Hebrejom 11:1–40

  • Definícia viery (1, 2)

  • Príklady viery (3 – 40)

    • „Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (6)

11  Viera je dobre podložené očakávanie toho, v čo dúfame,+ a presvedčenie* o veciach, ktoré nevidíme.  Vďaka nej muži z dávnych čias* dostali svedectvo.*  Vďaka viere chápeme, že Božím slovom boli usporiadané veky,* takže to, čo je viditeľné, vzniklo z toho, čo je neviditeľné.  Vďaka viere priniesol Ábel Bohu cennejšiu obeť ako Kain+ a vďaka viere dostal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh prijal* jeho dary.+ A hoci zomrel, svojou vierou stále hovorí.+  Vďaka viere bol Enoch+ prenesený, aby nevidel smrť. A nebolo ho možné nájsť, lebo Boh ho preniesol.+ Ešte predtým ako bol prenesený, dostal svedectvo, že sa páči Bohu.  Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, lebo ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že Boh je* a že odmeňuje tých, ktorí ho usilovne hľadajú.+  Vďaka viere Noe,+ keď dostal od Boha výstrahu pred tým, čo ešte nebolo vidieť,+ prejavil bázeň* pred Bohom a postavil koráb+ na záchranu svojej rodiny. Svojou vierou odsúdil svet+ a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá pramení z viery.  Vďaka viere Abrahám+ poslúchol, keď bol povolaný, a odišiel na miesto, ktoré mal dostať do dedičstva. Odišiel, hoci nevedel, kam ide.+  Vďaka viere žil v zasľúbenej krajine ako cudzinec+ a spolu s Izákom a Jakobom, ktorí dostali ten istý sľub,+ býval v stanoch,+ 10  lebo očakával mesto, ktoré má skutočné základy a ktorého tvorcom* a staviteľom je Boh.+ 11  Vďaka viere Sára dostala silu počať potomka,* hoci už na to nemala vek,+ lebo verila, že ten, ktorý dal sľub, je verný.* 12  Preto z jedného muža, ktorého telo už bolo akoby mŕtve,+ vzišlo toľko potomkov+ ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu mora.+ 13  Tí všetci zomreli pevní vo viere, hoci sa nedočkali splnenia tých sľubov,+ ale z diaľky ich videli+ a vítali ich a verejne oznamovali, že sú cudzincami a dočasnými obyvateľmi krajiny. 14  Tí, čo takto hovoria, dávajú najavo, že usilovne hľadajú vlastný domov. 15  Keby boli stále spomínali na miesto, z ktorého odišli,+ našli by si príležitosť vrátiť sa. 16  Ale oni sa snažia o lepšie miesto, čiže o to, ktoré patrí k nebu. Preto sa Boh nehanbí nazývať sa ich Bohom,+ dokonca im pripravil mesto.+ 17  Vďaka viere Abrahám akoby obetoval Izáka, keď bol skúšaný.+ Tento muž, ktorý s radosťou prijal sľuby, bol pripravený obetovať svojho jediného syna,+ 18  hoci Boh mu povedal, že „sľúbené potomstvo* vzíde z Izáka“.+ 19  Veril, že Boh je schopný vzkriesiť ho aj z mŕtvych, a odtiaľ ho aj dostal ako predobraz toho, čo sa stane v budúcnosti.+ 20  Vďaka viere Izák požehnal Jakoba+ a Ezaua+ vzhľadom na to, čo sa stane v budúcnosti. 21  Vďaka viere požehnal umierajúci Jakob+ oboch Jozefových synov+ a poklonil sa Bohu, opierajúc sa o svoju palicu.+ 22  Vďaka viere Jozef, keď sa blížila jeho smrť, hovoril o odchode Izraelitov z Egypta a dal pokyny* týkajúce sa jeho kostí.*+ 23  Vďaka viere ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení,+ lebo videli, že dieťa je krásne,+ a nebáli sa kráľovho príkazu.+ 24  Keď Mojžiš dospel,+ vďaka viere odmietol byť nazývaný synom faraónovej dcéry+ 25  a vybral si, že bude radšej trpieť* s Božím ľudom, než by mal chvíľkový pôžitok z hriechu. 26  Kristovu potupu považoval za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady, lebo upieral zrak na odmenu. 27  Vďaka viere vyšiel z Egypta+ a nebál sa kráľovho hnevu.+ Zostal pevný, akoby videl toho, ktorý je neviditeľný.+ 28  Vďaka viere slávil Pesach a pokropil krvou zárubne dverí, aby ničiteľ neublížil* ich prvorodeným.+ 29  Vďaka viere prešli Izraeliti cez Červené more ako po suchej zemi,+ ale keď sa o to pokúsili Egypťania, more ich pohltilo.+ 30  Vďaka viere padli hradby Jericha, keď ľud pochodoval okolo nich sedem dní.+ 31  Vďaka viere nezahynula prostitútka Rachab s tými, čo konali neposlušne, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.+ 32  Koho mám ešte spomenúť? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi,+ Barákovi,+ Samsonovi,+ Jeftovi,+ Dávidovi,+ ako aj o Samuelovi+ a ostatných prorokoch. 33  Vďaka viere porážali kráľovstvá,+ nastoľovali spravodlivosť, dostávali sľuby,+ zatvárali tlamy levom,+ 34  uhášali silu ohňa,+ unikali ostriu meča,+ v slabosti získavali silu,+ stávali sa udatnými v boji,+ zaháňali na útek nepriateľské vojská.+ 35  Ženy dostávali vzkriesením svojich mŕtvych.+ Iní boli mučení, lebo neprijali oslobodenie nejakým výkupným, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. 36  Ďalší zažívali posmech a bičovanie a dokonca putá+ a väzenie.+ 37  Kameňovali ich,+ pokúšali, pílili ich napoly,* zabíjali ich mečom.+ Chodili v ovčích kožiach, v kozích kožiach,+ trpeli nedostatkom, znášali súženie+ a ubližovanie.+ 38  Svet ich nebol hoden. Blúdili po pustatinách a horách, po jaskyniach+ a roklinách. 39  A predsa sa títo všetci, hoci vďaka svojej viere dostali priaznivé svedectvo, nedočkali splnenia sľubu, 40  pretože Boh zamýšľal pre nás niečo lepšie,+ aby nedosiahli dokonalosť pred nami.*

Poznámky pod čiarou

Al. „presvedčivý dôkaz“.
Al. „naši predkovia“.
Al. „dôkaz o Božom schválení“.
Al. „systémy vecí“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „svedčil tým, že schválil“.
Al. „existuje“.
Al. „úctu“.
Al. „architektom“.
Dosl. „semeno“.
Al. „dôveryhodný“.
Dosl. „semeno“.
Al. „pohrebu“.
Al. „príkaz“.
Al. „znášať útlak“.
Dosl. „sa nedotkol“.
Al. „rozpiľovali ich“.
Dosl. „bez nás“.