Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Jób

Kapitoly

Stručný prehľad

 • 1

 • 2

  • Satan znovu spochybňuje Jóbove pohnútky (1 – 5)

  • Satan smie raniť Jóbovo telo (6 – 8)

  • Jóbova manželka: „Prekľaj Boha a zomri!“ (9, 10)

  • Prichádzajú traja Jóbovi priatelia (11 – 13)

 • 3

  • Jób preklína deň svojho narodenia (1 – 26)

   • Pýta sa, prečo trpí (20, 21)

 • 4

  • Elifazova prvá reč (1 – 21)

   • Spochybňuje Jóbovu bezúhonnosť (7, 8)

   • Spomína posolstvo od ducha (12 – 17)

   • Boh vraj neverí svojim sluhom (18)

 • 5

  • Pokračovanie Elifazovej reči (1 – 27)

   • Boh „chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti“ (13)

   • Jób nemá odmietať trest od Všemohúceho (17)

 • 6

  • Jóbova odpoveď (1 – 30)

   • Tvrdí, že sa sťažuje právom (2 – 6)

   • Jeho tešitelia sú zradní (15 – 18)

   • „Úprimné slová nezraňujú“ (25)

 • 7

  • Pokračovanie Jóbovej odpovede (1 – 21)

   • Život je ako nútená práca (1, 2)

   • „Prečo si si zo mňa urobil terč?“ (20)

 • 8

  • Bildadova prvá reč (1 – 22)

   • Naznačuje, že Jóbovi synovia zhrešili (4)

   • Tvrdí, že keby bol Jób nevinný, Boh by ho chránil (6)

   • Naznačuje, že Jób je bezbožník (13)

 • 9

  • Jóbova odpoveď (1 – 35)

   • Človek sa nemôže prieť s Bohom (2 – 4)

   • Boh koná skutky, ktoré nemožno prebádať (10)

   • Človek sa nemôže súdiť s Bohom (32)

 • 10

  • Pokračovanie Jóbovej odpovede (1 – 22)

   • Jób sa pýta, prečo sa s ním Boh prie (2)

   • Aký je rozdiel medzi Bohom a Jóbom (4 – 12)

   • Jób túži po chvíli pokoja (20)

 • 11

  • Cófarova prvá reč (1 – 20)

   • Tvrdí, že Jób len tára (2, 3)

   • Hovorí Jóbovi, aby od seba odložil zlo (14)

 • 12

  • Jóbova odpoveď (1 – 25)

   • „Nie som horší ako vy“ (3)

   • „Svojim priateľom som na posmech“ (4)

   • „U Boha je múdrosť“ (13)

   • Boh prevyšuje sudcov i kráľov (17, 18)

 • 13

  • Pokračovanie Jóbovej odpovede (1 – 28)

   • „Rád by som hovoril so Všemohúcim“ (3)

   • „Ste nanič lekári“ (4)

   • „Viem, že pravda je na mojej strane“ (18)

   • Pýta sa, prečo ho Boh pokladá za nepriateľa (24)

 • 14

  • Pokračovanie Jóbovej odpovede (1 – 22)

   • Človek „má krátky život, plný trápenia“ (1)

   • „Aj strom má nádej“ (7)

   • „Keby si ma tak skryl v hrobe“ (13)

   • „Keď človek zomrie, môže znovu žiť?“ (14)

   • Boh bude túžiť po diele svojich rúk (15)

 • 15

  • Elifazova druhá reč (1 – 35)

   • Tvrdí, že Jób nemá bázeň pred Bohom (4)

   • Obviňuje Jóba z namyslenosti (7 – 9)

   • „Boh neverí ani svojim anjelom“ (15)

   • Trpí vraj iba zlý (20 – 24)

 • 16

  • Jóbova odpoveď (1 – 22)

   • „Všetci ste mizerní tešitelia!“ (2)

   • Je presvedčený, že Boh si z neho urobil terč (12)

 • 17

  • Pokračovanie Jóbovej odpovede (1 – 16)

   • „Okolo mňa je samý posmeškár“ (2)

   • „Boh ma vystavil všetkým na posmech“ (6)

   • „Mojím domovom bude hrob“ (13)

 • 18

  • Bildadova druhá reč (1 – 21)

   • Opisuje, čo čaká hriešnikov (5 – 20)

   • Naznačuje, že Jób nepozná Boha (21)

 • 19

 • 20

  • Cófarova druhá reč (1 – 29)

   • Jóbove slová ho urazili (2, 3)

   • Naznačuje, že Jób je zlý (5)

   • Tvrdí, že Jób sa vyžíva v hriechu (12, 13)

 • 21

 • 22

  • Elifazova tretia reč (1 – 30)

   • „Môže byť človek užitočný Bohu?“ (2, 3)

   • Obviňuje Jóba z lakomstva a nespravodlivosti (6 – 9)

   • „Ak sa vrátiš k Všemohúcemu, znovu sa ti bude dariť“ (23)

 • 23

  • Jóbova odpoveď (1 – 17)

   • Chce Bohu predložiť svoj prípad (1 – 7)

   • Hovorí, že nemôže nájsť Boha (8, 9)

   • „Držím sa jeho cesty a neschádzam z nej“ (11)

 • 24

  • Pokračovanie Jóbovej odpovede (1 – 25)

   • „Prečo Všemohúci neurčí čas zúčtovania?“ (1)

   • Hovorí, že Boh pripúšťa zlo (12)

   • Zlí majú radi tmu (13 – 17)

 • 25

  • Bildadova tretia reč (1 – 6)

   • „Môže byť ten, čo je zrodený zo ženy, nevinný?“ (4)

   • Tvrdí, že Boh si bezúhonnosť ľudí necení (5, 6)

 • 26

  • Jóbova odpoveď (1 – 14)

   • „Ako si len pomohol bezmocnému!“ (1 – 4)

   • Boh „vešia zem na ničom“ (7)

   • Poznáme „len okraje jeho ciest“ (14)

 • 27

  • Jób je odhodlaný zostať oddaný Bohu (1 – 23)

   • „Nevzdám sa svojej oddanosti Bohu“ (5)

   • Bezbožník nemá žiadnu nádej (8)

   • „Prečo rozprávate také nezmysly?“ (12)

   • Zlý príde o všetko (13 – 23)

 • 28

  • Jób porovnáva poklady zeme s múdrosťou (1 – 28)

   • Človek ťaží vzácne kovy a kamene (1 – 11)

   • Múdrosť je cennejšia ako perly (18)

   • „Báť sa Jehovu, to je múdrosť“ (28)

 • 29

 • 30

  • Jób opisuje, aký zvrat nastal v jeho živote (1 – 31)

   • Posmievajú sa mu aj chudáci (1 – 15)

   • Zdá sa, že Boh mu nepomáha (20, 21)

   • „Koža mi sčernela“ (30)

 • 31

  • Jób si stojí za tým, že je bezúhonný (1 – 40)

   • Zmluva s očami (1)

   • „Nech ma Boh odváži na presných váhach“ (6)

   • Nikdy sa nedopustil nevery (9 – 12)

   • Nemiloval bohatstvo (24, 25)

   • Nebol modlárom (26 – 28)

 • 32

  • Do rozhovoru sa zapája Elíhu (1 – 22)

   • Hnevá sa na Jóba a jeho priateľov (2, 3)

   • Úctivo čakal, kým dohovoria (6, 7)

   • „Človek nezmúdrie len vekom“ (9)

   • Elíhu cíti, že musí prehovoriť (18 – 20)

 • 33

  • Elíhu karhá Jóba za samospravodlivosť (1 – 33)

   • Našlo sa výkupné (24)

   • Obnova mladistvých síl (25)

 • 34

  • Elíhu obhajuje Božiu spravodlivosť (1 – 37)

   • Jób tvrdí, že Boh mu odoprel právo (5)

   • „Je nemožné, aby pravý Boh páchal zlo“ (10)

   • Jóbovi chýba poznanie (35)

 • 35

  • Elíhu poukazuje na to, že Jób uvažuje nesprávne (1 – 16)

   • Jób tvrdil, že je spravodlivejší ako Boh (2)

   • Boh je tak vysoko, že naše hriechy mu neškodia (5, 6)

   • Jób by mal čakať na Boha (14)

 • 36

  • Elíhu farbisto opisuje, že Boh je väčší, než dokážeme pochopiť (1 – 33)

   • Poslušným sa darí, neposlušní sú potrestaní (11 – 13)

   • Kto je taký učiteľ ako Boh? (22)

   • Jób má chváliť Boha (24)

   • „Boh je väčší, než dokážeme pochopiť“ (26)

   • Boh má moc nad dažďom a bleskami (27 – 33)

 • 37

  • Z prírodných síl vidno Božiu veľkosť (1 – 24)

   • Boh dokáže prerušiť ľudskú činnosť (7)

   • „Uvažuj o obdivuhodných Božích dielach“ (14)

   • „Pochopiť Všemohúceho je nad naše sily“ (23)

   • Nikto si o sebe nemá myslieť, že je múdry (24)

 • 38

  • Jehova poukazuje na to, aký je človek slabý (1 – 41)

   • „Kde si bol, keď som zakladal zem?“ (4 – 6)

   • Boží synovia chválili Boha (7)

   • Otázky o prírodných javoch (8 – 32)

   • „Zákony nebies“ (33)

 • 39

 • 40

  • Jehova sa pýta ďalej (1 – 24)

   • Jób priznáva, že nemá čo povedať (3 – 5)

   • „Chceš spochybňovať moju spravodlivosť?“ (8)

   • Opis sily behemota (15 – 24)

 • 41

  • Boh opisuje majestátneho leviatana (1 – 34)

 • 42