Hebrejom 3:1–19

  • Ježiš je väčší ako Mojžiš (1 – 6)

    • „Ten, kto postavil všetko, je Boh“ (4)

  • Varovanie pred stratou viery (7 – 19)

    • „Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas“ (7, 15)

3  Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania,*+ uvažujte o apoštolovi a veľkňazovi, ktorého uznávame* – o Ježišovi.+  Bol verný tomu, ktorý ho ustanovil,+ tak ako bol verný v celom jeho dome aj Mojžiš.+  Je* však považovaný za hodného väčšej slávy+ ako Mojžiš, tak ako má väčšiu česť staviteľ domu než samotný dom.  Veď každý dom niekto postavil, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.  A Mojžiš bol v celom jeho dome verný ako služobník a jeho služba poukazovala na to,* čo sa malo oznamovať neskôr,  ale Kristus bol verný nad Božím domom ako syn.+ My sme jeho domom,+ ak si až do konca udržíme odvahu hovoriť* a nádej, ktorou sa chválime.  Preto, ako hovorí svätý duch:+ „Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas:  ‚Nezatvrdzujte si srdcia ako vtedy, keď vaši predkovia vyvolali môj rozhorčený hnev, ako v deň, keď ma skúšali na pustatine,+  keď ma podrobili skúške, hoci počas 40 rokov mohli sledovať moje skutky.+ 10  Preto som pocítil odpor voči tejto generácii a povedal som: „Ich srdce stále blúdi, nespoznali moje cesty.“ 11  Preto som v hneve prisahal: „Nevojdú do môjho odpočinku.“‘“+ 12  Dajte si pozor, bratia, aby sa v niekom z vás nevyvinulo zlé srdce bez viery, takže by sa odvrátil od živého Boha,+ 13  ale deň čo deň sa navzájom povzbudzujte, kým sa dá povedať „dnes“,+ aby sa nikto z vás nezatvrdil klamlivou mocou hriechu. 14  Veď účastníkmi s Kristom sa staneme iba vtedy, ak si až do konca udržíme pevné presvedčenie, ktoré sme mali na začiatku.+ 15  Ako je napísané: „Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas: ‚Nezatvrdzujte si srdcia ako vtedy, keď vaši predkovia vyvolali môj rozhorčený hnev.‘“+ 16  Lebo kto boli tí, čo počuli, a predsa vyvolali jeho rozhorčený hnev? Neboli to všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením?+ 17  Ku komu Boh počas 40 rokov cítil odpor?+ Nie k tým, ktorí zhrešili a zomreli na pustatine?+ 18  A komu prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku? Nie tým, ktorí konali neposlušne? 19  Vidíme teda, že nemohli vojsť, lebo nemali vieru.+

Poznámky pod čiarou

Al. „pozvania“.
Al. „vyznávame“.
Čiže Ježiš.
Al. „bola svedectvom toho“.
Al. „voľnosť reči“. Pozri Slovník pojmov.