Hebrejom 8:1–13

  • Svätostánok znázorňuje to, čo je v nebi (1 – 6)

  • Rozdiel medzi starou a novou zmluvou (7 – 13)

8  Hlavná myšlienka toho, o čom teraz hovoríme, je: Máme takého veľkňaza,+ ktorý sa posadil po pravici trónu Božieho majestátu v nebesiach,+  služobníka svätého miesta+ a pravého svätostánku,* ktorý postavil Jehova,* a nie človek.  Každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obete, a tak bolo potrebné, aby mal aj on čo obetovať.+  Keby bol na zemi, nebol by kňazom,+ lebo tu už sú muži, ktorí obetujú dary podľa Zákona.  Títo muži konajú svätú službu ako predobraz a tieň+ nebeských vecí,+ ako keď mal Mojžiš postaviť svätostánok a dostal od Boha príkaz: „Dbaj na to, aby sa všetko vyrobilo podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.“+  Ježišovi však bola zverená vznešenejšia služba,* keďže je tiež sprostredkovateľom+ lepšej zmluvy,+ ktorá je právne potvrdená lepšími sľubmi.+  Keby bola tá prvá zmluva bez chyby, nebolo by potrebné nahrádzať ju inou.+  A on naozaj vidí chybu na strane ľudu, keď hovorí: „‚Prichádzajú dni,‘ hovorí Jehova,* ‚keď s potomkami Izraela a s potomkami Júdu uzavriem novú zmluvu.  Nebude to taká zmluva, akú som uzavrel s ich predkami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z Egypta.+ Nezostali v mojej zmluve, a preto som sa o nich prestal starať,‘ hovorí Jehova.* 10  ‚Toto je zmluva, ktorú uzavriem s potomkami Izraela, keď uplynú tie dni,‘ hovorí Jehova.* ‚Svoje zákony im vložím do mysle a napíšem im ich do srdca.+ Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.+ 11  Nikto už nebude poučovať svojho spoluobčana a svojho brata slovami: „Spoznaj Jehovu!“,* lebo ma budú poznať všetci bez výnimky.* 12  Odpustím im ich nespravodlivé skutky a na ich hriechy si už nikdy nespomeniem.‘“+ 13  Keďže hovorí o „novej zmluve“, vyhlasuje tú prvú za zastaranú.+ A to, čo je zastarané a starne, sa blíži k zániku.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „stanu“.
Al. „verejná služba“.
Dosl. „od najmenšieho až po najväčšieho z nich“.