mená ich bohov,+ neprisahajte na nich, neslúžte im ani sa im neklaňajte.+  Ale verne sa držte Jehovu, svojho Boha,+ tak ako doteraz.  Jehova pred vami vyženie veľké a mocné národy.+ Až dodnes pred vami nikto neobstál.+ 10  Jediný z vás bude prenasledovať tisíc mužov,+ lebo Jehova, váš Boh, za vás bojuje,+ tak ako vám sľúbil.+ 11  Preto vždy dbajte+ na to, aby ste milovali Jehovu, svojho Boha.+ 12  Ale ak sa od neho odvrátite a pripútate sa k národom, ktoré medzi vami ešte zostávajú,+ budete s nimi uzatvárať manželstvá+ a stýkať sa s nimi, 13  potom vedzte, že Jehova, váš Boh, už nebude tie národy pred vami vyháňať.*+ Stanú sa vám pascou a osídlom, bičom na chrbte+ a tŕním v očiach, kým nevymriete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal Jehova, váš Boh. 14  Ja zakrátko zomriem* a vy viete celým svojím srdcom a celou svojou dušou,* že nezlyhal ani jediný sľub zo všetkých dobrých sľubov, ktoré vám dal Jehova, váš Boh. Všetky sa splnili, ani jediný nezlyhal.+ 15  Ale tak ako Jehova, váš Boh, splnil všetky dobré sľuby, ktoré vám dal,+ tak na vás Jehova privedie aj všetko nešťastie, o ktorom hovoril,* a vyhladí vás z tejto dobrej krajiny, ktorú vám Jehova, váš Boh, dal.+ 16  Keď budete porušovať zmluvu Jehovu, svojho Boha, ktorú vám prikázal dodržiavať, a budete slúžiť iným bohom a klaňať sa im, potom proti vám vzplanie Jehovov hnev+ a rýchlo vymriete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal.“+

Poznámky pod čiarou

Čiže po Stredozemné more.
Al. „Zbavil ich vlastníctva“.
Al. „nemiešajte sa“.
Al. „zbavovať vlastníctva“.
Dosl. „Ja dnes idem cestou celej zeme“.
Al. „aj všetky zlé slová“.