List Jakuba 5:1–20

  • Výstraha pre bohatých (1 – 6)

  • Odmena za trpezlivosť a vytrvalosť (7 – 11)

  • „Vaše ‚áno‘ nech znamená áno“ (12)

  • Modlitba vyslovená s vierou má silu (13 – 18)

  • Pomoc hriešnikovi k návratu (19, 20)

5  Počúvajte, vy bohatí, plačte a nariekajte nad pohromami, ktoré na vás prichádzajú.+  Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šaty zožrali mole.+  Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a tá hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vaše telo. To, čo ste si nahromadili, bude v posledných dňoch ako oheň.+  Počúvajte! Mzda, ktorú ste odopreli robotníkom, čo vám žali polia, kričí a volanie žencov o pomoc doľahlo do uší Jehovu* vojsk.*+  Žili ste na zemi v prepychu a oddávali ste sa pôžitkom. Vykŕmili ste si srdce na deň zabíjania.+  Odsúdili ste spravodlivého a zavraždili ste ho. Nestavia sa proti vám?  Bratia, buďte trpezliví až do Pánovej prítomnosti.+ Roľník trpezlivo čaká na drahocennú úrodu zeme, kým nepríde jesenný a jarný dážď.+  Aj vy buďte trpezliví+ a upevnite si srdcia, lebo Pánova prítomnosť sa priblížila.+  Bratia, nesťažujte sa* jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení.+ Pamätajte, sudca stojí predo dvermi. 10  Bratia, v znášaní zla a v prejavovaní trpezlivosti+ si vezmite za vzor prorokov,+ ktorí hovorili v Jehovovom* mene.+ 11  Považujeme za šťastných* tých, ktorí vytrvali.+ Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti+ a viete, čo preňho Jehova* nakoniec urobil.+ Videli ste, že Jehova* je veľmi súcitný* a milosrdný.+ 12  Predovšetkým, moji bratia, neprisahajte* ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech znamená áno a vaše „nie“ nie,+ aby ste neboli odsúdení. 13  Prežíva niekto z vás nejaké trápenie? Nech sa modlí.+ Má niekto dobrú náladu? Nech spieva žalmy.+ 14  Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších+ zboru a tí nech sa zaňho modlia a potierajú ho olejom+ v Jehovovom* mene. 15  Modlitba vyslovená s vierou uzdraví chorého* a Jehova* ho pozdvihne. A ak hrešil, bude mu odpustené. 16  Preto vyznávajte hriechy+ jeden druhému a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Vrúcna* prosba spravodlivého má veľkú silu.*+ 17  Eliáš bol človek ako my,* ale keď sa vrúcne modlil, aby nepršalo, nepršalo tri a pol roka.+ 18  Potom sa modlil znovu a nebo dalo dážď a zem priniesla úrodu.+ 19  Moji bratia, ak je niekto z vás odvedený od pravdy a iný ho privedie späť, 20  vedzte, že ten, kto odvráti hriešnika od nesprávnej cesty,+ zachráni ho* pred smrťou a pomôže prikryť množstvo jeho hriechov.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „nevzdychajte“.
Al. „za požehnaných“.
Al. „veľmi nežný v náklonnosti“.
Al. „prestaňte prisahať“.
Al. možno „unaveného“.
Al. „Úpenlivá“.
Dosl. „má mnoho sily, keď pôsobí“.
Al. „s pocitmi, aké máme my“.
Al. „jeho dušu“.