Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Izaiáš

Kapitoly

Stručný prehľad

 • 1

 • 2

  • Jehovov vrch bude vyvýšený (1 – 5)

   • „Prekujú svoje meče na pluhy“ (4)

  • V Jehovovom dni budú pyšní ponížení (6 – 22)

 • 3

 • 4

  • „Sedem žien sa chopí jedného muža“ (1)

  • „Všetko, čo dá Jehova vypučať, bude nádherné a slávne“ (2 – 6)

 • 5

 • 6

  • Videnie Jehovu v jeho chráme (1 – 4)

   • „Svätý, svätý, svätý je Jehova“ (3)

  • Izaiášove pery očistené (5 – 7)

  • Izaiáš dostáva poverenie (8 – 10)

   • „Tu som, pošli mňa!“ (8)

  • „Dokedy, Jehova?“ (11 – 13)

 • 7

 • 8

  • Blížiaci sa útok Asýrie (1 – 8)

  • Netreba sa báť, „s nami je Boh!“ (9 – 17)

  • Izaiáš a jeho deti sú ako znamenie (18)

  • Odpovede hľadať v zákone, nie u démonov (19 – 22)

 • 9

  • Veľké svetlo v galilejskej krajine (1 – 7)

   • Narodenie „Kniežaťa pokoja“ (6, 7)

  • Božia ruka je vystretá proti Izraelu (8 – 21)

 • 10

 • 11

  • Spravodlivá vláda Izajovho prútika (1 – 10)

   • „Vlk bude odpočívať vedľa baránka“ (6)

   • „Zem bude naplnená poznaním o Jehovovi“ (9)

  • Ostatok sa vráti (11 – 16)

 • 12

  • Pieseň vďaky (1 – 6)

   • „Jah, Jehova, je moja sila“ (2)

 • 13

  • Vyhlásenie proti Babylonu (1 – 22)

   • „Jehovov deň je blízko!“ (6)

   • Babylon dobyjú Médi (17)

   • Babylon už nikdy nebude obývaný (20)

 • 14

  • Izraeliti budú bývať na vlastnej pôde (1, 2)

  • Posmešné príslovie o babylonskom kráľovi (3 – 23)

   • Žiarivý syn úsvitu spadol z neba (12)

  • Jehovova ruka rozdrví Asýrčana (24 – 27)

  • Vyhlásenie proti Filištíncom (28 – 32)

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

  • Vyhlásenie proti Egyptu (1 – 15)

  • Egypťania spoznajú Jehovu (16 – 25)

   • V Egypte bude oltár pre Jehovu (19)

 • 20

  • Znamenie pre Egypt a Etiópiu (1 – 6)

 • 21

  • Vyhlásenie proti morskej pustatine (1 – 10)

   • „Na strážnej veži stojím deň čo deň“ (8)

   • „Babylon padol!“ (9)

  • Vyhlásenie proti Dúme a proti púšti (11 – 17)

   • „Strážca, ako dlho ešte bude trvať noc?“ (11)

 • 22

 • 23

 • 24

  • Jehova vyľudní krajinu (1 – 23)

   • Jehova sa stal kráľom na Sione (23)

 • 25

  • Bohaté požehnanie pre Boží ľud (1 – 12)

   • Jehova pripraví hostinu s lahodným vínom (6)

   • „Navždy pohltí smrť“ (8)

 • 26

  • Pieseň o dôvere a záchrane (1 – 21)

   • „Jah, Jehova, je večnou Skalou“ (4)

   • Keď Boh súdi zem, ľudia sa učia spravodlivosti (9)

   • „Tvoji mŕtvi ožijú“ (19)

   • Vojdi do vnútorných miestností a skry sa (20)

 • 27

  • Jehova zabíja leviatana (1)

  • Pieseň o vinici znázorňujúcej Izrael (2 – 13)

 • 28

  • Beda efraimským opilcom! (1 – 6)

  • Judskí kňazi a proroci sa tackajú (7 – 13)

  • „Zmluva so smrťou“ (14 – 22)

   • Drahocenný uholný kameň na Sione (16)

   • Jehovovo nezvyčajné dielo (21)

  • Jehova napráva múdro (23 – 29)

 • 29

  • Beda Arielu! (1 – 16)

   • Jehova odsudzuje formálnu službu (13)

  • Hluchí budú počuť; slepí uvidia (17 – 24)

 • 30

  • Pomoc Egypta je bezcenná (1 – 7)

  • Ľud zavrhuje prorocké posolstvo (8 – 14)

  • Keď budú Bohu dôverovať, budú silní (15 – 17)

  • Jehova sa zľutuje nad svojím ľudom (18 – 26)

   • Jehova, vznešený Učiteľ (20)

   • „Toto je správna cesta“ (21)

  • Jehova vykoná rozsudok nad Asýriou (27 – 33)

 • 31

  • Skutočnú pomoc poskytuje Boh, nie ľudia (1 – 9)

   • Egyptské kone sú iba telo (3)

 • 32

  • Kráľ a kniežatá budú panovať v súlade s právom (1 – 8)

  • Výstraha pre samoľúbe ženy (9 – 14)

  • Vyliatie ducha prinesie požehnanie (15 – 20)

 • 33

  • Rozsudok nad ničiteľom a nádej pre spravodlivých (1 – 24)

   • Jehova je Sudca, Zákonodarca a Kráľ (22)

   • Nikto nepovie: „Som chorý“ (24)

 • 34

 • 35

  • Obnovenie raja (1 – 7)

   • Slepí uvidia; hluchí budú počuť (5)

  • Svätá cesta pre vykúpených (8 – 10)

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

  • Útecha pre Boží ľud (1 – 11)

   • „Niekto volá v pustatine“ (3 – 5)

  • Bohu sa nikto nevyrovná (12 – 31)

   • Národy sú ako kvapka z vedra (15)

   • Boh býva nad „kruhom zeme“ (22)

   • Každú hviezdu volá po mene (26)

   • Boh sa nikdy nevyčerpá (28)

   • „Tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu“ (29 – 31)

 • 41

 • 42

  • Boží služobník a jeho poverenie (1 – 9)

   • „Ja som Jehova, to je moje meno“ (8)

  • Nová pieseň na Jehovovu chválu (10 – 17)

  • Izrael je slepý a hluchý (18 – 25)

 • 43

 • 44

 • 45

  • Kýros je pomazaný, aby dobyl Babylon (1 – 8)

  • Hlina sa nemá hádať s Hrnčiarom (9 – 13)

  • Ľudia z iných národov sa pridajú k Izraelu (14 – 17)

  • Boh je dôveryhodný; svedčí o tom stvorenie a jeho vyhlásenia (18 – 25)

   • Zem bola stvorená, aby bola obývaná (18)

 • 46

  • Babylonské modly a Boh Izraela (1 – 13)

   • Jehova predpovedá budúcnosť (10)

   • Dravý vták od východu (11)

 • 47

 • 48

 • 49

  • Jehova povoláva svojho služobníka (1 – 12)

   • „Svetlo pre národy“ (6)

  • Jehova utešuje Izrael (13 – 26)

 • 50

  • Izrael trpí pre svoje hriechy (1 – 3)

  • Jehovov poslušný služobník (4 – 11)

   • „Jehova ma učí, čo mám hovoriť“; „prebúdza moje ucho“ (4)

 • 51

 • 52

  • Prebuď sa, Sion! (1 – 12)

   • „Aké krásne sú nohy toho, kto oznamuje dobrú správu“ (7)

   • Sionskí strážcovia spoločne kričia od radosti (8)

   • Tí, ktorí nosia Jehovovo náčinie, musia byť čistí (11)

  • Jehovov služobník bude vyvýšený (13 – 15)

   • Znetvorený vzhľad (14)

 • 53

  • Utrpenie, smrť a pohreb Jehovovho služobníka (1 – 12)

   • „Bol opovrhovaný a ľudia sa mu vyhýbali“ (3)

   • Niesol naše choroby a bolesti (4)

   • „Viedli ho ako baránka na zabitie“ (7)

   • „Niesol hriech mnohých“ (12)

 • 54

  • Neplodný Sion bude mať mnoho synov (1 – 17)

   • „Tvojím manželom je tvoj Vznešený Tvorca“ (5)

   • Synovia Sionu budú vyučovaní Jehovom (13)

   • Zbrane proti Sionu nebudú účinné (17)

 • 55

  • Pozvanie jesť a piť zadarmo (1 – 5)

  • Hľadajte Jehovu a dôverujte jeho slovu (6 – 13)

   • Božie cesty sú vyššie než ľudské (8, 9)

   • Božie slovo sa nevráti bez výsledkov (10, 11)

 • 56

  • Požehnania pre cudzincov a eunuchov (1 – 8)

   • Dom modlitby pre všetkých (7)

  • Slepí strážcovia, nemí psi (9 – 12)

 • 57

  • Spravodliví a verní hynú (1, 2)

  • Duchovná prostitúcia Izraela odhalená (3 – 13)

  • Útecha pre skľúčených (14 – 21)

   • „Zlí sú ako rozbúrené more“ (20)

   • „Niet pokoja pre zlých“ (21)

 • 58

  • Pôst, aký si Jehova praje (1 – 12)

  • Sabat sa má dodržiavať s radosťou (13, 14)

 • 59

 • 60

  • Jehovova sláva žiari na Sion (1 – 22)

   • „Ako holubice do svojich holubníkov“ (8)

   • Zlato namiesto medi (17)

   • „Z maličkého sa stane tisíc“(22)

 • 61

  • Pomazaný, ktorý zvestuje dobrú správu (1 – 11)

   • „Rok Jehovovej priazne“ (2)

   • „Veľké stromy spravodlivosti“ (3)

   • Na pomoc prídu cudzinci (5)

   • „Budete nazvaní Jehovovými kňazmi“ (6)

 • 62

 • 63

 • 64

  • Pokračovanie kajúcnej modlitby (1 – 12)

   • Jehova, „náš Hrnčiar“ (8)

 • 65

  • Jehovov rozsudok nad modlármi (1 – 16)

   • Boh šťastia a boh osudu (11)

   • „Moji služobníci budú jesť“ (13)

  • „Nové nebesia a nová zem“ (17 – 25)

   • Budú stavať domy a sadiť vinice (21)

   • Nebudú sa namáhať nadarmo (23)

 • 66

  • Pravé a falošné uctievanie (1 – 6)

  • Sion ako matka so svojimi synmi (7 – 17)

  • Ľudia sa zhromažďujú do Jeruzalema, aby uctievali Boha (18 – 24)