Hebrejom 13:1–25

  • Záverečné nabádania a pozdravy (1 – 25)

    • „Nezabúdajte na pohostinnosť“ (2)

    • Manželstvo nech je v úcte (4)

    • Poslúchajte tých, ktorí vás vedú (7, 17)

    • Prinášajme obeť chvály (15, 16)

13  Nech je medzi vami aj naďalej bratská láska.+  Nezabúdajte na pohostinnosť,*+ lebo vďaka nej niektorí nevedomky pohostili anjelov.+  Pamätajte na tých, ktorí sú vo väzení,*+ akoby ste boli uväznení s nimi,+ a na tých, s ktorými sa zle zaobchádza, lebo aj vy sami ste v tele.*  Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je bez poškvrny,+ lebo Boh bude súdiť cudzoložníkov i všetkých ostatných, čo žijú nemravne.*+  Nech váš život neovláda láska k peniazom+ a buďte spokojní s tým, čo máte,+ lebo on povedal: „Nikdy ťa neopustím ani ťa nenechám bez pomoci.“+  Preto môžeme s plnou dôverou povedať: „Jehova* je môj pomocník, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?“+  Pamätajte na tých, ktorí vás vedú+ a ktorí vám predložili Božie slovo. Všímajte si, k akým dobrým výsledkom vedie ich správanie, a napodobňujte ich vieru.+  Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a navždy.  Nedajte sa zviesť rôznymi cudzími náukami, lebo je lepšie posilňovať srdce nezaslúženou láskavosťou ako predpismi o pokrmoch, ktoré neprinášajú úžitok tým, ktorí sa nimi zaoberajú.+ 10  Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia* vo svätostánku.*+ 11  Lebo telá zvierat, ktorých krv vnáša veľkňaz do svätého miesta* ako obeť za hriech, sa spaľujú za táborom.+ 12  Preto aj Ježiš trpel za bránou mesta,+ aby posvätil ľud svojou krvou.+ 13  Vyjdime teda k nemu von za tábor a znášajme potupu, akú znášal on,+ 14  lebo tu nemáme trvalé mesto, ale dychtivo očakávame to budúce.+ 15  Prostredníctvom Ježiša vždy prinášajme Bohu obeť chvály,+ čiže ovocie svojich pier,+ ktorými verejne hlásame jeho meno.+ 16  A nezabúdajte konať dobro a deliť sa o to, čo máte,+ lebo také obete sa Bohu páčia.+ 17  Poslúchajte tých, ktorí vás vedú,+ a podriaďujte sa im,+ lebo nad vami bdejú a budú sa za to zodpovedať.+ Potom to budú robiť s radosťou, a nie so vzdychaním, čo by vám bolo na škodu. 18  Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že máme čisté svedomie, veď sa snažíme správať vo všetkom poctivo.+ 19  Ale ešte naliehavejšie vás prosím, modlite sa o to, aby som k vám mohol prísť čím skôr. 20  Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych nášho Pána Ježiša, veľkého pastiera+ oviec, ktorý predložil Bohu krv večnej zmluvy, 21  nech vás vyzbrojí všetkým, čo je potrebné, aby ste konali jeho vôľu, a nech v nás prostredníctvom Ježiša Krista vykoná to, čo je príjemné v jeho očiach. Bohu patrí sláva po celú večnosť. Amen. 22  Bratia, veľmi vás prosím, trpezlivo si vypočujte tieto slová povzbudenia, veď som vám napísal iba krátky list. 23  Chcem, aby ste vedeli, že náš brat Timotej bol prepustený. Ak príde skoro, navštívime vás spolu. 24  Pozdravte všetkých, ktorí vás vedú, i všetkých svätých. Pozdravujú vás bratia z Itálie.+ 25  Nech je s vami všetkými nezaslúžená láskavosť.

Poznámky pod čiarou

Al. „na láskavosť k cudzincom“.
Dosl. „spútaní; v putách“.
Al. možno „akoby ste trpeli s nimi“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.
Al. „v chráme“, dosl. „v stane“.
Al. „preukazujú svätú službu“.
Al. „do Najsvätejšej“.