Hebrejom 4:1–16

  • Nepríďme o možnosť vojsť do Božieho odpočinku (1 – 10)

  • Vynasnažme sa vojsť do Božieho odpočinku (11 – 13)

    • „Božie slovo je živé“ (12)

  • Ježiš, vznešený veľkňaz (14 – 16)

4  Sľub o vojdení do jeho odpočinku teda stále trvá. Preto si dávajme pozor,* aby sme o túto možnosť neprišli.+  Veď aj nám bola oznámená dobrá správa,+ tak ako aj im. Ale slovo, ktoré počuli, im neprospelo, lebo nemali takú vieru ako tí, ktorí poslúchli.  Lebo my, ktorí sme uverili, vchádzame do odpočinku, ale o nich povedal: „Preto som v hneve prisahal: ‚Nevojdú do môjho odpočinku,‘“+ hoci jeho diela boli dokončené od založenia sveta.+  Veď o siedmom dni na jednom mieste povedal: „A siedmy deň si Boh odpočinul od všetkej svojej práce,“+  a predsa na tomto mieste znova hovorí: „Nevojdú do môjho odpočinku.“+  Keďže teda niektorí doň ešte majú vojsť a tí, ktorým sa oznamovala dobrá správa ako prvým, doň nevošli pre neposlušnosť,+  po dlhom čase Boh znovu označuje určitý deň, keď v Dávidovom žalme hovorí: „Dnes,“ ako už bolo povedané: „Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas: ‚Nezatvrdzujte si srdcia.‘“+  Veď keby ich bol Jozua+ doviedol na miesto odpočinku, nehovoril by potom Boh o inom dni.  Pre Boží ľud teda naďalej zostáva sabatný odpočinok.+ 10  Lebo kto vošiel do Božieho odpočinku, aj sám si odpočinul od vlastných skutkov, ako si Boh odpočinul od svojich.+ 11  Preto sa vynasnažme vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol a nevydal sa po tej istej ceste neposlušnosti.+ 12  Lebo Božie slovo je živé, mocné+ a ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč.+ Preniká tak hlboko, že oddeľuje dušu* od ducha* a kĺby od špiku, a je schopné odhaliť* myšlienky a úmysly srdca. 13  A niet stvorenia, ktoré by bolo skryté pred jeho zrakom.+ Všetko je odhalené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.+ 14  Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý vstúpil do nebies, Ježiša, Božieho Syna,+ ďalej verejne vyznávajme, že v neho veríme.+ 15  Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol mať súcit s našimi slabosťami,+ ale veľkňaza, ktorý bol skúšaný vo všetkom tak ako my, ale zostal bez hriechu.+ 16  Pristupujme teda s plnou dôverou* k trónu nezaslúženej láskavosti,+ aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli nezaslúženú láskavosť, keď potrebujeme pomoc.*

Poznámky pod čiarou

Dosl. „sa bojme“.
Al. „rozoznávať“.
Al. „s voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „ako pomoc v pravý čas“.